تور استانبول نوروز 1400

تور استانبول نوروز 1400

تلفن تماس: 02141691
نام آژانس: مانیا پرواز رویایی
مدت اقامت 4 شب
شروع قیمت از 4,230,000 تومان
درخواست رزرو این تور
هتل های قابل ارائه تور
 Fide Hotel Istanbul
1 تخته
5,180,000 تومان
2 تخته
4,230,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
4,230,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
3,750,000 تومان
قیمت هتل
 Grand liza
1 تخته
5,810,000 تومان
2 تخته
4,550,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
4,230,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
3,750,000 تومان
قیمت هتل
 Maxwell
1 تخته
6,020,000 تومان
2 تخته
4,650,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
4,340,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
3,750,000 تومان
قیمت هتل
 Cumbali Plaza Hotel
1 تخته
5,810,000 تومان
2 تخته
4,650,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
4,130,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
3,750,000 تومان
قیمت هتل
 Alfa Hotel
1 تخته
6,230,000 تومان
2 تخته
4,760,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
4,130,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
3,750,000 تومان
قیمت هتل
 Grand Unal
1 تخته
6,550,000 تومان
2 تخته
4,970,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
4,550,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
3,750,000 تومان
قیمت هتل
 City Center Hotel
1 تخته
6,790,000 تومان
2 تخته
5,040,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
4,790,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
3,750,000 تومان
قیمت هتل
 Napolyon
1 تخته
6,860,000 تومان
2 تخته
5,070,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
4,340,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
3,750,000 تومان
قیمت هتل
 Pera Life
1 تخته
7,070,000 تومان
2 تخته
5,180,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
4,130,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
3,750,000 تومان
قیمت هتل
 Elan Hotel
1 تخته
7,070,000 تومان
2 تخته
5,180,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
4,550,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
3,750,000 تومان
قیمت هتل
 Cartoon
1 تخته
7,180,000 تومان
2 تخته
5,280,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
4,130,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
3,750,000 تومان
قیمت هتل
 Nova Plaza Taksim Square by Hotelistan
1 تخته
7,280,000 تومان
2 تخته
5,280,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
4,760,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
3,750,000 تومان
قیمت هتل
 The Peak Hotel
1 تخته
7,180,000 تومان
2 تخته
5,280,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
4,340,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
3,750,000 تومان
قیمت هتل
 Grand Star Hotel Bosphorus
1 تخته
7,490,000 تومان
2 تخته
5,390,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
4,550,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
3,750,000 تومان
قیمت هتل
 Delta Hotel
1 تخته
7,490,000 تومان
2 تخته
5,390,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
4,550,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
3,750,000 تومان
قیمت هتل
 The Tango Taksim
1 تخته
7,280,000 تومان
2 تخته
5,390,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
4,550,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
3,750,000 تومان
قیمت هتل
 Grand Hotel de Pera
1 تخته
7,600,000 تومان
2 تخته
5,490,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
4,440,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
3,750,000 تومان
قیمت هتل
 Holiday Inn Sisli
1 تخته
8,290,000 تومان
2 تخته
5,910,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
4,790,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
3,750,000 تومان
قیمت هتل
 Golden Age Hotel Istanbul
1 تخته
8,420,000 تومان
2 تخته
5,910,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
4,790,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
3,750,000 تومان
قیمت هتل
 The Central Palace
1 تخته
8,650,000 تومان
2 تخته
6,020,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
4,650,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
3,750,000 تومان
قیمت هتل
 Erten Konak
1 تخته
8,920,000 تومان
2 تخته
6,160,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
4,790,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
3,750,000 تومان
قیمت هتل
 Grand Oztanik Hotel Istanbul
1 تخته
9,170,000 تومان
2 تخته
6,290,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
5,410,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
3,750,000 تومان
قیمت هتل
 Lazzoni
1 تخته
9,180,000 تومان
2 تخته
6,340,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
5,070,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
3,750,000 تومان
قیمت هتل
 Avantgarde Taksim Square
1 تخته
9,290,000 تومان
2 تخته
6,410,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
5,410,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
3,750,000 تومان
قیمت هتل
 Mercure Istanbul Taksim
1 تخته
9,420,000 تومان
2 تخته
6,410,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
5,410,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
3,750,000 تومان
قیمت هتل
 Sheraton Istanbul City Center
1 تخته
9,290,000 تومان
2 تخته
6,410,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
5,290,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
3,750,000 تومان
قیمت هتل
 Titanic City
1 تخته
10,550,000 تومان
2 تخته
6,920,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
5,410,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
3,750,000 تومان
قیمت هتل
 Grand Cevahir Hotel Convention Center
1 تخته
10,230,000 تومان
2 تخته
6,970,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
5,180,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
3,750,000 تومان
قیمت هتل
 Point Hotel Taksim
1 تخته
11,170,000 تومان
2 تخته
7,420,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
5,660,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
3,750,000 تومان
قیمت هتل
 Hilton Istanbul Bomonti
1 تخته
11,920,000 تومان
2 تخته
7,670,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
5,290,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
3,750,000 تومان
قیمت هتل
 Grand Hyatt Istanbul
1 تخته
11,800,000 تومان
2 تخته
7,670,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
6,540,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
3,750,000 تومان
قیمت هتل
 Elite World Istanbul Hotel
1 تخته
12,550,000 تومان
2 تخته
7,920,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
5,290,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
3,750,000 تومان
قیمت هتل
 Barcelo
1 تخته
12,050,000 تومان
2 تخته
8,040,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
5,790,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
3,750,000 تومان
قیمت هتل
 Divan Istanbul
1 تخته
13,050,000 تومان
2 تخته
8,670,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
6,670,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
3,750,000 تومان
قیمت هتل
 Hilton Istanbul Bosphorus
1 تخته
14,930,000 تومان
2 تخته
9,170,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
5,160,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
3,750,000 تومان
قیمت هتل
 CVK Park Bosphorus Hotel Istanbul
1 تخته
15,680,000 تومان
2 تخته
9,540,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
6,540,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
3,750,000 تومان
قیمت هتل
 Swissotel the bosphoruse
1 تخته
17,930,000 تومان
2 تخته
10,670,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
7,290,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
3,750,000 تومان
قیمت هتل

اطلاعات کلی تور

information tour
مبدا / مقصد تهران / استانبول
تاریخ برنامه سفر تاریخ شروع تور : ۱۴۰۰/۰۱/۱۰ - تاریخ پایان تور : ۱۴۰۰/۰۱/۱۴
خدمات آژانس بلیط رفت و برگشت 4 شب و 5 روز اقامت در هتل ترانسفر فرودگاهی بیمه مسافرتی تور لیدر فارسی زبان برای تورهای خارجی
مدارک لازم اصل گذرنامه با حداقل 7 ماه اعتبار برای تورهای خارجی الزامی می باشد.
توضیحات

تور چارتر بوده و غیر قابل کنسلی و استرداد وجه می باشند.
کنترل ممنوعیت خروج از کشور و تاریخ انقضای گذرنامه به عهده مسافر بوده و آژانس برگزار کننده هیچ مسئولیتی در این قبال ندارد.
برای رزرو تور با مدت اقامت های بیشتر و یا سایر خدمات می توانید با آژانس برگذار کننده تماس بگیرید.
نرخ کودک زیر ۲ سال ( نوزاد ) 700000 می باشد.
پرداخت 70 درصد از مبلغ کل تور جهت ثبت نام و رزرو نهایی الزامی می باشد.

در صورت تماس در ساعات غیر کاری با شماره 09126135393 آقای سامی تماس حاصل فرمایید

ویدیوی معرفی : استانبول
video tour video tour
اشتراک گذاری:
paryazyar
تور های مشابه به این مسیر