تور استانبول مرداد 1400

تور استانبول مرداد 1400

تلفن تماس: 02144002700
نام آژانس: پرنده مهاجر
مدت اقامت 5 شب
شروع قیمت از 4,540,000 تومان
درخواست رزرو این تور
هتل های قابل ارائه تور
 Reydel Hotel Istanbul
1 تخته
5,440,000 تومان
2 تخته
4,540,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
4,260,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
3,690,000 تومان
قیمت هتل
 Grand liza
1 تخته
6,190,000 تومان
2 تخته
4,940,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
4,640,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
3,690,000 تومان
قیمت هتل
 Fide Hotel Istanbul
1 تخته
6,190,000 تومان
2 تخته
4,940,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
4,640,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
3,690,000 تومان
قیمت هتل
 Istanburg Efes Hotel
1 تخته
6,810,000 تومان
2 تخته
5,250,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
4,950,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
3,690,000 تومان
قیمت هتل
 Taksim Trust Hotel
1 تخته
6,810,000 تومان
2 تخته
5,250,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
4,950,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
3,690,000 تومان
قیمت هتل
 Ada Homes Hotel Taksim
1 تخته
6,810,000 تومان
2 تخته
5,250,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
4,950,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
3,690,000 تومان
قیمت هتل
 Liva Suite Hotel
1 تخته
6,810,000 تومان
2 تخته
5,250,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
4,950,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
3,690,000 تومان
قیمت هتل
 Atro
1 تخته
6,940,000 تومان
2 تخته
5,310,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
5,010,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
3,690,000 تومان
قیمت هتل
 Taksim Cuento
1 تخته
7,440,000 تومان
2 تخته
5,560,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
5,260,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
3,690,000 تومان
قیمت هتل
 Napolyon
1 تخته
7,940,000 تومان
2 تخته
5,810,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
5,510,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
3,690,000 تومان
قیمت هتل
 Cumbali Plaza Hotel
1 تخته
8,190,000 تومان
2 تخته
5,940,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
5,640,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
3,690,000 تومان
قیمت هتل
 Istanbul Dora Hotel
1 تخته
8,190,000 تومان
2 تخته
5,940,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
5,640,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
3,690,000 تومان
قیمت هتل
 Pera Center
1 تخته
8,440,000 تومان
2 تخته
6,060,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
5,760,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
3,690,000 تومان
قیمت هتل
 Cartoon
1 تخته
8,440,000 تومان
2 تخته
6,060,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
5,760,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
3,690,000 تومان
قیمت هتل
 City Center Hotel
1 تخته
8,560,000 تومان
2 تخته
6,120,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
5,820,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
3,690,000 تومان
قیمت هتل
 Adelmar Hotel Istanbul Sisli
1 تخته
8,690,000 تومان
2 تخته
6,190,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
5,890,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
3,690,000 تومان
قیمت هتل
 The Central Palace
1 تخته
8,690,000 تومان
2 تخته
6,190,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
5,890,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
3,690,000 تومان
قیمت هتل
 Taxim Lounge
1 تخته
9,440,000 تومان
2 تخته
6,560,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
6,260,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
3,690,000 تومان
قیمت هتل
 Taxim Express
1 تخته
9,440,000 تومان
2 تخته
6,560,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
6,260,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
3,690,000 تومان
قیمت هتل
 Feronya Hotel
1 تخته
9,690,000 تومان
2 تخته
6,690,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
6,390,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
3,690,000 تومان
قیمت هتل
 Dedeman Istanbul
1 تخته
10,190,000 تومان
2 تخته
6,940,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
6,640,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
3,690,000 تومان
قیمت هتل
 Grand Hotel Halic Istanbul
1 تخته
10,190,000 تومان
2 تخته
6,940,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
6,640,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
3,690,000 تومان
قیمت هتل
 The Green Park Hotel Taksim
1 تخته
10,690,000 تومان
2 تخته
7,190,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
6,890,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
3,690,000 تومان
قیمت هتل
 Berjer Boutique Hotel Spa
1 تخته
11,190,000 تومان
2 تخته
7,440,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
7,140,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
3,690,000 تومان
قیمت هتل
 Mercure Istanbul Bomonti
1 تخته
11,810,000 تومان
2 تخته
7,750,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
7,450,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
3,690,000 تومان
قیمت هتل
 Grand Cevahir Hotel Convention Center
1 تخته
12,440,000 تومان
2 تخته
8,060,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
7,760,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
3,690,000 تومان
قیمت هتل
 Holiday Inn Sisli
1 تخته
12,440,000 تومان
2 تخته
8,060,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
7,760,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
3,690,000 تومان
قیمت هتل
 Taxim Hill Hotel
1 تخته
12,440,000 تومان
2 تخته
8,060,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
7,760,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
3,690,000 تومان
قیمت هتل
 Senator Hotel Taksim
1 تخته
13,440,000 تومان
2 تخته
8,560,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
8,260,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
3,690,000 تومان
قیمت هتل
 Titanic City
1 تخته
13,940,000 تومان
2 تخته
8,810,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
8,510,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
3,690,000 تومان
قیمت هتل
 Avantgarde Taksim Square
1 تخته
14,190,000 تومان
2 تخته
8,940,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
8,640,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
3,690,000 تومان
قیمت هتل
 Grand Oztanik Hotel Istanbul
1 تخته
14,190,000 تومان
2 تخته
8,940,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
8,640,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
3,690,000 تومان
قیمت هتل
 Golden Age Hotel Istanbul
1 تخته
14,190,000 تومان
2 تخته
8,940,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
8,640,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
3,690,000 تومان
قیمت هتل
 Naz City
1 تخته
14,690,000 تومان
2 تخته
9,190,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
8,890,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
3,690,000 تومان
قیمت هتل
 Lazzoni
1 تخته
14,940,000 تومان
2 تخته
9,310,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
9,010,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
3,690,000 تومان
قیمت هتل
 Point Hotel Taksim
1 تخته
15,690,000 تومان
2 تخته
9,690,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
9,390,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
3,690,000 تومان
قیمت هتل
 Radisson Blu Istanbul Sisli
1 تخته
16,440,000 تومان
2 تخته
10,060,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
9,760,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
3,690,000 تومان
قیمت هتل
 Elite World Istanbul Hotel
1 تخته
19,440,000 تومان
2 تخته
11,560,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
11,260,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
3,690,000 تومان
قیمت هتل
 Grand Hyatt Istanbul
1 تخته
21,190,000 تومان
2 تخته
12,440,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
12,140,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
3,690,000 تومان
قیمت هتل
 The Marmara Taksim
1 تخته
23,940,000 تومان
2 تخته
13,810,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
13,510,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
3,690,000 تومان
قیمت هتل
 Hilton Istanbul Bomonti
1 تخته
25,690,000 تومان
2 تخته
14,690,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
14,390,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
3,690,000 تومان
قیمت هتل
 Hilton Istanbul Bosphorus
1 تخته
26,440,000 تومان
2 تخته
15,060,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
14,760,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
3,690,000 تومان
قیمت هتل
 Conrad Istanbul Bosphorus
1 تخته
26,440,000 تومان
2 تخته
15,060,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
14,760,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
3,690,000 تومان
قیمت هتل
 Swissotel the bosphoruse
1 تخته
41,190,000 تومان
2 تخته
22,440,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
22,140,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
3,690,000 تومان
قیمت هتل

اطلاعات کلی تور

information tour
مبدا / مقصد تهران / استانبول
تاریخ برنامه سفر تاریخ شروع تور : ۱۴۰۰/۰۵/۱۱ - تاریخ پایان تور : ۱۴۰۰/۰۵/۱۶
خدمات آژانس بلیط رفت و برگشت 5 شب اقامت در هتل ترانسفر فرودگاهی بیمه مسافرتی تور لیدر فارسی زبان
مدارک لازم اصل گذرنامه با حداقل 7 ماه اعتبار الزامی می باشد. ارائه جواب منفی آزمایش کرونا ( PCR ) که از تاریخ آن بیش از 72 ساعت نگذشته باشد .
توضیحات

تور چارتر بوده و غیر قابل کنسلی و استرداد وجه می باشند.
کنترل ممنوعیت خروج از کشور و تاریخ انقضای گذرنامه به عهده مسافر بوده و آژانس پرنده مهاجر هیچ مسئولیتی در این قبال ندارد.
برای رزرو تور با مدت اقامت های بیشتر و یا سایر خدمات با دفتر آژانس به شماره 02144002700 تماس بگیرید.
نرخ کودک زیر ۲ سال ( نوزاد ) 990 هزار تومان می باشد.
پرداخت ۵۰ درصد از مبلغ کل تور جهت ثبت نام و رزرو نهایی الزامی می باشد .

ویدیوی معرفی : استانبول
video tour video tour
اشتراک گذاری:
paryazyar
تور های مشابه به این مسیر