تور لحظه آخری
آژانس مسافرتی آریاک پرواز آریا
شروع تور از 22 آذر , 1396
۰۲۱۸۸۴۵۴۵۵۱
5 شب استانبول
 مسیر سفر
تهران
    
استانبول
 نوع سفر
air   -  ایران ایر تور
 هتل‌ها
نام هتلخدمات هتلقیمت 2 تختهقیمت 1 تختهکودک با تخت
6 تا 12 سال
کودک بدون تخت
2 تا 6 سال
توضیحات
Grand Milan
b.b
1,025,000 تومان1,225,000 تومان895,000 تومان820,000 تومان
Topkapi
b.b
1,065,000 تومان1,325,000 تومان915,000 تومان820,000 تومان
Elan
b.b
1,095,000 تومان1,365,000 تومان955,000 تومان820,000 تومان
Alfa
b.b
1,095,000 تومان1,365,000 تومان955,000 تومان820,000 تومان
Grand Emin
b.b
1,135,000 تومان1,445,000 تومان975,000 تومان820,000 تومان
Golden Hill
b.b
1,135,000 تومان1,445,000 تومان975,000 تومان820,000 تومان
All Seasons
b.b
1,195,000 تومان1,575,000 تومان1,015,000 تومان820,000 تومان
Cartoon
b.b
1,245,000 تومان1,665,000 تومان1,025,000 تومان820,000 تومان
Dora
b.b
1,245,000 تومان1,665,000 تومان1,025,000 تومان820,000 تومان
Grand Halic
b.b
1,365,000 تومان1,895,000 تومان1,045,000 تومان820,000 تومان
Konak
b.b
1,385,000 تومان1,915,000 تومان1,055,000 تومان820,000 تومان
Crystal
b.b
1,385,000 تومان1,915,000 تومان1,055,000 تومان820,000 تومان
The Green Park Merter
b.b
1,395,000 تومان1,975,000 تومان1,115,000 تومان820,000 تومان
Grand Oztanik
b.b
1,445,000 تومان2,025,000 تومان1,135,000 تومان820,000 تومان
Avantgarde Hotel Taksim
b.b
1,445,000 تومان2,025,000 تومان1,135,000 تومان820,000 تومان
Green Park
b.b
1,495,000 تومان2,165,000 تومان1,165,000 تومان820,000 تومان
Senator Taksim
b.b
1,595,000 تومان2,355,000 تومان1,225,000 تومان820,000 تومان
Golden Age
b.b
1,595,000 تومان2,355,000 تومان1,225,000 تومان820,000 تومان
Hurry Inn Merter
b.b
1,615,000 تومان2,395,000 تومان1,235,000 تومان820,000 تومان
Grand Cevahir
b.b
1,615,000 تومان2,395,000 تومان1,235,000 تومان820,000 تومان
Mercure
b.b
1,695,000 تومان2,555,000 تومان1,275,000 تومان820,000 تومان
Lares Park
b.b
1,745,000 تومان2,655,000 تومان1,285,000 تومان820,000 تومان
Hilton Bomonti
b.b
1,825,000 تومان2,795,000 تومان1,345,000 تومان820,000 تومان
Point Taksim
b.b
1,825,000 تومان2,795,000 تومان1,345,000 تومان820,000 تومان
Elite World
b.b
1,835,000 تومان2,845,000 تومان1,365,000 تومان820,000 تومان
Conrad
b.b
2,035,000 تومان3,215,000 تومان1,455,000 تومان820,000 تومان
Swissotel
b.b
2,035,000 تومان3,215,000 تومان1,455,000 تومان820,000 تومان
hilton
b.b
2,095,000 تومان3,315,000 تومان1,465,000 تومان820,000 تومان
Grand Hyatt
b.b
2,145,000 تومان3,395,000 تومان1,495,000 تومان820,000 تومان
The Marmara Taksim
b.b
2,525,000 تومان3,155,000 تومان1,695,000 تومان820,000 تومان
نام هتلGrand Milan
خدمات هتلb.b
قیمت دو تخته1,025,000 تومان
قیمت 1 تخته1,225,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال895,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال820,000 تومان
توضیحات
نام هتلTopkapi
خدمات هتلb.b
قیمت دو تخته1,065,000 تومان
قیمت 1 تخته1,325,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال915,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال820,000 تومان
توضیحات
نام هتلElan
خدمات هتلb.b
قیمت دو تخته1,095,000 تومان
قیمت 1 تخته1,365,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال955,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال820,000 تومان
توضیحات
نام هتلAlfa
خدمات هتلb.b
قیمت دو تخته1,095,000 تومان
قیمت 1 تخته1,365,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال955,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال820,000 تومان
توضیحات
نام هتلGrand Emin
خدمات هتلb.b
قیمت دو تخته1,135,000 تومان
قیمت 1 تخته1,445,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال975,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال820,000 تومان
توضیحات
نام هتلGolden Hill
خدمات هتلb.b
قیمت دو تخته1,135,000 تومان
قیمت 1 تخته1,445,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال975,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال820,000 تومان
توضیحات
نام هتلAll Seasons
خدمات هتلb.b
قیمت دو تخته1,195,000 تومان
قیمت 1 تخته1,575,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال1,015,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال820,000 تومان
توضیحات
نام هتلCartoon
خدمات هتلb.b
قیمت دو تخته1,245,000 تومان
قیمت 1 تخته1,665,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال1,025,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال820,000 تومان
توضیحات
نام هتلDora
خدمات هتلb.b
قیمت دو تخته1,245,000 تومان
قیمت 1 تخته1,665,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال1,025,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال820,000 تومان
توضیحات
نام هتلGrand Halic
خدمات هتلb.b
قیمت دو تخته1,365,000 تومان
قیمت 1 تخته1,895,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال1,045,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال820,000 تومان
توضیحات
نام هتلKonak
خدمات هتلb.b
قیمت دو تخته1,385,000 تومان
قیمت 1 تخته1,915,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال1,055,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال820,000 تومان
توضیحات
نام هتلCrystal
خدمات هتلb.b
قیمت دو تخته1,385,000 تومان
قیمت 1 تخته1,915,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال1,055,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال820,000 تومان
توضیحات
نام هتلThe Green Park Merter
خدمات هتلb.b
قیمت دو تخته1,395,000 تومان
قیمت 1 تخته1,975,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال1,115,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال820,000 تومان
توضیحات
نام هتلGrand Oztanik
خدمات هتلb.b
قیمت دو تخته1,445,000 تومان
قیمت 1 تخته2,025,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال1,135,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال820,000 تومان
توضیحات
نام هتلAvantgarde Hotel Taksim
خدمات هتلb.b
قیمت دو تخته1,445,000 تومان
قیمت 1 تخته2,025,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال1,135,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال820,000 تومان
توضیحات
نام هتلGreen Park
خدمات هتلb.b
قیمت دو تخته1,495,000 تومان
قیمت 1 تخته2,165,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال1,165,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال820,000 تومان
توضیحات
نام هتلSenator Taksim
خدمات هتلb.b
قیمت دو تخته1,595,000 تومان
قیمت 1 تخته2,355,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال1,225,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال820,000 تومان
توضیحات
نام هتلGolden Age
خدمات هتلb.b
قیمت دو تخته1,595,000 تومان
قیمت 1 تخته2,355,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال1,225,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال820,000 تومان
توضیحات
نام هتلHurry Inn Merter
خدمات هتلb.b
قیمت دو تخته1,615,000 تومان
قیمت 1 تخته2,395,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال1,235,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال820,000 تومان
توضیحات
نام هتلGrand Cevahir
خدمات هتلb.b
قیمت دو تخته1,615,000 تومان
قیمت 1 تخته2,395,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال1,235,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال820,000 تومان
توضیحات
نام هتلMercure
خدمات هتلb.b
قیمت دو تخته1,695,000 تومان
قیمت 1 تخته2,555,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال1,275,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال820,000 تومان
توضیحات
نام هتلLares Park
خدمات هتلb.b
قیمت دو تخته1,745,000 تومان
قیمت 1 تخته2,655,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال1,285,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال820,000 تومان
توضیحات
نام هتلHilton Bomonti
خدمات هتلb.b
قیمت دو تخته1,825,000 تومان
قیمت 1 تخته2,795,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال1,345,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال820,000 تومان
توضیحات
نام هتلPoint Taksim
خدمات هتلb.b
قیمت دو تخته1,825,000 تومان
قیمت 1 تخته2,795,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال1,345,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال820,000 تومان
توضیحات
نام هتلElite World
خدمات هتلb.b
قیمت دو تخته1,835,000 تومان
قیمت 1 تخته2,845,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال1,365,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال820,000 تومان
توضیحات
نام هتلConrad
خدمات هتلb.b
قیمت دو تخته2,035,000 تومان
قیمت 1 تخته3,215,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال1,455,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال820,000 تومان
توضیحات
نام هتلSwissotel
خدمات هتلb.b
قیمت دو تخته2,035,000 تومان
قیمت 1 تخته3,215,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال1,455,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال820,000 تومان
توضیحات
نام هتلhilton
خدمات هتلb.b
قیمت دو تخته2,095,000 تومان
قیمت 1 تخته3,315,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال1,465,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال820,000 تومان
توضیحات
نام هتلGrand Hyatt
خدمات هتلb.b
قیمت دو تخته2,145,000 تومان
قیمت 1 تخته3,395,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال1,495,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال820,000 تومان
توضیحات
نام هتلThe Marmara Taksim
خدمات هتلb.b
قیمت دو تخته2,525,000 تومان
قیمت 1 تخته3,155,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال1,695,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال820,000 تومان
توضیحات
استانبول
 تاریخ برنامه سفر
تاریخ شروع تور : 22 آذر , 1396 - تاریخ پایان تور : 27 آذر , 1396
 مدارک لازم
کپی پاسپورت با حداقل 7 ماه اعتبار
 خدمات آژانس
بلیط رفت و برگشت - ترانسفر فرودگاهی - لیدر فارسی زبان - بیمه مسافرتی
 توضیحات
  برای خرید این تور با آژانس مسافرتی آریاک پرواز آریا و شماره  ۰۲۱۸۸۴۵۴۵۵۱  تماس حاصل فرمایید .

شما را به خواندن مطلب " تور ارزان باکو " دعوت می‌کنیم .

وبلاگ گردشگری پرواز یار
بهترین پارک های اروپا در کدام کشورها قرار دارند؟ (قسمت اول)
بهترین مکان ها برای غواصی بانوان در دنیا کدامند؟
بهترین زمان سفر به تورنتو؛ بزرگ‌ترین و متنوع‌ترین شهر فرهنگی کانادا
پرواز یار
کليه حقوق اين سايت متعلق به  پرواز یار  می باشد .
نماد الکترونیک