شروع تور از 11 خرداد , 1397
۰۲۱-۲۲۲۲۱۵۰۰
4 شب استانبول
 مسیر سفر
تهران
    
استانبول
 نوع سفر
هوایی   -  هوایی - ترکیش
 هتل‌ها
نام هتل خدمات هتل قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته کودک با تخت
6 تا 12 سال
کودک بدون تخت
2 تا 6 سال
توضیحات
Grand Liza
b.b
1,870,000 تومان 2,240,000 تومان 1,710,000 تومان 1,500,000 تومان AKSARAY
Sultan
b.b
2,040,000 تومان 2,350,000 تومان 1,790,000 تومان 1,500,000 تومان LALELI
Marinem
b.b
2,040,000 تومان 2,350,000 تومان 1,760,000 تومان 1,500,000 تومان LALELI
Alfa
b.b
2,070,000 تومان 2,490,000 تومان 1,790,000 تومان 1,500,000 تومان AKSARAY
All Seasons
b.b
2,130,000 تومان 2,800,000 تومان 1,850,000 تومان 1,500,000 تومان FINDIKZADEH
Klas
b.b
2,150,000 تومان 2,630,000 تومان 1,820,000 تومان 1,500,000 تومان LALELI
Marmaray
b.b
2,180,000 تومان 2,830,000 تومان 1,850,000 تومان 1,500,000 تومان YENIKAPI
Feronya
b.b
2,180,000 تومان 2,910,000 تومان 2,010,000 تومان 1,500,000 تومان TAKSIM
Grand Halic
b.b
2,180,000 تومان 2,710,000 تومان 1,870,000 تومان 1,500,000 تومان TAKSIM
Grand Hilarium
b.b
2,210,000 تومان 2,910,000 تومان 1,850,000 تومان 1,500,000 تومان YENIKAPI
Konak
b.b
2,290,000 تومان 3,090,000 تومان 1,870,000 تومان 1,500,000 تومان HARBIYE
Zurich
b.b
2,320,000 تومان 3,120,000 تومان 1,900,000 تومان 1,500,000 تومان LALELI
Metropolitan
b.b
2,320,000 تومان 3,120,000 تومان 1,900,000 تومان 1,500,000 تومان TAKSIM
Grand Oztanik
b.b
2,350,000 تومان 3,250,000 تومان 2,060,000 تومان 1,500,000 تومان TAKSIM
Golden Age
b.b
2,410,000 تومان 3,120,000 تومان 1,930,000 تومان 1,500,000 تومان TAKSIM
Riva
b.b
2,450,000 تومان 3,440,000 تومان 2,060,000 تومان 1,500,000 تومان TAKSIM
The Central Palace
b.b
2,450,000 تومان 3,440,000 تومان 1,970,000 تومان 1,500,000 تومان TAKSIM
Lamartine
b.b
2,510,000 تومان 3,570,000 تومان 1,970,000 تومان 1,500,000 تومان TAKSIM
Surmeli
b.b
2,520,000 تومان 3,550,000 تومان 2,010,000 تومان 1,500,000 تومان BESIKTAS
Golden Park
b.b
2,540,000 تومان 3,630,000 تومان 2,060,000 تومان 1,500,000 تومان TAKSIM
Grand Cevahir
b.b
2,600,000 تومان 3,410,000 تومان 2,070,000 تومان 1,500,000 تومان SISLI
Lares Park
b.b
2,610,000 تومان 3,440,000 تومان 2,130,000 تومان 1,500,000 تومان TAKSIM
Mercure Taksim
b.b
2,670,000 تومان 3,950,000 تومان 2,250,000 تومان 1,500,000 تومان TAKSIM
Biz Cevahir
b.b
2,740,000 تومان 3,720,000 تومان 2,070,000 تومان 1,500,000 تومان TAKSIM
Titanic City Taksim
b.b
2,860,000 تومان 4,270,000 تومان 2,220,000 تومان 1,500,000 تومان TAKSIM
Hilton Bomonti
b.b
3,050,000 تومان 4,590,000 تومان 2,250,000 تومان 1,500,000 تومان SISLI
Point Taksim
b.b
3,250,000 تومان 5,040,000 تومان 2,450,000 تومان 1,500,000 تومان TAKSIM
Elite World
b.b
3,250,000 تومان 4,720,000 تومان 2,000,000 تومان 1,500,000 تومان TAKSIM
Radisson Blu Sisli
b.b
3,250,000 تومان 5,040,000 تومان 2,480,000 تومان 1,500,000 تومان SISLI
نام هتل Grand Liza
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 1,870,000 تومان
قیمت 1 تخته 2,240,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 1,710,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 1,500,000 تومان
توضیحات AKSARAY
نام هتل Sultan
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 2,040,000 تومان
قیمت 1 تخته 2,350,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 1,790,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 1,500,000 تومان
توضیحات LALELI
نام هتل Marinem
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 2,040,000 تومان
قیمت 1 تخته 2,350,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 1,760,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 1,500,000 تومان
توضیحات LALELI
نام هتل Alfa
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 2,070,000 تومان
قیمت 1 تخته 2,490,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 1,790,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 1,500,000 تومان
توضیحات AKSARAY
نام هتل All Seasons
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 2,130,000 تومان
قیمت 1 تخته 2,800,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 1,850,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 1,500,000 تومان
توضیحات FINDIKZADEH
نام هتل Klas
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 2,150,000 تومان
قیمت 1 تخته 2,630,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 1,820,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 1,500,000 تومان
توضیحات LALELI
نام هتل Marmaray
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 2,180,000 تومان
قیمت 1 تخته 2,830,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 1,850,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 1,500,000 تومان
توضیحات YENIKAPI
نام هتل Feronya
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 2,180,000 تومان
قیمت 1 تخته 2,910,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 2,010,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 1,500,000 تومان
توضیحات TAKSIM
نام هتل Grand Halic
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 2,180,000 تومان
قیمت 1 تخته 2,710,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 1,870,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 1,500,000 تومان
توضیحات TAKSIM
نام هتل Grand Hilarium
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 2,210,000 تومان
قیمت 1 تخته 2,910,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 1,850,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 1,500,000 تومان
توضیحات YENIKAPI
نام هتل Konak
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 2,290,000 تومان
قیمت 1 تخته 3,090,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 1,870,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 1,500,000 تومان
توضیحات HARBIYE
نام هتل Zurich
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 2,320,000 تومان
قیمت 1 تخته 3,120,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 1,900,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 1,500,000 تومان
توضیحات LALELI
نام هتل Metropolitan
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 2,320,000 تومان
قیمت 1 تخته 3,120,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 1,900,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 1,500,000 تومان
توضیحات TAKSIM
نام هتل Grand Oztanik
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 2,350,000 تومان
قیمت 1 تخته 3,250,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 2,060,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 1,500,000 تومان
توضیحات TAKSIM
نام هتل Golden Age
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 2,410,000 تومان
قیمت 1 تخته 3,120,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 1,930,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 1,500,000 تومان
توضیحات TAKSIM
نام هتل Riva
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 2,450,000 تومان
قیمت 1 تخته 3,440,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 2,060,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 1,500,000 تومان
توضیحات TAKSIM
نام هتل The Central Palace
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 2,450,000 تومان
قیمت 1 تخته 3,440,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 1,970,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 1,500,000 تومان
توضیحات TAKSIM
نام هتل Lamartine
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 2,510,000 تومان
قیمت 1 تخته 3,570,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 1,970,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 1,500,000 تومان
توضیحات TAKSIM
نام هتل Surmeli
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 2,520,000 تومان
قیمت 1 تخته 3,550,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 2,010,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 1,500,000 تومان
توضیحات BESIKTAS
نام هتل Golden Park
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 2,540,000 تومان
قیمت 1 تخته 3,630,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 2,060,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 1,500,000 تومان
توضیحات TAKSIM
نام هتل Grand Cevahir
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 2,600,000 تومان
قیمت 1 تخته 3,410,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 2,070,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 1,500,000 تومان
توضیحات SISLI
نام هتل Lares Park
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 2,610,000 تومان
قیمت 1 تخته 3,440,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 2,130,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 1,500,000 تومان
توضیحات TAKSIM
نام هتل Mercure Taksim
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 2,670,000 تومان
قیمت 1 تخته 3,950,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 2,250,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 1,500,000 تومان
توضیحات TAKSIM
نام هتل Biz Cevahir
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 2,740,000 تومان
قیمت 1 تخته 3,720,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 2,070,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 1,500,000 تومان
توضیحات TAKSIM
نام هتل Titanic City Taksim
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 2,860,000 تومان
قیمت 1 تخته 4,270,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 2,220,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 1,500,000 تومان
توضیحات TAKSIM
نام هتل Hilton Bomonti
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 3,050,000 تومان
قیمت 1 تخته 4,590,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 2,250,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 1,500,000 تومان
توضیحات SISLI
نام هتل Point Taksim
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 3,250,000 تومان
قیمت 1 تخته 5,040,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 2,450,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 1,500,000 تومان
توضیحات TAKSIM
نام هتل Elite World
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 3,250,000 تومان
قیمت 1 تخته 4,720,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 2,000,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 1,500,000 تومان
توضیحات TAKSIM
نام هتل Radisson Blu Sisli
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 3,250,000 تومان
قیمت 1 تخته 5,040,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 2,480,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 1,500,000 تومان
توضیحات SISLI
استانبول
 تاریخ برنامه سفر
تاریخ شروع تور : 11 خرداد , 1397 - تاریخ پایان تور : 15 خرداد , 1397
 مدارک لازم
 خدمات آژانس

بلیط رفت و برگشت
اقامت در هتل با صبحانه
ترنسفر فرودگاهی
تور لیدر فارسی زبان
بیمه مسافرتی
گشت شهری
 توضیحات

1- نرخ کودک زیر 2 سال 200.000 تومان میباشد.
2- صدور بیمه برای افراد بالای 60 سال اجباری و مبلغ آن به صورت جداگانه بر مبلغ تور اضافه میگردد.
3- پرواز و هتل چارتر و غیر قابل استرداد میباشد.
4- پرداخت حد اقل 50%مبلغ تور در زمان ثبت نام الزامیست.
5- مسئولیت کنترل پاسپورت مسافرین از نظر اعتبار یا هر گونه ممنوعیت خروج از کشور به عهده ی مسافر یا آژانس ثبت نام کننده میباشد و آژانس سلام پرواز هیچ گونه مسئولیتی در این قبال ندارد.
جهت اطلاع دقیق تر از تور ها و تاریخ ها و قیمت ها با کارشناسان فروش ما تماس بگیرید : 22221500

  برای خرید این تور با آژانس مسافرتی سلام پرواز و شماره  ۰۲۱-۲۲۲۲۱۵۰۰  تماس حاصل فرمایید .
وبلاگ گردشگری پرواز یار
گورستان وال ها، صحراهایی پر از استخوان هایی عظیم الجثه
رمضان در ایران از نگاه سفرنامه نویسان خارجی
دریاچه یخ زده بایکال در قاب دوربین عکاس روسی
پرواز یار
کليه حقوق اين سايت متعلق به  پرواز یار  می باشد .
نماد الکترونیک