تور استانبول نوروز 1400

تور استانبول نوروز 1400

تلفن تماس: 02141691
نام آژانس: مانیا پرواز رویایی
مدت اقامت 5 شب
شروع قیمت از 3,630,000 تومان
درخواست رزرو این تور
هتل های قابل ارائه تور
 Gorur Hotel Istanbul
1 تخته
3,885,000 تومان
2 تخته
3,630,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
3,530,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
4,210,000 تومان
قیمت هتل
 Reydel Hotel Istanbul
1 تخته
3,895,000 تومان
2 تخته
3,640,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
3,540,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
4,210,000 تومان
قیمت هتل
 Fide Hotel Istanbul
1 تخته
4,785,000 تومان
2 تخته
3,695,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
3,595,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
4,210,000 تومان
قیمت هتل
 Sinem Hotel
1 تخته
4,795,000 تومان
2 تخته
3,705,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
3,605,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
4,210,000 تومان
قیمت هتل
 Pera Life
1 تخته
5,300,000 تومان
2 تخته
3,950,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
3,850,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
4,210,000 تومان
قیمت هتل
 Topkapi Sabena Istanbul
1 تخته
5,310,000 تومان
2 تخته
3,960,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
3,860,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
4,210,000 تومان
قیمت هتل
 Istanburg Efes Hotel
1 تخته
5,310,000 تومان
2 تخته
3,960,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
3,860,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
4,210,000 تومان
قیمت هتل
 Taksim Trust Hotel
1 تخته
5,555,000 تومان
2 تخته
4,080,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
3,980,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
4,210,000 تومان
قیمت هتل
 Cumbali Plaza Hotel
1 تخته
5,685,000 تومان
2 تخته
4,140,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
4,040,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
4,210,000 تومان
قیمت هتل
 Premist Hotel
1 تخته
5,940,000 تومان
2 تخته
4,270,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
4,170,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
4,210,000 تومان
قیمت هتل
 Berjer Boutique Hotel Spa
1 تخته
5,940,000 تومان
2 تخته
4,270,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
4,170,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
4,210,000 تومان
قیمت هتل
 City Center Hotel
1 تخته
6,130,000 تومان
2 تخته
4,365,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
4,265,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
4,210,000 تومان
قیمت هتل
 Alfa Hotel
1 تخته
6,040,000 تومان
2 تخته
4,370,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
4,270,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
4,210,000 تومان
قیمت هتل
 Taksim Line Hotel
1 تخته
6,070,000 تومان
2 تخته
4,390,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
4,290,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
4,210,000 تومان
قیمت هتل
 Taksim Cuento
1 تخته
6,070,000 تومان
2 تخته
4,390,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
4,290,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
4,210,000 تومان
قیمت هتل
 Taxim Express
1 تخته
6,320,000 تومان
2 تخته
4,465,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
4,365,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
4,210,000 تومان
قیمت هتل
 Pera Center
1 تخته
6,675,000 تومان
2 تخته
4,515,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
4,415,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
4,210,000 تومان
قیمت هتل
 The Peak Hotel
1 تخته
6,715,000 تومان
2 تخته
4,655,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
4,620,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
4,210,000 تومان
قیمت هتل
 La Villa
1 تخته
6,970,000 تومان
2 تخته
4,785,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
4,685,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
4,210,000 تومان
قیمت هتل
 Nova Plaza Taksim Square by Hotelistan
1 تخته
6,980,000 تومان
2 تخته
4,795,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
4,695,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
4,210,000 تومان
قیمت هتل
 The Central Palace
1 تخته
8,305,000 تومان
2 تخته
5,480,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
5,305,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
4,210,000 تومان
قیمت هتل
 Ramada Hotel And Suites Istanbul Merter
1 تخته
9,070,000 تومان
2 تخته
5,860,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
5,760,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
4,210,000 تومان
قیمت هتل
 Grand Oztanik Hotel Istanbul
1 تخته
9,100,000 تومان
2 تخته
5,870,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
5,770,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
4,210,000 تومان
قیمت هتل
 Golden Age Hotel Istanbul
1 تخته
9,405,000 تومان
2 تخته
6,020,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
5,920,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
4,210,000 تومان
قیمت هتل
 DoubleTree By Hilton Istanbul
1 تخته
9,560,000 تومان
2 تخته
6,100,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
6,000,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
4,210,000 تومان
قیمت هتل
 Naz City
1 تخته
9,555,000 تومان
2 تخته
6,110,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
6,010,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
4,210,000 تومان
قیمت هتل
 Crowne Plaza Istanbul Harbiye
1 تخته
9,710,000 تومان
2 تخته
6,180,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
6,080,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
4,210,000 تومان
قیمت هتل
 Taksim Square
1 تخته
9,720,000 تومان
2 تخته
6,200,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
6,100,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
4,210,000 تومان
قیمت هتل
 Mercure Istanbul Taksim
1 تخته
10,015,000 تومان
2 تخته
6,330,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
6,230,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
4,210,000 تومان
قیمت هتل
 Lazzoni
1 تخته
10,410,000 تومان
2 تخته
6,555,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
6,455,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
4,210,000 تومان
قیمت هتل
 Titanic City
1 تخته
11,250,000 تومان
2 تخته
6,950,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
6,850,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
4,210,000 تومان
قیمت هتل
 Hilton Istanbul Bomonti
1 تخته
12,985,000 تومان
2 تخته
7,840,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
7,750,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
4,210,000 تومان
قیمت هتل
 Elite World Istanbul Hotel
1 تخته
13,750,000 تومان
2 تخته
8,220,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
8,120,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
4,210,000 تومان
قیمت هتل
 CVK Park Bosphorus Hotel Istanbul
1 تخته
17,745,000 تومان
2 تخته
10,220,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
10,120,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
4,210,000 تومان
قیمت هتل

اطلاعات کلی تور

information tour
مبدا / مقصد تهران / استانبول
تاریخ برنامه سفر تاریخ شروع تور : ۱۴۰۰/۰۱/۱۱ - تاریخ پایان تور : ۱۴۰۰/۰۱/۱۴
خدمات آژانس بلیط رفت و برگشت 5 شب و 6 روز اقامت در هتل ترانسفر فرودگاهی بیمه مسافرتی تور لیدر فارسی زبان برای تورهای خارجی
مدارک لازم اصل گذرنامه با حداقل 7 ماه اعتبار برای تورهای خارجی الزامی می باشد
توضیحات

تور چارتر بوده و غیر قابل کنسلی و استرداد وجه می باشند.
کنترل ممنوعیت خروج از کشور و تاریخ انقضای گذرنامه به عهده مسافر بوده و آژانس برگزار کننده هیچ مسئولیتی در این قبال ندارد.
برای رزرو تور با مدت اقامت های بیشتر و یا سایر خدمات می توانید با آژانس برگذار کننده تماس بگیرید.
نرخ کودک زیر ۲ سال ( نوزاد ) 950000 می باشد.
پرداخت ۵۰ درصد از مبلغ کل تور جهت ثبت نام و رزرو نهایی الزامی می باشد

در صورت تماس در ساعات غیر کاری با شماره 09126135393 آقای سامی تماس حاصل فرمایید

ویدیوی معرفی : استانبول
video tour video tour
اشتراک گذاری:
paryazyar
تور های مشابه به این مسیر