آژانس مسافرتی هورشید آسمان آبی
شروع تور از 15 مرداد , 1397
۰۲۱۲۶۷۰۵۰۱۱
3 شب استانبول
 مسیر سفر
تهران
    
استانبول
 نوع سفر
هوایی   -  هوایی - قشم ایر
 هتل‌ها
نام هتل خدمات هتل قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته کودک با تخت
6 تا 12 سال
کودک بدون تخت
2 تا 6 سال
توضیحات
Topkapi Sabena
b.b
2,700,000 تومان 3,180,000 تومان 2,460,000 تومان 2,290,000 تومان
Grand Milan
b.b
2,700,000 تومان 3,180,000 تومان 2,460,000 تومان 2,290,000 تومان
Grand Liza
b.b
2,700,000 تومان 3,180,000 تومان 2,460,000 تومان 2,290,000 تومان
Topkapi
b.b
2,790,000 تومان 3,300,000 تومان 2,520,000 تومان 2,290,000 تومان
Kaya Madrid
b.b
2,790,000 تومان 3,300,000 تومان 2,520,000 تومان 2,290,000 تومان
Sultan
b.b
2,850,000 تومان 3,480,000 تومان 2,550,000 تومان 2,290,000 تومان
Matiat
b.b
2,850,000 تومان 3,480,000 تومان 2,550,000 تومان 2,290,000 تومان
Taksim Terrace
b.b
2,910,000 تومان 3,600,000 تومان 2,580,000 تومان 2,290,000 تومان
Cumbali Plaza
b.b
2,910,000 تومان 3,600,000 تومان 2,580,000 تومان 2,290,000 تومان
Alfa
b.b
2,940,000 تومان 3,630,000 تومان 2,580,000 تومان 2,290,000 تومان
Blueway City
b.b
2,970,000 تومان 3,720,000 تومان 2,640,000 تومان 2,290,000 تومان
Tulip City
b.b
2,970,000 تومان 3,720,000 تومان 2,640,000 تومان 2,290,000 تومان
All Seasons
b.b
2,970,000 تومان 3,720,000 تومان 2,640,000 تومان 2,290,000 تومان
Budo
b.b
3,000,000 تومان 3,630,000 تومان 2,610,000 تومان 2,290,000 تومان
Birbey
b.b
3,000,000 تومان 3,630,000 تومان 2,610,000 تومان 2,290,000 تومان
Golden Hill
b.b
3,000,000 تومان 3,630,000 تومان 2,610,000 تومان 2,290,000 تومان
Dora
b.b
3,090,000 تومان 3,930,000 تومان 2,670,000 تومان 2,290,000 تومان
Icon
b.b
3,090,000 تومان 3,930,000 تومان 2,670,000 تومان 2,290,000 تومان
City by Molton
b.b
3,120,000 تومان 3,930,000 تومان 2,670,000 تومان 2,290,000 تومان
The Peak
b.b
3,120,000 تومان 3,930,000 تومان 2,670,000 تومان 2,290,000 تومان
Grand Halic
b.b
3,150,000 تومان 4,080,000 تومان 2,700,000 تومان 2,290,000 تومان
Tulip by Molton
b.b
3,180,000 تومان 4,080,000 تومان 2,700,000 تومان 2,290,000 تومان
Klas
b.b
3,210,000 تومان 3,930,000 تومان 2,760,000 تومان 2,290,000 تومان
Nova Plaza Park
b.b
3,240,000 تومان 4,670,000 تومان 2,760,000 تومان 2,290,000 تومان
My Bade
b.b
3,240,000 تومان 4,670,000 تومان 2,760,000 تومان 2,290,000 تومان
Nova Plaza
b.b
3,300,000 تومان 4,810,000 تومان 2,790,000 تومان 2,290,000 تومان
Riva
b.b
3,300,000 تومان 4,810,000 تومان 2,790,000 تومان 2,290,000 تومان
Lionel
b.b
3,300,000 تومان 4,810,000 تومان 2,790,000 تومان 2,290,000 تومان
Titanic Business Bayrampasa
b.b
3,300,000 تومان 4,810,000 تومان 2,790,000 تومان 2,290,000 تومان
The Green Park Taksim
b.b
3,360,000 تومان 4,500,000 تومان 2,790,000 تومان 2,290,000 تومان
Lion
b.b
3,420,000 تومان 4,980,000 تومان 2,820,000 تومان 2,290,000 تومان
Dedeman
b.b
3,420,000 تومان 4,980,000 تومان 2,820,000 تومان 2,290,000 تومان
Feronya
b.b
3,450,000 تومان 4,680,000 تومان 2,850,000 تومان 2,290,000 تومان
Metropolitan
b.b
3,500,000 تومان 5,150,000 تومان 3,080,000 تومان 2,290,000 تومان
Best Western Eresin Taxim
b.b
3,600,000 تومان 5,360,000 تومان 2,930,000 تومان 2,290,000 تومان
Konak
b.b
3,630,000 تومان 5,460,000 تومان 2,960,000 تومان 2,290,000 تومان
Lares Park
b.b
3,630,000 تومان 5,460,000 تومان 2,960,000 تومان 2,290,000 تومان
Eresin Taxim Premier
b.b
3,670,000 تومان 5,570,000 تومان 2,960,000 تومان 2,290,000 تومان
Grand Oztanik
b.b
3,670,000 تومان 5,570,000 تومان 2,960,000 تومان 2,290,000 تومان
Avantgarde Hotel Taksim
b.b
3,670,000 تومان 5,570,000 تومان 2,960,000 تومان 2,290,000 تومان
Ramada Taksim
b.b
3,740,000 تومان 5,500,000 تومان 2,980,000 تومان 2,290,000 تومان
Mercure Taksim
b.b
3,770,000 تومان 5,780,000 تومان 3,090,000 تومان 2,290,000 تومان
Titanic City Taksim
b.b
3,810,000 تومان 5,840,000 تومان 3,030,000 تومان 2,290,000 تومان
Golden Age
b.b
3,840,000 تومان 5,670,000 تومان 3,070,000 تومان 2,290,000 تومان
Grand Cevahir
b.b
3,900,000 تومان 5,580,000 تومان 3,060,000 تومان 2,290,000 تومان
Arts Bosphorus
b.b
3,980,000 تومان 6,190,000 تومان 2,290,000 تومان
Biz Cevahir
b.b
4,050,000 تومان 5,580,000 تومان 3,150,000 تومان 2,290,000 تومان
Naz City
b.b
4,120,000 تومان 6,470,000 تومان 3,210,000 تومان 2,290,000 تومان
Novotel Bosphorus
b.b
4,150,000 تومان 6,530,000 تومان 3,190,000 تومان 2,290,000 تومان
Elite World
b.b
4,150,000 تومان 6,530,000 تومان 3,190,000 تومان 2,290,000 تومان
Hilton Bomonti
b.b
4,290,000 تومان 6,810,000 تومان 3,260,000 تومان 2,290,000 تومان
The Elysium
b.b
4,500,000 تومان 7,220,000 تومان 3,380,000 تومان 2,290,000 تومان
The Marmara Taksim
b.b
4,840,000 تومان 7,570,000 تومان 2,290,000 تومان
Divan
b.b
5,020,000 تومان 7,570,000 تومان 3,650,000 تومان 2,290,000 تومان
Swissotel The Bosphorus
b.b
5,190,000 تومان 8,570,000 تومان 3,700,000 تومان 2,290,000 تومان
CVK Park Bosphorus
b.b
5,880,000 تومان 9,980,000 تومان 4,070,000 تومان 2,290,000 تومان
نام هتل Topkapi Sabena
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 2,700,000 تومان
قیمت 1 تخته 3,180,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 2,460,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 2,290,000 تومان
توضیحات
نام هتل Grand Milan
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 2,700,000 تومان
قیمت 1 تخته 3,180,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 2,460,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 2,290,000 تومان
توضیحات
نام هتل Grand Liza
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 2,700,000 تومان
قیمت 1 تخته 3,180,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 2,460,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 2,290,000 تومان
توضیحات
نام هتل Topkapi
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 2,790,000 تومان
قیمت 1 تخته 3,300,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 2,520,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 2,290,000 تومان
توضیحات
نام هتل Kaya Madrid
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 2,790,000 تومان
قیمت 1 تخته 3,300,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 2,520,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 2,290,000 تومان
توضیحات
نام هتل Sultan
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 2,850,000 تومان
قیمت 1 تخته 3,480,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 2,550,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 2,290,000 تومان
توضیحات
نام هتل Matiat
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 2,850,000 تومان
قیمت 1 تخته 3,480,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 2,550,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 2,290,000 تومان
توضیحات
نام هتل Taksim Terrace
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 2,910,000 تومان
قیمت 1 تخته 3,600,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 2,580,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 2,290,000 تومان
توضیحات
نام هتل Cumbali Plaza
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 2,910,000 تومان
قیمت 1 تخته 3,600,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 2,580,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 2,290,000 تومان
توضیحات
نام هتل Alfa
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 2,940,000 تومان
قیمت 1 تخته 3,630,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 2,580,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 2,290,000 تومان
توضیحات
نام هتل Blueway City
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 2,970,000 تومان
قیمت 1 تخته 3,720,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 2,640,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 2,290,000 تومان
توضیحات
نام هتل Tulip City
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 2,970,000 تومان
قیمت 1 تخته 3,720,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 2,640,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 2,290,000 تومان
توضیحات
نام هتل All Seasons
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 2,970,000 تومان
قیمت 1 تخته 3,720,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 2,640,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 2,290,000 تومان
توضیحات
نام هتل Budo
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 3,000,000 تومان
قیمت 1 تخته 3,630,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 2,610,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 2,290,000 تومان
توضیحات
نام هتل Birbey
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 3,000,000 تومان
قیمت 1 تخته 3,630,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 2,610,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 2,290,000 تومان
توضیحات
نام هتل Golden Hill
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 3,000,000 تومان
قیمت 1 تخته 3,630,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 2,610,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 2,290,000 تومان
توضیحات
نام هتل Dora
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 3,090,000 تومان
قیمت 1 تخته 3,930,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 2,670,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 2,290,000 تومان
توضیحات
نام هتل Icon
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 3,090,000 تومان
قیمت 1 تخته 3,930,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 2,670,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 2,290,000 تومان
توضیحات
نام هتل City by Molton
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 3,120,000 تومان
قیمت 1 تخته 3,930,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 2,670,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 2,290,000 تومان
توضیحات
نام هتل The Peak
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 3,120,000 تومان
قیمت 1 تخته 3,930,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 2,670,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 2,290,000 تومان
توضیحات
نام هتل Grand Halic
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 3,150,000 تومان
قیمت 1 تخته 4,080,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 2,700,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 2,290,000 تومان
توضیحات
نام هتل Tulip by Molton
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 3,180,000 تومان
قیمت 1 تخته 4,080,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 2,700,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 2,290,000 تومان
توضیحات
نام هتل Klas
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 3,210,000 تومان
قیمت 1 تخته 3,930,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 2,760,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 2,290,000 تومان
توضیحات
نام هتل Nova Plaza Park
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 3,240,000 تومان
قیمت 1 تخته 4,670,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 2,760,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 2,290,000 تومان
توضیحات
نام هتل My Bade
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 3,240,000 تومان
قیمت 1 تخته 4,670,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 2,760,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 2,290,000 تومان
توضیحات
نام هتل Nova Plaza
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 3,300,000 تومان
قیمت 1 تخته 4,810,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 2,790,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 2,290,000 تومان
توضیحات
نام هتل Riva
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 3,300,000 تومان
قیمت 1 تخته 4,810,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 2,790,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 2,290,000 تومان
توضیحات
نام هتل Lionel
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 3,300,000 تومان
قیمت 1 تخته 4,810,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 2,790,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 2,290,000 تومان
توضیحات
نام هتل Titanic Business Bayrampasa
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 3,300,000 تومان
قیمت 1 تخته 4,810,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 2,790,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 2,290,000 تومان
توضیحات
نام هتل The Green Park Taksim
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 3,360,000 تومان
قیمت 1 تخته 4,500,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 2,790,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 2,290,000 تومان
توضیحات
نام هتل Lion
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 3,420,000 تومان
قیمت 1 تخته 4,980,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 2,820,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 2,290,000 تومان
توضیحات
نام هتل Dedeman
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 3,420,000 تومان
قیمت 1 تخته 4,980,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 2,820,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 2,290,000 تومان
توضیحات
نام هتل Feronya
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 3,450,000 تومان
قیمت 1 تخته 4,680,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 2,850,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 2,290,000 تومان
توضیحات
نام هتل Metropolitan
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 3,500,000 تومان
قیمت 1 تخته 5,150,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 3,080,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 2,290,000 تومان
توضیحات
نام هتل Best Western Eresin Taxim
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 3,600,000 تومان
قیمت 1 تخته 5,360,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 2,930,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 2,290,000 تومان
توضیحات
نام هتل Konak
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 3,630,000 تومان
قیمت 1 تخته 5,460,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 2,960,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 2,290,000 تومان
توضیحات
نام هتل Lares Park
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 3,630,000 تومان
قیمت 1 تخته 5,460,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 2,960,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 2,290,000 تومان
توضیحات
نام هتل Eresin Taxim Premier
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 3,670,000 تومان
قیمت 1 تخته 5,570,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 2,960,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 2,290,000 تومان
توضیحات
نام هتل Grand Oztanik
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 3,670,000 تومان
قیمت 1 تخته 5,570,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 2,960,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 2,290,000 تومان
توضیحات
نام هتل Avantgarde Hotel Taksim
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 3,670,000 تومان
قیمت 1 تخته 5,570,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 2,960,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 2,290,000 تومان
توضیحات
نام هتل Ramada Taksim
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 3,740,000 تومان
قیمت 1 تخته 5,500,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 2,980,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 2,290,000 تومان
توضیحات
نام هتل Mercure Taksim
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 3,770,000 تومان
قیمت 1 تخته 5,780,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 3,090,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 2,290,000 تومان
توضیحات
نام هتل Titanic City Taksim
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 3,810,000 تومان
قیمت 1 تخته 5,840,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 3,030,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 2,290,000 تومان
توضیحات
نام هتل Golden Age
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 3,840,000 تومان
قیمت 1 تخته 5,670,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 3,070,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 2,290,000 تومان
توضیحات
نام هتل Grand Cevahir
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 3,900,000 تومان
قیمت 1 تخته 5,580,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 3,060,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 2,290,000 تومان
توضیحات
نام هتل Arts Bosphorus
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 3,980,000 تومان
قیمت 1 تخته 6,190,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال  تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 2,290,000 تومان
توضیحات
نام هتل Biz Cevahir
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 4,050,000 تومان
قیمت 1 تخته 5,580,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 3,150,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 2,290,000 تومان
توضیحات
نام هتل Naz City
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 4,120,000 تومان
قیمت 1 تخته 6,470,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 3,210,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 2,290,000 تومان
توضیحات
نام هتل Novotel Bosphorus
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 4,150,000 تومان
قیمت 1 تخته 6,530,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 3,190,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 2,290,000 تومان
توضیحات
نام هتل Elite World
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 4,150,000 تومان
قیمت 1 تخته 6,530,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 3,190,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 2,290,000 تومان
توضیحات
نام هتل Hilton Bomonti
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 4,290,000 تومان
قیمت 1 تخته 6,810,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 3,260,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 2,290,000 تومان
توضیحات
نام هتل The Elysium
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 4,500,000 تومان
قیمت 1 تخته 7,220,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 3,380,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 2,290,000 تومان
توضیحات
نام هتل The Marmara Taksim
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 4,840,000 تومان
قیمت 1 تخته 7,570,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال  تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 2,290,000 تومان
توضیحات
نام هتل Divan
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 5,020,000 تومان
قیمت 1 تخته 7,570,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 3,650,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 2,290,000 تومان
توضیحات
نام هتل Swissotel The Bosphorus
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 5,190,000 تومان
قیمت 1 تخته 8,570,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 3,700,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 2,290,000 تومان
توضیحات
نام هتل CVK Park Bosphorus
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 5,880,000 تومان
قیمت 1 تخته 9,980,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 4,070,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 2,290,000 تومان
توضیحات
استانبول
 تاریخ برنامه سفر
تاریخ شروع تور : 15 مرداد , 1397 - تاریخ پایان تور : 18 مرداد , 1397
 مدارک لازم
 خدمات آژانس

بلیط رفت و برگشت
اقامت در هتل با صبحانه
ترنسفر فرودگاهی
تور لیدر فارسی زبان
بیمه مسافرتی
 توضیحات

مسئولیت کنترل پاسپورت از بابت ممنوعیت خروج از کشور و تاریخ اعتبار پاسپورت به عهده مسافر می باشد-
نرخ کودک زیر ۲ سال 100000 تومان می باشد-
پرداخت ۷۰% علی الحساب در هنگام رزرو ضروریست در غیر اینصورت رزرو شما تایید نخواهد شد-
در صورت جا ندادن هتل،هتل مشابه داده می شود و به نفر سوم در اتاق همراهان سرویس اضافه تعلق میگیرد-
مبالغ فوق با نرخ حواله روز محاسبه شده است , در صورت افزایش و کاهش نرخ حواله ما به التفاوت محاسبه می شود-

  برای خرید این تور با آژانس مسافرتی هورشید آسمان آبی و شماره  ۰۲۱۲۶۷۰۵۰۱۱  تماس حاصل فرمایید .

شما را به خواندن مطلب " هتل های شانگهای و قیمت تور استانبول زمستان 97 " دعوت می‌کنیم .

وبلاگ گردشگری پرواز یار
گورستان جن‌ها در چابهار
استان هرمزگان را بهتر بشناسیم
راهنمای سفر به قشم
پرواز یار
کليه حقوق اين سايت متعلق به  پرواز یار  می باشد .
نماد الکترونیک