تور لحظه آخری
آژانس مسافرتی سلام پرواز
شروع تور از 11 خرداد , 1397
۰۲۱-۲۲۲۲۱۵۰۰
4 شب استانبول
 مسیر سفر
تهران
    
استانبول
 نوع سفر
هوایی   -  هوایی - ترکیش
 هتل‌ها
نام هتلخدمات هتلقیمت 2 تختهقیمت 1 تختهکودک با تخت
6 تا 12 سال
کودک بدون تخت
2 تا 6 سال
توضیحات
Grand Liza
b.b
1,870,000 تومان2,240,000 تومان1,710,000 تومان1,500,000 تومانAKSARAY
Sultan
b.b
2,040,000 تومان2,350,000 تومان1,790,000 تومان1,500,000 تومانLALELI
Marinem
b.b
2,040,000 تومان2,350,000 تومان1,760,000 تومان1,500,000 تومانLALELI
Alfa
b.b
2,070,000 تومان2,490,000 تومان1,790,000 تومان1,500,000 تومانAKSARAY
All Seasons
b.b
2,130,000 تومان2,800,000 تومان1,850,000 تومان1,500,000 تومانFINDIKZADEH
Klas
b.b
2,150,000 تومان2,630,000 تومان1,820,000 تومان1,500,000 تومانLALELI
Marmaray
b.b
2,180,000 تومان2,830,000 تومان1,850,000 تومان1,500,000 تومانYENIKAPI
Feronya
b.b
2,180,000 تومان2,910,000 تومان2,010,000 تومان1,500,000 تومانTAKSIM
Grand Halic
b.b
2,180,000 تومان2,710,000 تومان1,870,000 تومان1,500,000 تومانTAKSIM
Grand Hilarium
b.b
2,210,000 تومان2,910,000 تومان1,850,000 تومان1,500,000 تومانYENIKAPI
Konak
b.b
2,290,000 تومان3,090,000 تومان1,870,000 تومان1,500,000 تومانHARBIYE
Zurich
b.b
2,320,000 تومان3,120,000 تومان1,900,000 تومان1,500,000 تومانLALELI
Metropolitan
b.b
2,320,000 تومان3,120,000 تومان1,900,000 تومان1,500,000 تومانTAKSIM
Grand Oztanik
b.b
2,350,000 تومان3,250,000 تومان2,060,000 تومان1,500,000 تومانTAKSIM
Golden Age
b.b
2,410,000 تومان3,120,000 تومان1,930,000 تومان1,500,000 تومانTAKSIM
Riva
b.b
2,450,000 تومان3,440,000 تومان2,060,000 تومان1,500,000 تومانTAKSIM
The Central Palace
b.b
2,450,000 تومان3,440,000 تومان1,970,000 تومان1,500,000 تومانTAKSIM
Lamartine
b.b
2,510,000 تومان3,570,000 تومان1,970,000 تومان1,500,000 تومانTAKSIM
Surmeli
b.b
2,520,000 تومان3,550,000 تومان2,010,000 تومان1,500,000 تومانBESIKTAS
Golden Park
b.b
2,540,000 تومان3,630,000 تومان2,060,000 تومان1,500,000 تومانTAKSIM
Grand Cevahir
b.b
2,600,000 تومان3,410,000 تومان2,070,000 تومان1,500,000 تومانSISLI
Lares Park
b.b
2,610,000 تومان3,440,000 تومان2,130,000 تومان1,500,000 تومانTAKSIM
Mercure Taksim
b.b
2,670,000 تومان3,950,000 تومان2,250,000 تومان1,500,000 تومانTAKSIM
Biz Cevahir
b.b
2,740,000 تومان3,720,000 تومان2,070,000 تومان1,500,000 تومانTAKSIM
Titanic City Taksim
b.b
2,860,000 تومان4,270,000 تومان2,220,000 تومان1,500,000 تومانTAKSIM
Hilton Bomonti
b.b
3,050,000 تومان4,590,000 تومان2,250,000 تومان1,500,000 تومانSISLI
Point Taksim
b.b
3,250,000 تومان5,040,000 تومان2,450,000 تومان1,500,000 تومانTAKSIM
Elite World
b.b
3,250,000 تومان4,720,000 تومان2,000,000 تومان1,500,000 تومانTAKSIM
Radisson Blu Sisli
b.b
3,250,000 تومان5,040,000 تومان2,480,000 تومان1,500,000 تومانSISLI
نام هتلGrand Liza
خدمات هتلb.b
قیمت دو تخته1,870,000 تومان
قیمت 1 تخته2,240,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال1,710,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال1,500,000 تومان
توضیحاتAKSARAY
نام هتلSultan
خدمات هتلb.b
قیمت دو تخته2,040,000 تومان
قیمت 1 تخته2,350,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال1,790,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال1,500,000 تومان
توضیحاتLALELI
نام هتلMarinem
خدمات هتلb.b
قیمت دو تخته2,040,000 تومان
قیمت 1 تخته2,350,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال1,760,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال1,500,000 تومان
توضیحاتLALELI
نام هتلAlfa
خدمات هتلb.b
قیمت دو تخته2,070,000 تومان
قیمت 1 تخته2,490,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال1,790,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال1,500,000 تومان
توضیحاتAKSARAY
نام هتلAll Seasons
خدمات هتلb.b
قیمت دو تخته2,130,000 تومان
قیمت 1 تخته2,800,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال1,850,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال1,500,000 تومان
توضیحاتFINDIKZADEH
نام هتلKlas
خدمات هتلb.b
قیمت دو تخته2,150,000 تومان
قیمت 1 تخته2,630,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال1,820,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال1,500,000 تومان
توضیحاتLALELI
نام هتلMarmaray
خدمات هتلb.b
قیمت دو تخته2,180,000 تومان
قیمت 1 تخته2,830,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال1,850,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال1,500,000 تومان
توضیحاتYENIKAPI
نام هتلFeronya
خدمات هتلb.b
قیمت دو تخته2,180,000 تومان
قیمت 1 تخته2,910,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال2,010,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال1,500,000 تومان
توضیحاتTAKSIM
نام هتلGrand Halic
خدمات هتلb.b
قیمت دو تخته2,180,000 تومان
قیمت 1 تخته2,710,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال1,870,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال1,500,000 تومان
توضیحاتTAKSIM
نام هتلGrand Hilarium
خدمات هتلb.b
قیمت دو تخته2,210,000 تومان
قیمت 1 تخته2,910,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال1,850,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال1,500,000 تومان
توضیحاتYENIKAPI
نام هتلKonak
خدمات هتلb.b
قیمت دو تخته2,290,000 تومان
قیمت 1 تخته3,090,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال1,870,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال1,500,000 تومان
توضیحاتHARBIYE
نام هتلZurich
خدمات هتلb.b
قیمت دو تخته2,320,000 تومان
قیمت 1 تخته3,120,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال1,900,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال1,500,000 تومان
توضیحاتLALELI
نام هتلMetropolitan
خدمات هتلb.b
قیمت دو تخته2,320,000 تومان
قیمت 1 تخته3,120,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال1,900,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال1,500,000 تومان
توضیحاتTAKSIM
نام هتلGrand Oztanik
خدمات هتلb.b
قیمت دو تخته2,350,000 تومان
قیمت 1 تخته3,250,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال2,060,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال1,500,000 تومان
توضیحاتTAKSIM
نام هتلGolden Age
خدمات هتلb.b
قیمت دو تخته2,410,000 تومان
قیمت 1 تخته3,120,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال1,930,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال1,500,000 تومان
توضیحاتTAKSIM
نام هتلRiva
خدمات هتلb.b
قیمت دو تخته2,450,000 تومان
قیمت 1 تخته3,440,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال2,060,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال1,500,000 تومان
توضیحاتTAKSIM
نام هتلThe Central Palace
خدمات هتلb.b
قیمت دو تخته2,450,000 تومان
قیمت 1 تخته3,440,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال1,970,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال1,500,000 تومان
توضیحاتTAKSIM
نام هتلLamartine
خدمات هتلb.b
قیمت دو تخته2,510,000 تومان
قیمت 1 تخته3,570,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال1,970,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال1,500,000 تومان
توضیحاتTAKSIM
نام هتلSurmeli
خدمات هتلb.b
قیمت دو تخته2,520,000 تومان
قیمت 1 تخته3,550,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال2,010,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال1,500,000 تومان
توضیحاتBESIKTAS
نام هتلGolden Park
خدمات هتلb.b
قیمت دو تخته2,540,000 تومان
قیمت 1 تخته3,630,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال2,060,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال1,500,000 تومان
توضیحاتTAKSIM
نام هتلGrand Cevahir
خدمات هتلb.b
قیمت دو تخته2,600,000 تومان
قیمت 1 تخته3,410,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال2,070,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال1,500,000 تومان
توضیحاتSISLI
نام هتلLares Park
خدمات هتلb.b
قیمت دو تخته2,610,000 تومان
قیمت 1 تخته3,440,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال2,130,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال1,500,000 تومان
توضیحاتTAKSIM
نام هتلMercure Taksim
خدمات هتلb.b
قیمت دو تخته2,670,000 تومان
قیمت 1 تخته3,950,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال2,250,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال1,500,000 تومان
توضیحاتTAKSIM
نام هتلBiz Cevahir
خدمات هتلb.b
قیمت دو تخته2,740,000 تومان
قیمت 1 تخته3,720,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال2,070,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال1,500,000 تومان
توضیحاتTAKSIM
نام هتلTitanic City Taksim
خدمات هتلb.b
قیمت دو تخته2,860,000 تومان
قیمت 1 تخته4,270,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال2,220,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال1,500,000 تومان
توضیحاتTAKSIM
نام هتلHilton Bomonti
خدمات هتلb.b
قیمت دو تخته3,050,000 تومان
قیمت 1 تخته4,590,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال2,250,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال1,500,000 تومان
توضیحاتSISLI
نام هتلPoint Taksim
خدمات هتلb.b
قیمت دو تخته3,250,000 تومان
قیمت 1 تخته5,040,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال2,450,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال1,500,000 تومان
توضیحاتTAKSIM
نام هتلElite World
خدمات هتلb.b
قیمت دو تخته3,250,000 تومان
قیمت 1 تخته4,720,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال2,000,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال1,500,000 تومان
توضیحاتTAKSIM
نام هتلRadisson Blu Sisli
خدمات هتلb.b
قیمت دو تخته3,250,000 تومان
قیمت 1 تخته5,040,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال2,480,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال1,500,000 تومان
توضیحاتSISLI
استانبول
 تاریخ برنامه سفر
تاریخ شروع تور : 11 خرداد , 1397 - تاریخ پایان تور : 15 خرداد , 1397
 مدارک لازم
 خدمات آژانس

بلیط رفت و برگشت
اقامت در هتل با صبحانه
ترنسفر فرودگاهی
تور لیدر فارسی زبان
بیمه مسافرتی
گشت شهری
 توضیحات

1- نرخ کودک زیر 2 سال 200.000 تومان میباشد.
2- صدور بیمه برای افراد بالای 60 سال اجباری و مبلغ آن به صورت جداگانه بر مبلغ تور اضافه میگردد.
3- پرواز و هتل چارتر و غیر قابل استرداد میباشد.
4- پرداخت حد اقل 50%مبلغ تور در زمان ثبت نام الزامیست.
5- مسئولیت کنترل پاسپورت مسافرین از نظر اعتبار یا هر گونه ممنوعیت خروج از کشور به عهده ی مسافر یا آژانس ثبت نام کننده میباشد و آژانس سلام پرواز هیچ گونه مسئولیتی در این قبال ندارد.
جهت اطلاع دقیق تر از تور ها و تاریخ ها و قیمت ها با کارشناسان فروش ما تماس بگیرید : 22221500

  برای خرید این تور با آژانس مسافرتی سلام پرواز و شماره  ۰۲۱-۲۲۲۲۱۵۰۰  تماس حاصل فرمایید .

شما را به خواندن مطلب " تور قشم لحظه آخری" دعوت می‌کنیم .

وبلاگ گردشگری پرواز یار
هیجان‌ انگیزترین سرسره‌ های آبی در سراسر جهان
راهنمای تحصیل در جمهوری آذربایجان
چطور از تاخیر در پرواز جلوگیری کنیم؟
پرواز یار
کليه حقوق اين سايت متعلق به  پرواز یار  می باشد .
نماد الکترونیک