آژانس مسافرتی خاطره سفر
شروع تور از 29 اسفند , 1397
02188349234
5 شب استانبول
 مسیر سفر
تهران
    
استانبول
 نوع سفر
هوائی   -  قشم ایر
 هتل‌ها
نام هتل خدمات هتل قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته کودک با تخت
6 تا 12 سال
کودک بدون تخت
2 تا 6 سال
توضیحات
هتل Kaya Madrid
b.b
3,990,000 تومان 5,270,000 تومان 3,730,000 تومان 2,890,000 تومان
هتل Topkapi Sabena Istanbul
b.b
4,150,000 تومان 5,270,000 تومان 3,730,000 تومان 2,890,000 تومان
هتل Arch Ist Taksim Suites
b.b
4,220,000 تومان 5,830,000 تومان 3,590,000 تومان 2,890,000 تومان
هتل Prens
b.b
4,430,000 تومان 6,110,000 تومان 4,150,000 تومان 2,890,000 تومان
هتل Grand Hilarium Hotel Istanbul
b.b
4,640,000 تومان 6,250,000 تومان 3,940,000 تومان 2,890,000 تومان
هتل Alfa Hotel
b.b
4,640,000 تومان 6,460,000 تومان 3,940,000 تومان 2,890,000 تومان
هتل Hotel Istanbul Kervansaray
b.b
4,750,000 تومان 6,750,000 تومان 3,940,000 تومان 2,890,000 تومان
هتل My Bade Hotel
b.b
4,920,000 تومان 6,880,000 تومان 3,940,000 تومان 2,890,000 تومان
هتل Titanic Business Golden Horn
b.b
4,990,000 تومان 7,230,000 تومان 4,010,000 تومان 2,890,000 تومان
هتل Istanbul Dora Hotel
b.b
5,060,000 تومان 7,370,000 تومان 4,010,000 تومان 2,890,000 تومان
هتل Lion Hotel
b.b
5,310,000 تومان 7,870,000 تومان 3,940,000 تومان 2,890,000 تومان
هتل Grand Hotel Halic Istanbul
b.b
5,470,000 تومان 8,350,000 تومان 4,010,000 تومان 2,890,000 تومان
هتل Seminal Hotel Taksim
b.b
5,470,000 تومان 8,350,000 تومان 3,870,000 تومان 2,890,000 تومان
هتل Klas Hotel
b.b
5,480,000 تومان 7,370,000 تومان 4,220,000 تومان 2,890,000 تومان
هتل White Monarch Hotel
b.b
5,480,000 تومان 8,070,000 تومان 4,220,000 تومان 2,890,000 تومان
هتل Palazzo Donizetti Hotel
b.b
5,760,000 تومان 8,670,000 تومان 4,430,000 تومان 2,890,000 تومان
هتل Titanic Downtown
b.b
5,790,000 تومان 8,670,000 تومان 4,510,000 تومان 2,890,000 تومان
هتل Holiday Inn Sisli
b.b
5,790,000 تومان 8,830,000 تومان 4,510,000 تومان 2,890,000 تومان
هتل DoubleTree By Hilton Istanbul
b.b
5,870,000 تومان 8,990,000 تومان 4,430,000 تومان 2,890,000 تومان
هتل Grand Oztanik Hotel Istanbul
b.b
5,870,000 تومان 8,990,000 تومان 4,750,000 تومان 2,890,000 تومان
هتل Avantgarde Hotel Taksim
b.b
5,870,000 تومان 8,990,000 تومان 4,750,000 تومان 2,890,000 تومان
هتل The Central Palace
b.b
5,950,000 تومان 9,150,000 تومان 4,510,000 تومان 2,890,000 تومان
هتل Golden Age II
b.b
6,030,000 تومان 9,310,000 تومان 5,670,000 تومان 2,890,000 تومان
هتل Titanic City
b.b
6,270,000 تومان 9,630,000 تومان 4,510,000 تومان 2,890,000 تومان
هتل Metropolitan Hotel Taksim
b.b
6,270,000 تومان 9,630,000 تومان 4,590,000 تومان 2,890,000 تومان
هتل Mercure Istanbul Taksim
b.b
6,590,000 تومان 9,630,000 تومان 4,590,000 تومان 2,890,000 تومان
هتل Radisson Blu Istanbul Sisli
b.b
6,670,000 تومان 10,590,000 تومان 4,590,000 تومان 2,890,000 تومان
هتل Courtyard By Marriott Istanbul
b.b
7,070,000 تومان 11,230,000 تومان 4,990,000 تومان 2,890,000 تومان
هتل Nish İstanbul Suites
b.b
7,390,000 تومان 12,190,000 تومان 3,550,000 تومان 2,890,000 تومان
هتل CVK Park Bosphorus Hotel Istanbul
b.b
7,470,000 تومان 12,190,000 تومان 4,990,000 تومان 2,890,000 تومان
هتل Hilton Istanbul Bomonti
b.b
7,470,000 تومان 11,230,000 تومان 5,390,000 تومان 2,890,000 تومان
هتل Grand hayatt istabul
b.b
7,630,000 تومان 12,510,000 تومان 5,550,000 تومان 2,890,000 تومان
هتل Swissotel the bosphoruse
b.b
7,950,000 تومان 120,990,000 تومان 5,950,000 تومان 2,890,000 تومان
نام هتل هتل Kaya Madrid
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 3,990,000 تومان
قیمت 1 تخته 5,270,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 3,730,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 2,890,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Topkapi Sabena Istanbul
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 4,150,000 تومان
قیمت 1 تخته 5,270,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 3,730,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 2,890,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Arch Ist Taksim Suites
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 4,220,000 تومان
قیمت 1 تخته 5,830,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 3,590,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 2,890,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Prens
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 4,430,000 تومان
قیمت 1 تخته 6,110,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 4,150,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 2,890,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Grand Hilarium Hotel Istanbul
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 4,640,000 تومان
قیمت 1 تخته 6,250,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 3,940,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 2,890,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Alfa Hotel
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 4,640,000 تومان
قیمت 1 تخته 6,460,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 3,940,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 2,890,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Hotel Istanbul Kervansaray
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 4,750,000 تومان
قیمت 1 تخته 6,750,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 3,940,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 2,890,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل My Bade Hotel
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 4,920,000 تومان
قیمت 1 تخته 6,880,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 3,940,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 2,890,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Titanic Business Golden Horn
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 4,990,000 تومان
قیمت 1 تخته 7,230,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 4,010,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 2,890,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Istanbul Dora Hotel
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 5,060,000 تومان
قیمت 1 تخته 7,370,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 4,010,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 2,890,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Lion Hotel
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 5,310,000 تومان
قیمت 1 تخته 7,870,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 3,940,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 2,890,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Grand Hotel Halic Istanbul
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 5,470,000 تومان
قیمت 1 تخته 8,350,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 4,010,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 2,890,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Seminal Hotel Taksim
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 5,470,000 تومان
قیمت 1 تخته 8,350,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 3,870,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 2,890,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Klas Hotel
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 5,480,000 تومان
قیمت 1 تخته 7,370,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 4,220,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 2,890,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل White Monarch Hotel
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 5,480,000 تومان
قیمت 1 تخته 8,070,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 4,220,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 2,890,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Palazzo Donizetti Hotel
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 5,760,000 تومان
قیمت 1 تخته 8,670,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 4,430,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 2,890,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Titanic Downtown
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 5,790,000 تومان
قیمت 1 تخته 8,670,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 4,510,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 2,890,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Holiday Inn Sisli
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 5,790,000 تومان
قیمت 1 تخته 8,830,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 4,510,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 2,890,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل DoubleTree By Hilton Istanbul
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 5,870,000 تومان
قیمت 1 تخته 8,990,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 4,430,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 2,890,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Grand Oztanik Hotel Istanbul
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 5,870,000 تومان
قیمت 1 تخته 8,990,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 4,750,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 2,890,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Avantgarde Hotel Taksim
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 5,870,000 تومان
قیمت 1 تخته 8,990,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 4,750,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 2,890,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل The Central Palace
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 5,950,000 تومان
قیمت 1 تخته 9,150,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 4,510,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 2,890,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Golden Age II
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 6,030,000 تومان
قیمت 1 تخته 9,310,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 5,670,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 2,890,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Titanic City
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 6,270,000 تومان
قیمت 1 تخته 9,630,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 4,510,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 2,890,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Metropolitan Hotel Taksim
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 6,270,000 تومان
قیمت 1 تخته 9,630,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 4,590,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 2,890,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Mercure Istanbul Taksim
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 6,590,000 تومان
قیمت 1 تخته 9,630,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 4,590,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 2,890,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Radisson Blu Istanbul Sisli
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 6,670,000 تومان
قیمت 1 تخته 10,590,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 4,590,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 2,890,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Courtyard By Marriott Istanbul
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 7,070,000 تومان
قیمت 1 تخته 11,230,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 4,990,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 2,890,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Nish İstanbul Suites
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 7,390,000 تومان
قیمت 1 تخته 12,190,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 3,550,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 2,890,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل CVK Park Bosphorus Hotel Istanbul
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 7,470,000 تومان
قیمت 1 تخته 12,190,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 4,990,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 2,890,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Hilton Istanbul Bomonti
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 7,470,000 تومان
قیمت 1 تخته 11,230,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 5,390,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 2,890,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Grand hayatt istabul
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 7,630,000 تومان
قیمت 1 تخته 12,510,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 5,550,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 2,890,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Swissotel the bosphoruse
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 7,950,000 تومان
قیمت 1 تخته 120,990,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 5,950,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 2,890,000 تومان
توضیحات
استانبول
 تاریخ برنامه سفر
تاریخ شروع تور : 29 اسفند , 1397 - تاریخ پایان تور : 13 فروردین , 1398
 مدارک لازم
گذرنامه با حداقل 6 ماه اعتبار
 خدمات آژانس
1 -ترانسفر فرودگاهی 2 -لیدر فارسی زبان 3 -بلیط رفت و برگشت 4 -بیمه مسافرتی
 توضیحات

در صورت درخواست پرواز پگاسوس صبح به شب 200.000 تومان به پکیج اضافه میشود. ساعت کار آژانس ایام معمولی 9 صبح الی 19. پنج شنبه و جمعه ها 10 صبح الی 16 نرخ کودک زیر 2 سال 395.000 تومان می باشد. لطفا جهت تماس در ساعات غیر کاری و ایام تعطیل با شماره 09195033705 و 09124958189 تماس حاصل فرمایید پکیج برای رفت 29،28 اسفند و ،3،2،1 فروردین مبلغ 100 هزار تومان افزایش نرخ دارد .

  برای خرید این تور با آژانس مسافرتی خاطره سفر و شماره  02188349234  تماس حاصل فرمایید .

تور استانبول از تهران

شما را به خواندن مطلب " تور لحظه آخری " دعوت می‌کنیم .

برچسب ها :

یک دیدگاه بزارید...

برای تماس کلیک کنید
وبلاگ گردشگری پرواز یار
۱۱ دلیل که شما را برای سفر به باکو مشتاق‌تر می‌کند
۱۰ مقصد گردشگری خانوادگی در تایلند
۸ جاذبه مشهور در آگرا، هند که نباید از دست بدهید
پرواز یار
کليه حقوق اين سايت متعلق به  پرواز یار  می باشد .
درباره پرواز یار
پرواز یار صرفا تبلیغ کننده تورهای مسافرتی است که و خود فروشنده تورهای مسافرتی نیست.