تور استانبول مهر 1400

تور استانبول مهر 1400

تلفن تماس: 02188423462 - 09107550539
نام آژانس: آرشین پرواز
مدت اقامت 6 شب
شروع قیمت از 5,670,000 تومان
درخواست رزرو این تور
هتل های قابل ارائه تور
 Malkoc Hotel Istanbul
1 تخته
7,070,000 تومان
2 تخته
5,670,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
5,670,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
4,100,000 تومان
قیمت هتل
 Reydel Hotel Istanbul
1 تخته
7,370,000 تومان
2 تخته
5,820,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
5,820,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
4,100,000 تومان
قیمت هتل
 Fide Hotel Istanbul
1 تخته
8,720,000 تومان
2 تخته
6,500,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
6,500,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
4,100,000 تومان
قیمت هتل
 Liva Suite Hotel
1 تخته
8,720,000 تومان
2 تخته
6,500,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
6,500,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
4,100,000 تومان
قیمت هتل
 Taksim Trust Hotel
1 تخته
8,720,000 تومان
2 تخته
6,500,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
6,500,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
4,100,000 تومان
قیمت هتل
 Taksim Dora Hotel
1 تخته
9,420,000 تومان
2 تخته
6,820,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
6,820,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
4,100,000 تومان
قیمت هتل
 Elan Hotel
1 تخته
9,570,000 تومان
2 تخته
6,970,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
6,970,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
4,100,000 تومان
قیمت هتل
 Arsima Home Hotel
1 تخته
9,730,000 تومان
2 تخته
7,020,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
7,020,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
4,100,000 تومان
قیمت هتل
 Blueway Hotel Historical
1 تخته
9,730,000 تومان
2 تخته
7,020,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
7,020,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
4,100,000 تومان
قیمت هتل
 Taksim Cuento
1 تخته
10,420,000 تومان
2 تخته
7,370,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
7,370,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
4,100,000 تومان
قیمت هتل
 Pera Tulip Hotel
1 تخته
10,740,000 تومان
2 تخته
7,570,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
7,570,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
4,100,000 تومان
قیمت هتل
 City Center Hotel
1 تخته
11,070,000 تومان
2 تخته
7,670,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
7,670,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
4,100,000 تومان
قیمت هتل
 Inntel Hotel Istanbul
1 تخته
11,410,000 تومان
2 تخته
7,840,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
7,840,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
4,100,000 تومان
قیمت هتل
 Palazzo Donizetti Hotel
1 تخته
12,420,000 تومان
2 تخته
7,870,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
7,870,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
4,100,000 تومان
قیمت هتل
 Grand Star
1 تخته
11,770,000 تومان
2 تخته
8,020,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
8,020,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
4,100,000 تومان
قیمت هتل
 Grand Hotel Halic Istanbul
1 تخته
11,070,000 تومان
2 تخته
8,020,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
8,020,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
4,100,000 تومان
قیمت هتل
 Taxim Express
1 تخته
11,070,000 تومان
2 تخته
8,020,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
8,020,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
4,100,000 تومان
قیمت هتل
 Feronya Hotel
1 تخته
12,070,000 تومان
2 تخته
8,170,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
8,170,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
4,100,000 تومان
قیمت هتل
 Taksim Line Hotel
1 تخته
12,470,000 تومان
2 تخته
8,370,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
8,370,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
4,100,000 تومان
قیمت هتل
 Riva Hotel Taksim
1 تخته
12,470,000 تومان
2 تخته
8,370,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
8,370,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
4,100,000 تومان
قیمت هتل
 The Tango Taksim
1 تخته
12,570,000 تومان
2 تخته
8,420,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
8,420,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
4,100,000 تومان
قیمت هتل
 Cartoon
1 تخته
12,770,000 تومان
2 تخته
8,520,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
8,520,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
4,100,000 تومان
قیمت هتل
 Taxim Lounge
1 تخته
12,970,000 تومان
2 تخته
8,670,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
8,670,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
4,100,000 تومان
قیمت هتل
 Troya
1 تخته
13,470,000 تومان
2 تخته
8,870,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
8,870,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
4,100,000 تومان
قیمت هتل
 The Peak Hotel
1 تخته
13,770,000 تومان
2 تخته
9,020,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
9,020,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
4,100,000 تومان
قیمت هتل
 The Central Palace
1 تخته
14,120,000 تومان
2 تخته
9,220,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
9,220,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
4,100,000 تومان
قیمت هتل
 Mercure Istanbul Bomonti
1 تخته
14,470,000 تومان
2 تخته
9,370,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
9,370,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
4,100,000 تومان
قیمت هتل
 Avantgarde Hotel Taksim
1 تخته
16,670,000 تومان
2 تخته
10,470,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
10,470,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
4,100,000 تومان
قیمت هتل
 Sheraton Istanbul City Center
1 تخته
17,070,000 تومان
2 تخته
10,670,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
10,670,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
4,100,000 تومان
قیمت هتل
 Golden Age Hotel Istanbul
1 تخته
17,420,000 تومان
2 تخته
10,870,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
10,870,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
4,100,000 تومان
قیمت هتل
 Titanic City
1 تخته
17,420,000 تومان
2 تخته
10,870,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
10,870,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
4,100,000 تومان
قیمت هتل
 Holiday Inn Sisli
1 تخته
17,470,000 تومان
2 تخته
10,970,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
10,970,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
4,100,000 تومان
قیمت هتل
 Grand Oztanik Hotel Istanbul
1 تخته
17,880,000 تومان
2 تخته
11,050,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
11,050,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
4,100,000 تومان
قیمت هتل
 The Parma Hotel And Spa
1 تخته
18,220,000 تومان
2 تخته
11,270,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
11,270,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
4,100,000 تومان
قیمت هتل
 Elite World Istanbul Hotel
1 تخته
20,170,000 تومان
2 تخته
12,270,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
12,270,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
4,100,000 تومان
قیمت هتل
 Point Hotel Taksim
1 تخته
20,170,000 تومان
2 تخته
12,270,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
12,270,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
4,100,000 تومان
قیمت هتل
 Radisson Blu Istanbul Sisli
1 تخته
28,120,000 تومان
2 تخته
16,230,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
16,230,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
4,100,000 تومان
قیمت هتل

اطلاعات کلی تور

information tour
مبدا / مقصد تهران / استانبول
تاریخ برنامه سفر تاریخ شروع تور : ۱۴۰۰/۰۷/۲۰ - تاریخ پایان تور : ۱۴۰۰/۰۷/۲۶
خدمات آژانس بلیط رفت و برگشت 6 شب اقامت در هتل ترانسفر فرودگاهی بیمه مسافرتی تور لیدر فارسی زبان
مدارک لازم اصل گذرنامه با حداقل ۶ ماه اعتبار برای تورهای خارجی الزامی می باشد تست PCR منفی مربوط به 72 ساعت قبل از پرواز
توضیحات

تور چارتر بوده و غیر قابل کنسلی و استرداد وجه می باشند.
کنترل ممنوعیت خروج از کشور و تاریخ انقضای گذرنامه به عهده مسافر بوده و آژانس برگزار کننده هیچ مسئولیتی در این قبال ندارد.
برای رزرو تور با مدت اقامت های بیشتر و یا سایر خدمات می توانید با آژانس برگذار کننده تماس بگیرید.
نرخ کودک زیر ۲ سال ( نوزاد ) 950.000 می باشد.
پرداخت ۵۰ درصد از مبلغ کل تور جهت ثبت نام و رزرو نهایی الزامی می باشد
در ساعات اداری با شماره 02188423462 تماس بگیرید و در ساعات غیر اداری و روزهای غیرکاری با شماره 09107550539 (خانم فراهانی) تماس بگیرید.

ویدیوی معرفی : استانبول
video tour video tour
اشتراک گذاری:
paryazyar
تور های مشابه به این مسیر