تور استانبول نوروز 1400

تور استانبول نوروز 1400

تلفن تماس: 02141691
نام آژانس: مانیا پرواز رویایی
مدت اقامت 5 شب
شروع قیمت از 3,580,000 تومان
درخواست رزرو این تور
هتل های قابل ارائه تور
 Gorur Hotel Istanbul
1 تخته
3,835,000 تومان
2 تخته
3,580,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
3,480,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
4,160,000 تومان
قیمت هتل
 Reydel Hotel Istanbul
1 تخته
3,845,000 تومان
2 تخته
3,590,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
3,490,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
4,160,000 تومان
قیمت هتل
 Fide Hotel Istanbul
1 تخته
4,735,000 تومان
2 تخته
3,645,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
3,545,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
4,160,000 تومان
قیمت هتل
 Sinem Hotel
1 تخته
4,745,000 تومان
2 تخته
3,655,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
3,555,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
4,160,000 تومان
قیمت هتل
 Pera Life
1 تخته
5,250,000 تومان
2 تخته
3,900,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
3,800,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
4,160,000 تومان
قیمت هتل
 Topkapi Sabena Istanbul
1 تخته
5,260,000 تومان
2 تخته
3,910,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
3,810,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
4,160,000 تومان
قیمت هتل
 Istanburg Efes Hotel
1 تخته
5,260,000 تومان
2 تخته
3,910,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
3,810,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
4,160,000 تومان
قیمت هتل
 Taksim Trust Hotel
1 تخته
5,505,000 تومان
2 تخته
4,030,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
3,930,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
4,160,000 تومان
قیمت هتل
 Cumbali Plaza Hotel
1 تخته
5,635,000 تومان
2 تخته
4,090,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
3,990,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
4,160,000 تومان
قیمت هتل
 Premist Hotel
1 تخته
5,890,000 تومان
2 تخته
4,220,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
4,120,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
4,160,000 تومان
قیمت هتل
 Berjer Boutique Hotel Spa
1 تخته
5,890,000 تومان
2 تخته
4,220,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
4,120,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
4,160,000 تومان
قیمت هتل
 City Center Hotel
1 تخته
6,080,000 تومان
2 تخته
4,315,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
4,215,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
4,160,000 تومان
قیمت هتل
 Alfa Hotel
1 تخته
5,990,000 تومان
2 تخته
4,320,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
4,220,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
4,160,000 تومان
قیمت هتل
 Taksim Line Hotel
1 تخته
6,020,000 تومان
2 تخته
4,340,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
4,240,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
4,160,000 تومان
قیمت هتل
 Taksim Cuento
1 تخته
6,020,000 تومان
2 تخته
4,340,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
4,240,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
4,160,000 تومان
قیمت هتل
 Taxim Express
1 تخته
6,270,000 تومان
2 تخته
4,415,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
4,315,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
4,160,000 تومان
قیمت هتل
 Pera Center
1 تخته
6,625,000 تومان
2 تخته
4,465,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
4,365,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
4,160,000 تومان
قیمت هتل
 The Peak Hotel
1 تخته
6,665,000 تومان
2 تخته
4,605,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
4,570,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
4,160,000 تومان
قیمت هتل
 La Villa
1 تخته
6,920,000 تومان
2 تخته
4,735,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
4,635,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
4,160,000 تومان
قیمت هتل
 Nova Plaza Taksim Square by Hotelistan
1 تخته
6,930,000 تومان
2 تخته
4,745,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
4,645,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
4,160,000 تومان
قیمت هتل
 The Central Palace
1 تخته
8,255,000 تومان
2 تخته
5,430,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
5,255,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
4,160,000 تومان
قیمت هتل
 Ramada Hotel And Suites Istanbul Merter
1 تخته
9,020,000 تومان
2 تخته
5,810,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
5,710,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
4,160,000 تومان
قیمت هتل
 Grand Oztanik Hotel Istanbul
1 تخته
9,050,000 تومان
2 تخته
5,820,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
5,720,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
4,160,000 تومان
قیمت هتل
 Golden Age Hotel Istanbul
1 تخته
9,355,000 تومان
2 تخته
5,970,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
5,870,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
4,160,000 تومان
قیمت هتل
 DoubleTree By Hilton Istanbul
1 تخته
9,510,000 تومان
2 تخته
6,050,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
5,950,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
4,160,000 تومان
قیمت هتل
 Naz City
1 تخته
9,505,000 تومان
2 تخته
6,060,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
5,960,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
4,160,000 تومان
قیمت هتل
 Crowne Plaza Istanbul Harbiye
1 تخته
9,660,000 تومان
2 تخته
6,130,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
6,030,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
4,160,000 تومان
قیمت هتل
 Taksim Square
1 تخته
9,670,000 تومان
2 تخته
6,150,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
6,050,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
4,160,000 تومان
قیمت هتل
 Mercure Istanbul Taksim
1 تخته
9,965,000 تومان
2 تخته
6,280,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
6,180,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
4,160,000 تومان
قیمت هتل
 Lazzoni
1 تخته
10,360,000 تومان
2 تخته
6,505,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
6,405,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
4,160,000 تومان
قیمت هتل
 Titanic City
1 تخته
11,200,000 تومان
2 تخته
6,900,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
6,800,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
4,160,000 تومان
قیمت هتل
 Hilton Istanbul Bomonti
1 تخته
12,935,000 تومان
2 تخته
7,790,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
7,700,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
4,160,000 تومان
قیمت هتل
 Elite World Istanbul Hotel
1 تخته
13,700,000 تومان
2 تخته
8,170,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
8,070,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
4,160,000 تومان
قیمت هتل
 CVK Park Bosphorus Hotel Istanbul
1 تخته
17,695,000 تومان
2 تخته
10,170,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
10,070,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
4,160,000 تومان
قیمت هتل

اطلاعات کلی تور

information tour
مبدا / مقصد تهران / استانبول
تاریخ برنامه سفر تاریخ شروع تور : ۱۴۰۰/۰۱/۱۱ - تاریخ پایان تور : ۱۴۰۰/۰۱/۱۶
خدمات آژانس بلیط رفت و برگشت 5 شب و 6 روز اقامت در هتل ترانسفر فرودگاهی بیمه مسافرتی تور لیدر فارسی زبان برای تورهای خارجی
مدارک لازم اصل گذرنامه با حداقل 7 ماه اعتبار برای تورهای خارجی الزامی می باشد
توضیحات

تور چارتر بوده و غیر قابل کنسلی و استرداد وجه می باشند.
کنترل ممنوعیت خروج از کشور و تاریخ انقضای گذرنامه به عهده مسافر بوده و آژانس برگزار کننده هیچ مسئولیتی در این قبال ندارد.
برای رزرو تور با مدت اقامت های بیشتر و یا سایر خدمات می توانید با آژانس برگذار کننده تماس بگیرید.
نرخ کودک زیر ۲ سال ( نوزاد ) 950000 می باشد.
پرداخت ۵۰ درصد از مبلغ کل تور جهت ثبت نام و رزرو نهایی الزامی می باشد

در صورت تماس در ساعات غیر کاری با شماره 09126135393 آقای سامی تماس حاصل فرمایید

ویدیوی معرفی : استانبول
video tour video tour
اشتراک گذاری:
paryazyar
تور های مشابه به این مسیر