تور استانبول فروردین

تور استانبول فروردین

تلفن تماس: 02141691
نام آژانس: مانیا پرواز رویایی
مدت اقامت 3 شب
شروع قیمت از 3,500,000 تومان
درخواست رزرو این تور
هتل های قابل ارائه تور
 Gorur Hotel Istanbul
1 تخته
4,110,000 تومان
2 تخته
3,500,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
3,400,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
3,160,000 تومان
قیمت هتل
 Reydel Hotel Istanbul
1 تخته
4,120,000 تومان
2 تخته
3,510,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
3,410,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
3,160,000 تومان
قیمت هتل
 Fide Hotel Istanbul
1 تخته
4,185,000 تومان
2 تخته
3,530,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
3,430,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
3,160,000 تومان
قیمت هتل
 Sinem Hotel
1 تخته
4,190,000 تومان
2 تخته
3,540,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
3,440,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
3,160,000 تومان
قیمت هتل
 Pera Life
1 تخته
4,495,000 تومان
2 تخته
3,685,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
3,585,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
3,160,000 تومان
قیمت هتل
 Topkapi Sabena Istanbul
1 تخته
4,500,000 تومان
2 تخته
3,690,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
3,590,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
3,160,000 تومان
قیمت هتل
 Istanburg Efes Hotel
1 تخته
4,510,000 تومان
2 تخته
3,700,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
3,600,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
3,160,000 تومان
قیمت هتل
 Taksim Trust Hotel
1 تخته
4,648,000 تومان
2 تخته
3,760,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
3,660,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
3,160,000 تومان
قیمت هتل
 Cumbali Plaza Hotel
1 تخته
4,725,000 تومان
2 تخته
3,800,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
3,700,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
3,160,000 تومان
قیمت هتل
 Premist Hotel
1 تخته
4,880,000 تومان
2 تخته
3,880,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
3,780,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
3,160,000 تومان
قیمت هتل
 Alfa Hotel
1 تخته
4,890,000 تومان
2 تخته
3,890,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
3,780,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
3,160,000 تومان
قیمت هتل
 Taksim Line Hotel
1 تخته
4,900,000 تومان
2 تخته
3,900,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
3,800,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
3,160,000 تومان
قیمت هتل
 Taksim Cuento
1 تخته
4,910,000 تومان
2 تخته
3,910,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
3,810,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
3,160,000 تومان
قیمت هتل
 Berjer Boutique Hotel Spa
1 تخته
4,880,000 تومان
2 تخته
3,925,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
3,825,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
3,160,000 تومان
قیمت هتل
 City Center Hotel
1 تخته
5,045,000 تومان
2 تخته
3,985,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
3,885,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
3,160,000 تومان
قیمت هتل
 Pera Center
1 تخته
5,160,000 تومان
2 تخته
4,045,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
3,945,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
3,160,000 تومان
قیمت هتل
 Taxim Express
1 تخته
5,165,000 تومان
2 تخته
4,050,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
3,940,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
3,160,000 تومان
قیمت هتل
 La Villa
1 تخته
5,545,000 تومان
2 تخته
4,235,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
4,135,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
3,160,000 تومان
قیمت هتل
 Nova Plaza Taksim Square by Hotelistan
1 تخته
5,550,000 تومان
2 تخته
4,240,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
4,140,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
3,160,000 تومان
قیمت هتل
 The Peak Hotel
1 تخته
5,625,000 تومان
2 تخته
4,270,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
4,170,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
3,160,000 تومان
قیمت هتل
 Ramada Hotel And Suites Istanbul Merter
1 تخته
6,780,000 تومان
2 تخته
4,855,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
4,755,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
3,160,000 تومان
قیمت هتل
 The Central Palace
1 تخته
6,935,000 تومان
2 تخته
4,930,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
4,830,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
3,160,000 تومان
قیمت هتل
 Golden Age Hotel Istanbul
1 تخته
7,030,000 تومان
2 تخته
5,000,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
4,900,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
3,160,000 تومان
قیمت هتل
 Naz City
1 تخته
7,120,000 تومان
2 تخته
5,050,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
4,940,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
3,160,000 تومان
قیمت هتل
 DoubleTree By Hilton Istanbul
1 تخته
7,120,000 تومان
2 تخته
5,050,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
4,940,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
3,160,000 تومان
قیمت هتل
 Grand Oztanik Hotel Istanbul
1 تخته
7,210,000 تومان
2 تخته
5,095,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
4,995,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
3,160,000 تومان
قیمت هتل
 Crowne Plaza Istanbul Harbiye
1 تخته
7,220,000 تومان
2 تخته
5,100,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
5,000,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
3,160,000 تومان
قیمت هتل
 Taksim Square
1 تخته
7,230,000 تومان
2 تخته
5,110,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
5,010,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
3,160,000 تومان
قیمت هتل
 Mercure Istanbul Taksim
1 تخته
7,395,000 تومان
2 تخته
5,185,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
6,085,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
3,160,000 تومان
قیمت هتل
 Lazzoni
1 تخته
7,550,000 تومان
2 تخته
5,240,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
5,140,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
3,160,000 تومان
قیمت هتل
 Titanic City
1 تخته
8,135,000 تومان
2 تخته
5,555,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
5,455,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
3,160,000 تومان
قیمت هتل
 Hilton Istanbul Bomonti
1 تخته
9,145,000 تومان
2 تخته
6,060,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
5,960,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
3,160,000 تومان
قیمت هتل
 Elite World Istanbul Hotel
1 تخته
9,610,000 تومان
2 تخته
6,290,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
6,190,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
3,160,000 تومان
قیمت هتل
 CVK Park Bosphorus Hotel Istanbul
1 تخته
12,000,000 تومان
2 تخته
7,490,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
7,390,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
3,160,000 تومان
قیمت هتل

اطلاعات کلی تور

information tour
مبدا / مقصد تهران / استانبول
تاریخ برنامه سفر تاریخ شروع تور : ۱۴۰۰/۰۱/۰۸ - تاریخ پایان تور : ۱۴۰۰/۰۱/۱۵
خدمات آژانس بلیط رفت و برگشت 3 شب و 4 روز اقامت در هتل ترانسفر فرودگاهی بیمه مسافرتی تور لیدر فارسی زبان برای تورهای خارجی
مدارک لازم اصل گذرنامه با حداقل 7 ماه اعتبار برای تورهای خارجی الزامی می باشد
توضیحات

تور چارتر بوده و غیر قابل کنسلی و استرداد وجه می باشند.
کنترل ممنوعیت خروج از کشور و تاریخ انقضای گذرنامه به عهده مسافر بوده و آژانس برگزار کننده هیچ مسئولیتی در این قبال ندارد.
برای رزرو تور با مدت اقامت های بیشتر و یا سایر خدمات می توانید با آژانس برگذار کننده تماس بگیرید.
نرخ کودک زیر ۲ سال ( نوزاد ) 950000 می باشد.
پرداخت ۵۰ درصد از مبلغ کل تور جهت ثبت نام و رزرو نهایی الزامی می باشد

در صورت تماس در ساعات غیر کاری با شماره 09126135393 آقای سامی تماس حاصل فرمایید

ویدیوی معرفی : استانبول
video tour video tour
اشتراک گذاری:
paryazyar
تور های مشابه به این مسیر