تور استانبول مهر و آبان 1400

تور استانبول مهر و آبان 1400

تلفن تماس:
نام آژانس: آرشین پرواز
مدت اقامت 6 شب
شروع قیمت از 4,980,000 تومان
درخواست رزرو این تور
هتل های قابل ارائه تور
 Malkoc Hotel Istanbul
1 تخته
6,480,000 تومان
2 تخته
4,980,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
4,980,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
3,810,000 تومان
قیمت هتل
 Reydel Hotel Istanbul
1 تخته
6,800,000 تومان
2 تخته
5,150,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
5,150,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
3,810,000 تومان
قیمت هتل
 Fide Hotel Istanbul
1 تخته
8,150,000 تومان
2 تخته
5,820,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
5,820,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
3,810,000 تومان
قیمت هتل
 Liva Suite Hotel
1 تخته
8,150,000 تومان
2 تخته
5,820,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
5,820,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
3,810,000 تومان
قیمت هتل
 Taksim Trust Hotel
1 تخته
8,150,000 تومان
2 تخته
5,820,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
5,820,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
3,810,000 تومان
قیمت هتل
 Arsima Home Hotel
1 تخته
8,470,000 تومان
2 تخته
5,980,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
5,980,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
3,810,000 تومان
قیمت هتل
 Blueway Hotel Historical
1 تخته
8,470,000 تومان
2 تخته
5,980,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
5,980,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
3,810,000 تومان
قیمت هتل
 Taksim Dora Hotel
1 تخته
8,990,000 تومان
2 تخته
6,240,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
6,240,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
3,810,000 تومان
قیمت هتل
 Elan Hotel
1 تخته
9,000,000 تومان
2 تخته
6,240,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
6,240,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
3,810,000 تومان
قیمت هتل
 Pera Tulip Hotel
1 تخته
10,280,000 تومان
2 تخته
6,665,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
6,665,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
3,810,000 تومان
قیمت هتل
 City Center Hotel
1 تخته
9,930,000 تومان
2 تخته
6,700,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
6,700,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
3,810,000 تومان
قیمت هتل
 Taksim Cuento
1 تخته
9,940,000 تومان
2 تخته
6,720,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
6,720,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
3,810,000 تومان
قیمت هتل
 Grand Hotel Halic Istanbul
1 تخته
10,630,000 تومان
2 تخته
7,060,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
7,060,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
3,810,000 تومان
قیمت هتل
 Taxim Express
1 تخته
10,630,000 تومان
2 تخته
7,060,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
7,060,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
3,810,000 تومان
قیمت هتل
 Cartoon
1 تخته
10,620,000 تومان
2 تخته
7,060,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
7,060,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
3,810,000 تومان
قیمت هتل
 Inntel Hotel Istanbul
1 تخته
10,980,000 تومان
2 تخته
7,240,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
7,240,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
3,810,000 تومان
قیمت هتل
 Grand Star
1 تخته
11,650,000 تومان
2 تخته
7,570,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
7,570,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
3,810,000 تومان
قیمت هتل
 Feronya Hotel
1 تخته
11,650,000 تومان
2 تخته
7,580,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
7,580,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
3,810,000 تومان
قیمت هتل
 Taksim Line Hotel
1 تخته
11,900,000 تومان
2 تخته
7,700,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
7,700,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
3,810,000 تومان
قیمت هتل
 Riva Hotel Taksim
1 تخته
11,900,000 تومان
2 تخته
7,700,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
7,700,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
3,810,000 تومان
قیمت هتل
 Palazzo Donizetti Hotel
1 تخته
12,000,000 تومان
2 تخته
7,750,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
79,300,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
3,810,000 تومان
قیمت هتل
 The Tango Taksim
1 تخته
12,180,000 تومان
2 تخته
7,830,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
7,830,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
3,810,000 تومان
قیمت هتل
 Taxim Lounge
1 تخته
12,500,000 تومان
2 تخته
8,000,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
8,000,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
3,810,000 تومان
قیمت هتل
 Troya
1 تخته
12,880,000 تومان
2 تخته
8,190,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
8,190,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
3,810,000 تومان
قیمت هتل
 The Peak Hotel
1 تخته
13,360,000 تومان
2 تخته
8,420,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
8,420,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
3,810,000 تومان
قیمت هتل
 Mercure Istanbul Bomonti
1 تخته
13,780,000 تومان
2 تخته
8,690,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
8,690,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
3,810,000 تومان
قیمت هتل
 The Central Palace
1 تخته
13,700,000 تومان
2 تخته
8,750,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
8,750,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
3,810,000 تومان
قیمت هتل
 Grand Oztanik Hotel Istanbul
1 تخته
15,270,000 تومان
2 تخته
9,400,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
9,400,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
3,810,000 تومان
قیمت هتل
 Sheraton Istanbul City Center
1 تخته
19,450,000 تومان
2 تخته
9,580,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
9,580,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
3,810,000 تومان
قیمت هتل
 Avantgarde Hotel Taksim
1 تخته
16,850,000 تومان
2 تخته
10,180,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
10,180,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
3,810,000 تومان
قیمت هتل
 Golden Age Hotel Istanbul
1 تخته
16,850,000 تومان
2 تخته
10,180,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
10,180,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
3,810,000 تومان
قیمت هتل
 Titanic City
1 تخته
16,850,000 تومان
2 تخته
10,180,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
10,180,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
3,810,000 تومان
قیمت هتل
 Holiday Inn Sisli
1 تخته
17,050,000 تومان
2 تخته
10,320,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
10,320,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
3,810,000 تومان
قیمت هتل
 The Parma Hotel And Spa
1 تخته
17,650,000 تومان
2 تخته
10,570,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
10,570,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
3,810,000 تومان
قیمت هتل
 Elite World Istanbul Hotel
1 تخته
19,650,000 تومان
2 تخته
11,600,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
11,600,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
3,810,000 تومان
قیمت هتل
 Point Hotel Taksim
1 تخته
19,650,000 تومان
2 تخته
11,600,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
11,600,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
3,810,000 تومان
قیمت هتل
 Radisson Blu Istanbul Sisli
1 تخته
27,800,000 تومان
2 تخته
15,660,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
15,660,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
3,810,000 تومان
قیمت هتل

اطلاعات کلی تور

information tour
مبدا / مقصد تهران / استانبول
تاریخ برنامه سفر تاریخ شروع تور : 1400/08/06 - تاریخ پایان تور : 1400/08/12
خدمات آژانس بلیط رفت و برگشت 6 شب اقامت در هتل ترانسفر فرودگاهی بیمه مسافرتی تور لیدر فارسی زبان
مدارک لازم اصل گذرنامه با حداقل ۶ ماه اعتبار برای تورهای خارجی الزامی می باشد تست PCR منفی مربوط به 72 ساعت قبل از پرواز
توضیحات

تور چارتر بوده و غیر قابل کنسلی و استرداد وجه می باشند.
کنترل ممنوعیت خروج از کشور و تاریخ انقضای گذرنامه به عهده مسافر بوده و آژانس برگزار کننده هیچ مسئولیتی در این قبال ندارد.
برای رزرو تور با مدت اقامت های بیشتر و یا سایر خدمات می توانید با آژانس برگذار کننده تماس بگیرید.
نرخ کودک زیر ۲ سال ( نوزاد ) 950.000 می باشد.
پرداخت ۵۰ درصد از مبلغ کل تور جهت ثبت نام و رزرو نهایی الزامی می باشد
در ساعات اداری با شماره 02188423462 تماس بگیرید و در ساعات غیر اداری و روزهای غیرکاری با شماره 09107550539 (خانم فراهانی) تماس بگیرید.

ویدیوی معرفی : استانبول
video tour video tour
اشتراک گذاری:
paryazyar
تور های مشابه به این مسیر