آژانس مسافرتی پرواز ایرانیان کهن
شروع تور از 19 شهریور , 1397
۰۲۱۷۷۶۱۱۰۴۱
3 شب استانبول
 مسیر سفر
تهران
    
استانبول
 نوع سفر
هوایی   -  هوایی - ماهان
 هتل‌ها
نام هتل خدمات هتل قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته کودک با تخت
6 تا 12 سال
کودک بدون تخت
2 تا 6 سال
توضیحات
HK Airport
b.b
2,345,000 تومان 2,685,000 تومان 2,345,000 تومان 2,000,000 تومان امکان رزرو تور با هتلهای درخواستی شما//77611041
Reydel
b.b
2,650,000 تومان 3,280,000 تومان 2,355,000 تومان 2,000,000 تومان امکان رزرو تور با هتلهای درخواستی شما//77611041
Fide
b.b
2,775,000 تومان 3,535,000 تومان 2,400,000 تومان 2,000,000 تومان امکان رزرو تور با هتلهای درخواستی شما//77611041
Cumbali Plaza
b.b
3,070,000 تومان 4,120,000 تومان 2,565,000 تومان 2,000,000 تومان امکان رزرو تور با هتلهای درخواستی شما//77611041
White Monarch
b.b
3,100,000 تومان 4,635,000 تومان 2,915,000 تومان 2,000,000 تومان امکان رزرو تور با هتلهای درخواستی شما//77611041
Sanat Pera
b.b
3,250,000 تومان 4,465,000 تومان 3,250,000 تومان 2,000,000 تومان امکان رزرو تور با هتلهای درخواستی شما//77611041
Taksim Line
b.b
3,335,000 تومان 4,635,000 تومان 2,575,000 تومان 2,000,000 تومان امکان رزرو تور با هتلهای درخواستی شما//77611041
Cartoon
b.b
3,415,000 تومان 4,760,000 تومان 2,785,000 تومان 2,000,000 تومان امکان رزرو تور با هتلهای درخواستی شما//77611041
Marble
b.b
3,545,000 تومان 4,635,000 تومان 2,745,000 تومان 2,000,000 تومان امکان رزرو تور با هتلهای درخواستی شما//77611041
Nova Plaza
b.b
3,815,000 تومان 5,595,000 تومان 2,920,000 تومان 2,000,000 تومان امکان رزرو تور با هتلهای درخواستی شما//77611041
Grand Oztanik
b.b
4,060,000 تومان 5,840,000 تومان 3,170,000 تومان 2,000,000 تومان امکان رزرو تور با هتلهای درخواستی شما//77611041
Green Park
b.b
4,160,000 تومان 6,290,000 تومان 3,170,000 تومان 2,000,000 تومان امکان رزرو تور با هتلهای درخواستی شما//77611041
Golden Age
b.b
4,310,000 تومان 6,585,000 تومان 4,310,000 تومان 2,000,000 تومان امکان رزرو تور با هتلهای درخواستی شما//77611041
Taksim Gonen
b.b
4,405,000 تومان 6,290,000 تومان 3,860,000 تومان 2,000,000 تومان امکان رزرو تور با هتلهای درخواستی شما//77611041
نام هتل HK Airport
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 2,345,000 تومان
قیمت 1 تخته 2,685,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 2,345,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 2,000,000 تومان
توضیحات امکان رزرو تور با هتلهای درخواستی شما//77611041
نام هتل Reydel
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 2,650,000 تومان
قیمت 1 تخته 3,280,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 2,355,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 2,000,000 تومان
توضیحات امکان رزرو تور با هتلهای درخواستی شما//77611041
نام هتل Fide
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 2,775,000 تومان
قیمت 1 تخته 3,535,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 2,400,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 2,000,000 تومان
توضیحات امکان رزرو تور با هتلهای درخواستی شما//77611041
نام هتل Cumbali Plaza
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 3,070,000 تومان
قیمت 1 تخته 4,120,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 2,565,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 2,000,000 تومان
توضیحات امکان رزرو تور با هتلهای درخواستی شما//77611041
نام هتل White Monarch
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 3,100,000 تومان
قیمت 1 تخته 4,635,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 2,915,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 2,000,000 تومان
توضیحات امکان رزرو تور با هتلهای درخواستی شما//77611041
نام هتل Sanat Pera
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 3,250,000 تومان
قیمت 1 تخته 4,465,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 3,250,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 2,000,000 تومان
توضیحات امکان رزرو تور با هتلهای درخواستی شما//77611041
نام هتل Taksim Line
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 3,335,000 تومان
قیمت 1 تخته 4,635,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 2,575,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 2,000,000 تومان
توضیحات امکان رزرو تور با هتلهای درخواستی شما//77611041
نام هتل Cartoon
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 3,415,000 تومان
قیمت 1 تخته 4,760,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 2,785,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 2,000,000 تومان
توضیحات امکان رزرو تور با هتلهای درخواستی شما//77611041
نام هتل Marble
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 3,545,000 تومان
قیمت 1 تخته 4,635,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 2,745,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 2,000,000 تومان
توضیحات امکان رزرو تور با هتلهای درخواستی شما//77611041
نام هتل Nova Plaza
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 3,815,000 تومان
قیمت 1 تخته 5,595,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 2,920,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 2,000,000 تومان
توضیحات امکان رزرو تور با هتلهای درخواستی شما//77611041
نام هتل Grand Oztanik
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 4,060,000 تومان
قیمت 1 تخته 5,840,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 3,170,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 2,000,000 تومان
توضیحات امکان رزرو تور با هتلهای درخواستی شما//77611041
نام هتل Green Park
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 4,160,000 تومان
قیمت 1 تخته 6,290,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 3,170,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 2,000,000 تومان
توضیحات امکان رزرو تور با هتلهای درخواستی شما//77611041
نام هتل Golden Age
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 4,310,000 تومان
قیمت 1 تخته 6,585,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 4,310,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 2,000,000 تومان
توضیحات امکان رزرو تور با هتلهای درخواستی شما//77611041
نام هتل Taksim Gonen
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 4,405,000 تومان
قیمت 1 تخته 6,290,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 3,860,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 2,000,000 تومان
توضیحات امکان رزرو تور با هتلهای درخواستی شما//77611041
استانبول
 تاریخ برنامه سفر
تاریخ شروع تور : 19 شهریور , 1397 - تاریخ پایان تور : 22 شهریور , 1397
 مدارک لازم
 خدمات آژانس

بلیط رفت و برگشت
اقامت در هتل با صبحانه
ترنسفر فرودگاهی
گشت شهری
پرواز رفت و برگشت چارتر اقامت هتل به همراه صبحانه ترانسفر + لیدر تماس : 021-77611041******77611041-021
 توضیحات

ساعت رفت پرواز کیش ایر 23:00 .ساعت برگشت 01:40 /ساعت رفت پرواز زاگرس 23:59 /
ساعت رفت پرواز معراج 12:55 و ساعت برگشت 15:40 / ساعت رفت پرواز قشم ایر 23:00 و ساعت برگشت 02:15 و 15:30
ساعت برگشت پرواز آتا 23:10

**کارگزار مستقیم هتل نزدیک مراکز خرید و سفارت از 3 تا 5 ستاره تاپ در استانبول ***
رزرو بلیت تک چارتر رفت تک ، برگشت تک، رفت و برگشت
رزرو بلیت سیستمی و چارتر
رزرو هتل تک
تماس : 021-77611041******77611041-021

  برای خرید این تور با آژانس مسافرتی پرواز ایرانیان کهن و شماره  ۰۲۱۷۷۶۱۱۰۴۱  تماس حاصل فرمایید .

تور استانبول از تهران

شما را به خواندن مطلب " قیمت تور استانبول بهار ۹۸ " دعوت می‌کنیم .

یک دیدگاه بزارید...

برای تماس کلیک کنید
وبلاگ گردشگری پرواز یار
قشم و دیدنی هایش در قاب خلیج فارس
جذاب‌ترین جشن ها و جشنواره های بلغارستان
تور لحظه آخری
پرواز یار
کليه حقوق اين سايت متعلق به  پرواز یار  می باشد .
نماد الکترونیک