آژانس مسافرتی آیسو سفر پارسه
شروع تور از 8 مهر , 1398
02122220331
6 شب استانبول
 مسیر سفر
تهران
    
استانبول
 نوع سفر
هوائی   -  ماهان
 هتل‌ها
نام هتل خدمات هتل قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته کودک با تخت
6 تا 12 سال
کودک بدون تخت
2 تا 6 سال
توضیحات
هتل Apart Yuvam
b.b
3,310,000 تومان 3,630,000 تومان 3,210,000 تومان 2,570,000 تومان
هتل Herton Hotel Istanbul
b.b
3,830,000 تومان 5,780,000 تومان 3,910,000 تومان 2,570,000 تومان
هتل Birol Hotel
b.b
3,910,000 تومان 5,780,000 تومان 3,980,000 تومان 2,570,000 تومان
هتل Topkapi Sabena Istanbul
b.b
3,980,000 تومان 6,010,000 تومان 3,880,000 تومان 2,570,000 تومان
هتل Liva Suite Hotel
b.b
3,980,000 تومان 5,555,000 تومان 3,910,000 تومان 2,570,000 تومان
هتل Hotel Topkapi
b.b
4,130,000 تومان 623,000 تومان 4,210,000 تومان 2,570,000 تومان
هتل Alfa Hotel
b.b
4,210,000 تومان 6,230,000 تومان 4,130,000 تومان 2,570,000 تومان
هتل The City Port Hotel Istanbul
b.b
4,210,000 تومان 7,210,000 تومان 4,110,000 تومان 2,570,000 تومان
هتل Vizon Hotel
b.b
4,436,000 تومان 7,436,000 تومان 4,336,000 تومان 2,570,000 تومان
هتل White Monarch Hotel
b.b
4,536,000 تومان 7,510,000 تومان 4,380,000 تومان 2,570,000 تومان
هتل Cumbali Plaza Hotel
b.b
4,580,000 تومان 7,580,000 تومان 4,480,000 تومان 2,570,000 تومان
هتل Pera Tulip City Hotel
b.b
4,655,000 تومان 7,655,000 تومان 4,555,000 تومان 2,570,000 تومان
هتل Hotel Istanbul Kervansaray
b.b
4,660,000 تومان 76,600,000 تومان 4,560,000 تومان 2,570,000 تومان
هتل Kaj
b.b
4,660,000 تومان 6,980,000 تومان 4,510,000 تومان 2,570,000 تومان
هتل Blueway hotel city
b.b
4,730,000 تومان 7,130,000 تومان 4,580,000 تومان 2,570,000 تومان
هتل Taksim Cuento Hotel
b.b
4,730,000 تومان 7,730,000 تومان 4,630,000 تومان 2,570,000 تومان
هتل Ramada Hotel And Suites Istanbul Merter
b.b
4,880,000 تومان 7,880,000 تومان 4,780,000 تومان 2,570,000 تومان
هتل Grand Hotel Halic Istanbul
b.b
4,950,000 تومان 7,950,000 تومان 4,850,000 تومان 2,570,000 تومان
هتل Istanbul Dora Hotel
b.b
4,950,000 تومان 7,950,000 تومان 4,850,000 تومان 2,570,000 تومان
هتل Nova Plaza Park
b.b
5,160,000 تومان 8,160,000 تومان 5,060,000 تومان 2,570,000 تومان
هتل Cartoon
b.b
5,410,000 تومان 8,410,000 تومان 5,310,000 تومان 2,350,000 تومان
هتل Taksim Express
b.b
5,410,000 تومان 8,410,000 تومان 5,310,000 تومان 2,350,000 تومان
هتل The Marmara Sisli
b.b
5,410,000 تومان 8,410,000 تومان 5,310,000 تومان 2,350,000 تومان
هتل Nova Plaza Taksim Square by Hotelistan
b.b
5,410,000 تومان 8,410,000 تومان 5,310,000 تومان 2,350,000 تومان
هتل City Center Hotel
b.b
5,565,000 تومان 8,840,000 تومان 5,310,000 تومان 2,350,000 تومان
هتل Dedeman Istanbul
b.b
5,630,000 تومان 8,630,000 تومان 5,530,000 تومان 2,350,000 تومان
هتل Euro Plaza
b.b
5,680,000 تومان 8,780,000 تومان 5,580,000 تومان 2,350,000 تومان
هتل Surmeli Istanbul
b.b
5,710,000 تومان 8,710,000 تومان 5,610,000 تومان 2,350,000 تومان
هتل Mercure Istanbul Bomonti
b.b
5,730,000 تومان 8,030,000 تومان 4,930,000 تومان 2,350,000 تومان
هتل BVS Lush Hotel Taksim
b.b
5,780,000 تومان 8,780,000 تومان 5,680,000 تومان 2,350,000 تومان
هتل Grand Oztanik Hotel Istanbul
b.b
6,150,000 تومان 9,250,000 تومان 6,050,000 تومان 2,350,000 تومان
هتل The Green Park Hotel Taksim
b.b
6,230,000 تومان 9,230,000 تومان 6,130,000 تومان 2,350,000 تومان
هتل Avantgarde Taksim Square
b.b
6,250,000 تومان 9,250,000 تومان 6,150,000 تومان 2,350,000 تومان
هتل Crowne Plaza Istanbul Harbiye
b.b
6,250,000 تومان 9,250,000 تومان 6,150,000 تومان 2,350,000 تومان
هتل Grand Cevahir Hotel Convention Center
b.b
6,310,000 تومان 9,310,000 تومان 6,210,000 تومان 2,350,000 تومان
هتل Metropolitan Hotel Taksim
b.b
6,420,000 تومان 11,460,000 تومان 6,320,000 تومان 2,350,000 تومان
هتل Point Hotel Barbaros
b.b
6,670,000 تومان 9,670,000 تومان 6,570,000 تومان 2,350,000 تومان
هتل Hilton Istanbul Bomonti
b.b
6,840,000 تومان 9,840,000 تومان 6,740,000 تومان 2,350,000 تومان
هتل Titanic City
b.b
6,925,000 تومان 9,925,000 تومان 6,825,000 تومان 2,350,000 تومان
هتل Naz City Hotel Taksim
b.b
7,345,000 تومان 10,345,000 تومان 7,245,000 تومان 2,350,000 تومان
هتل Radisson Blu Istanbul Sisli
b.b
7,510,000 تومان 10,510,000 تومان 7,410,000 تومان 2,350,000 تومان
هتل Point Hotel Taksim
b.b
7,750,000 تومان 10,850,000 تومان 7,650,000 تومان 2,350,000 تومان
هتل Conrad Istanbul Bosphorus
b.b
8,605,000 تومان 11,730,000 تومان 8,505,000 تومان 2,350,000 تومان
هتل Hilton Istanbul Bosphorus
b.b
8,770,000 تومان 11,770,000 تومان 8,670,000 تومان 2,350,000 تومان
هتل Divan Istanbul
b.b
9,025,000 تومان 12,025,000 تومان 8,925,000 تومان 2,350,000 تومان
نام هتل هتل Apart Yuvam
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 3,310,000 تومان
قیمت 1 تخته 3,630,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 3,210,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 2,570,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Herton Hotel Istanbul
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 3,830,000 تومان
قیمت 1 تخته 5,780,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 3,910,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 2,570,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Birol Hotel
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 3,910,000 تومان
قیمت 1 تخته 5,780,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 3,980,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 2,570,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Topkapi Sabena Istanbul
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 3,980,000 تومان
قیمت 1 تخته 6,010,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 3,880,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 2,570,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Liva Suite Hotel
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 3,980,000 تومان
قیمت 1 تخته 5,555,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 3,910,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 2,570,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Hotel Topkapi
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 4,130,000 تومان
قیمت 1 تخته 623,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 4,210,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 2,570,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Alfa Hotel
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 4,210,000 تومان
قیمت 1 تخته 6,230,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 4,130,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 2,570,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل The City Port Hotel Istanbul
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 4,210,000 تومان
قیمت 1 تخته 7,210,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 4,110,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 2,570,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Vizon Hotel
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 4,436,000 تومان
قیمت 1 تخته 7,436,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 4,336,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 2,570,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل White Monarch Hotel
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 4,536,000 تومان
قیمت 1 تخته 7,510,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 4,380,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 2,570,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Cumbali Plaza Hotel
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 4,580,000 تومان
قیمت 1 تخته 7,580,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 4,480,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 2,570,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Pera Tulip City Hotel
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 4,655,000 تومان
قیمت 1 تخته 7,655,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 4,555,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 2,570,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Hotel Istanbul Kervansaray
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 4,660,000 تومان
قیمت 1 تخته 76,600,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 4,560,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 2,570,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Kaj
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 4,660,000 تومان
قیمت 1 تخته 6,980,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 4,510,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 2,570,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Blueway hotel city
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 4,730,000 تومان
قیمت 1 تخته 7,130,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 4,580,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 2,570,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Taksim Cuento Hotel
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 4,730,000 تومان
قیمت 1 تخته 7,730,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 4,630,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 2,570,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Ramada Hotel And Suites Istanbul Merter
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 4,880,000 تومان
قیمت 1 تخته 7,880,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 4,780,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 2,570,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Grand Hotel Halic Istanbul
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 4,950,000 تومان
قیمت 1 تخته 7,950,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 4,850,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 2,570,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Istanbul Dora Hotel
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 4,950,000 تومان
قیمت 1 تخته 7,950,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 4,850,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 2,570,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Nova Plaza Park
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 5,160,000 تومان
قیمت 1 تخته 8,160,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 5,060,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 2,570,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Cartoon
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 5,410,000 تومان
قیمت 1 تخته 8,410,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 5,310,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 2,350,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Taksim Express
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 5,410,000 تومان
قیمت 1 تخته 8,410,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 5,310,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 2,350,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل The Marmara Sisli
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 5,410,000 تومان
قیمت 1 تخته 8,410,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 5,310,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 2,350,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Nova Plaza Taksim Square by Hotelistan
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 5,410,000 تومان
قیمت 1 تخته 8,410,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 5,310,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 2,350,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل City Center Hotel
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 5,565,000 تومان
قیمت 1 تخته 8,840,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 5,310,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 2,350,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Dedeman Istanbul
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 5,630,000 تومان
قیمت 1 تخته 8,630,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 5,530,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 2,350,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Euro Plaza
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 5,680,000 تومان
قیمت 1 تخته 8,780,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 5,580,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 2,350,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Surmeli Istanbul
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 5,710,000 تومان
قیمت 1 تخته 8,710,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 5,610,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 2,350,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Mercure Istanbul Bomonti
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 5,730,000 تومان
قیمت 1 تخته 8,030,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 4,930,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 2,350,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل BVS Lush Hotel Taksim
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 5,780,000 تومان
قیمت 1 تخته 8,780,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 5,680,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 2,350,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Grand Oztanik Hotel Istanbul
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 6,150,000 تومان
قیمت 1 تخته 9,250,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 6,050,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 2,350,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل The Green Park Hotel Taksim
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 6,230,000 تومان
قیمت 1 تخته 9,230,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 6,130,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 2,350,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Avantgarde Taksim Square
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 6,250,000 تومان
قیمت 1 تخته 9,250,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 6,150,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 2,350,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Crowne Plaza Istanbul Harbiye
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 6,250,000 تومان
قیمت 1 تخته 9,250,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 6,150,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 2,350,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Grand Cevahir Hotel Convention Center
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 6,310,000 تومان
قیمت 1 تخته 9,310,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 6,210,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 2,350,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Metropolitan Hotel Taksim
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 6,420,000 تومان
قیمت 1 تخته 11,460,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 6,320,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 2,350,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Point Hotel Barbaros
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 6,670,000 تومان
قیمت 1 تخته 9,670,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 6,570,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 2,350,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Hilton Istanbul Bomonti
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 6,840,000 تومان
قیمت 1 تخته 9,840,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 6,740,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 2,350,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Titanic City
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 6,925,000 تومان
قیمت 1 تخته 9,925,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 6,825,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 2,350,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Naz City Hotel Taksim
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 7,345,000 تومان
قیمت 1 تخته 10,345,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 7,245,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 2,350,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Radisson Blu Istanbul Sisli
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 7,510,000 تومان
قیمت 1 تخته 10,510,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 7,410,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 2,350,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Point Hotel Taksim
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 7,750,000 تومان
قیمت 1 تخته 10,850,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 7,650,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 2,350,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Conrad Istanbul Bosphorus
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 8,605,000 تومان
قیمت 1 تخته 11,730,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 8,505,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 2,350,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Hilton Istanbul Bosphorus
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 8,770,000 تومان
قیمت 1 تخته 11,770,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 8,670,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 2,350,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Divan Istanbul
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 9,025,000 تومان
قیمت 1 تخته 12,025,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 8,925,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 2,350,000 تومان
توضیحات
استانبول
 تاریخ برنامه سفر
تاریخ شروع تور : 8 مهر , 1398 - تاریخ پایان تور : 14 مهر , 1398
 مدارک لازم
گذرنامه با حداقل 6 ماه اعتبار
 خدمات آژانس
6 شب و 7 روز اقامت بلیط رفت و برگشت پرواز ماهان صبحانه ترانسفر فرودگاهی یک گشت رایگان با نهار راهنمای مجرب فارسی زبان بیمه مسافرتی
 توضیحات

* نرخ تور برای کودک زیر 2 سال 400.000 می باشد. *امکان اقساط تور * تلفن جهت تماس در خارج ساعات اداری : 09307658881

  برای خرید این تور با آژانس مسافرتی آیسو سفر پارسه و شماره  02122220331  تماس حاصل فرمایید .
ویدئو استانبول

تور استانبول از تهران

شما را به خواندن مطلب " تور خیلی ارزان استانبول " دعوت می‌کنیم .

یک دیدگاه بزارید...

برای تماس کلیک کنید
وبلاگ گردشگری پرواز یار
همه چیز را درباره تور های گردشگری دبی بدانیم
آشنایی بیشتر با تور زمینی وان
تفریحات مهیج در تور کیش ارزان دقیقه 90
پرواز یار
کليه حقوق اين سايت متعلق به  پرواز یار  می باشد .
پیوندها
درباره پرواز یار
پرواز یار صرفا تبلیغ کننده تورهای مسافرتی است که و خود فروشنده تورهای مسافرتی نیست.