شروع تور از 2 اسفند , 1396
۰۲۱۴۴۰۰۲۰۲۰
5 شب استانبول
 مسیر سفر
تهران     استانبول
 نوع سفر
air   -  ایران ایر
 هتل‌ها
نام هتل خدمات هتل قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته کودک با تخت
6 تا 12 سال
کودک بدون تخت
2 تا 6 سال
توضیحات
Reydel
b.b
999,000 تومان 1,209,000 تومان 899,000 تومان 849,000 تومان
Grand Milan
b.b
1,029,000 تومان 1,259,000 تومان 929,000 تومان 849,000 تومان
Topkapi Sabena
b.b
1,029,000 تومان 1,259,000 تومان 929,000 تومان 849,000 تومان
Kaya
b.b
1,059,000 تومان 1,309,000 تومان 939,000 تومان 849,000 تومان
White Monarch
b.b
1,129,000 تومان 1,459,000 تومان 979,000 تومان 849,000 تومان
Tulip City
b.b
1,179,000 تومان 1,559,000 تومان 1,019,000 تومان 849,000 تومان
Pera Rose
b.b
1,179,000 تومان 1,559,000 تومان 1,019,000 تومان 849,000 تومان
Kervansaray Istanbul
b.b
1,279,000 تومان 1,759,000 تومان 1,059,000 تومان 849,000 تومان
Lionel
b.b
1,339,000 تومان 1,859,000 تومان 1,099,000 تومان 849,000 تومان
Nova Plaza
b.b
1,379,000 تومان 1,929,000 تومان 1,099,000 تومان 849,000 تومان NOVA PLAZA PARK
Grand Gulsoy
b.b
1,379,000 تومان 1,959,000 تومان 1,099,000 تومان 849,000 تومان
Green Park
b.b
1,399,000 تومان 1,959,000 تومان 1,099,000 تومان 849,000 تومان GREEN PARK METER
Nova Plaza
b.b
1,459,000 تومان 2,119,000 تومان 1,159,000 تومان 849,000 تومان NOVA PLAZA TAKSIM
Riva
b.b
1,459,000 تومان 2,119,000 تومان 1,159,000 تومان 849,000 تومان
Dedeman
b.b
1,499,000 تومان 2,159,000 تومان 1,169,000 تومان 849,000 تومان
Mercure
b.b
1,599,000 تومان 2,369,000 تومان 1,209,000 تومان 849,000 تومان MERCURE TAKSIM
Grand Oztanik
b.b
1,599,000 تومان 2,369,000 تومان 1,209,000 تومان 849,000 تومان
Midtown
b.b
1,599,000 تومان 2,369,000 تومان 1,209,000 تومان 849,000 تومان
Conrad
b.b
2,249,000 تومان 3,679,000 تومان 1,529,000 تومان 849,000 تومان
Grand Hyatt
b.b
2,339,000 تومان 3,879,000 تومان 1,599,000 تومان 849,000 تومان
hilton
b.b
2,339,000 تومان 3,879,000 تومان 1,599,000 تومان 849,000 تومان
نام هتل Reydel
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 999,000 تومان
قیمت 1 تخته 1,209,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 899,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 849,000 تومان
توضیحات
نام هتل Grand Milan
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 1,029,000 تومان
قیمت 1 تخته 1,259,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 929,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 849,000 تومان
توضیحات
نام هتل Topkapi Sabena
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 1,029,000 تومان
قیمت 1 تخته 1,259,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 929,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 849,000 تومان
توضیحات
نام هتل Kaya
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 1,059,000 تومان
قیمت 1 تخته 1,309,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 939,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 849,000 تومان
توضیحات
نام هتل White Monarch
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 1,129,000 تومان
قیمت 1 تخته 1,459,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 979,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 849,000 تومان
توضیحات
نام هتل Tulip City
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 1,179,000 تومان
قیمت 1 تخته 1,559,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 1,019,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 849,000 تومان
توضیحات
نام هتل Pera Rose
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 1,179,000 تومان
قیمت 1 تخته 1,559,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 1,019,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 849,000 تومان
توضیحات
نام هتل Kervansaray Istanbul
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 1,279,000 تومان
قیمت 1 تخته 1,759,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 1,059,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 849,000 تومان
توضیحات
نام هتل Lionel
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 1,339,000 تومان
قیمت 1 تخته 1,859,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 1,099,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 849,000 تومان
توضیحات
نام هتل Nova Plaza
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 1,379,000 تومان
قیمت 1 تخته 1,929,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 1,099,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 849,000 تومان
توضیحات NOVA PLAZA PARK
نام هتل Grand Gulsoy
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 1,379,000 تومان
قیمت 1 تخته 1,959,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 1,099,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 849,000 تومان
توضیحات
نام هتل Green Park
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 1,399,000 تومان
قیمت 1 تخته 1,959,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 1,099,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 849,000 تومان
توضیحات GREEN PARK METER
نام هتل Nova Plaza
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 1,459,000 تومان
قیمت 1 تخته 2,119,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 1,159,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 849,000 تومان
توضیحات NOVA PLAZA TAKSIM
نام هتل Riva
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 1,459,000 تومان
قیمت 1 تخته 2,119,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 1,159,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 849,000 تومان
توضیحات
نام هتل Dedeman
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 1,499,000 تومان
قیمت 1 تخته 2,159,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 1,169,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 849,000 تومان
توضیحات
نام هتل Mercure
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 1,599,000 تومان
قیمت 1 تخته 2,369,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 1,209,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 849,000 تومان
توضیحات MERCURE TAKSIM
نام هتل Grand Oztanik
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 1,599,000 تومان
قیمت 1 تخته 2,369,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 1,209,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 849,000 تومان
توضیحات
نام هتل Midtown
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 1,599,000 تومان
قیمت 1 تخته 2,369,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 1,209,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 849,000 تومان
توضیحات
نام هتل Conrad
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 2,249,000 تومان
قیمت 1 تخته 3,679,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 1,529,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 849,000 تومان
توضیحات
نام هتل Grand Hyatt
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 2,339,000 تومان
قیمت 1 تخته 3,879,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 1,599,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 849,000 تومان
توضیحات
نام هتل hilton
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 2,339,000 تومان
قیمت 1 تخته 3,879,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 1,599,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 849,000 تومان
توضیحات
 تاریخ برنامه سفر
تاریخ شروع تور : 2 اسفند , 1396 - تاریخ پایان تور : 7 اسفند , 1396
 مدارک لازم
 خدمات آژانس
بلیط رفت و برگشت با پرواز ایران ایر-لیدر فارسی زبان-ترانسفر -بیمه مسافرتی تا سقف 10.000یورو-یک گشت شهری
 توضیحات

نرخ کودک زیر 2سال 199.000 تومان می باشد
ONLY 21 FEB & 23 FEB-5NIGHT

  برای خرید این تور با آژانس مسافرتی امیدان پرواز و شماره  ۰۲۱۴۴۰۰۲۰۲۰  تماس حاصل فرمایید .
وبلاگ گردشگری پرواز یار
بهترین زمان سفر به شیراز
کربلا، نجف و سامرا 150 سال پیش !
راهنمای سفر به کازان، روسیه
پرواز یار
کليه حقوق اين سايت متعلق به  پرواز یار  می باشد .
نماد الکترونیک