آژانس مسافرتی آسمان سپید
شروع تور از 21 شهریور , 1397
۰۲۱۸۸۱۷۷۹۹۵-۰۹۱۹۷۲۴۵۲۶۶
3 شب استانبول
 مسیر سفر
تهران
    
استانبول
 نوع سفر
هوایی   -  هوایی - قشم ایر
 هتل‌ها
نام هتل خدمات هتل قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته کودک با تخت
6 تا 12 سال
کودک بدون تخت
2 تا 6 سال
توضیحات
Reydel
b.b
2,850,000 تومان  تومان  تومان  تومان پکیج برای برگشت پنج شنبه 20000و برای برگشت جمعه 10000تومان افزایش نرخ دارد .
Topkapi Sabena
b.b
3,155,000 تومان  تومان  تومان  تومان
The Golden Pera's
b.b
3,205,000 تومان  تومان  تومان  تومان
By Murat Crown
b.b
3,245,000 تومان  تومان  تومان  تومان
Taksim Terrace
b.b
3,310,000 تومان  تومان  تومان  تومان
Tulip City
b.b
3,315,000 تومان  تومان  تومان  تومان
Pera Rose
b.b
3,315,000 تومان  تومان  تومان  تومان
Marmaray
b.b
3,365,000 تومان  تومان  تومان  تومان
All Seasons
b.b
3,370,000 تومان  تومان  تومان  تومان
Grand Unal
b.b
3,370,000 تومان  تومان  تومان  تومان
White Monarch
b.b
3,370,000 تومان  تومان  تومان  تومان
White Monarch
b.b
3,370,000 تومان  تومان  تومان  تومان
Grand Halic
b.b
3,480,000 تومان  تومان  تومان  تومان
Taksim Express
b.b
3,515,000 تومان  تومان  تومان  تومان
Titanic Business Bayrampasa
b.b
3,650,000 تومان  تومان  تومان  تومان
Feronya
b.b
3,670,000 تومان  تومان  تومان  تومان
The Green Park Taksim
b.b
3,680,000 تومان  تومان  تومان  تومان
Metropolitan
b.b
3,775,000 تومان  تومان  تومان  تومان
Surmeli
b.b
3,895,000 تومان  تومان  تومان  تومان
Lamartine
b.b
3,900,000 تومان  تومان  تومان  تومان
The Central Palace
b.b
3,940,000 تومان  تومان  تومان  تومان
Lares Park
b.b
3,950,000 تومان  تومان  تومان  تومان
Mercure Bomonti
b.b
3,960,000 تومان  تومان  تومان  تومان
Golden Age
b.b
4,050,000 تومان  تومان  تومان  تومان
Titanic City Taksim
b.b
4,095,000 تومان  تومان  تومان  تومان
Holiday Inn Sisli
b.b
4,110,000 تومان  تومان  تومان  تومان
Grand Cevahir
b.b
4,110,000 تومان  تومان  تومان  تومان
Mercure Taksim
b.b
4,240,000 تومان  تومان  تومان  تومان
The Parma Taksim
b.b
4,700,000 تومان  تومان  تومان  تومان
Hilton Bosphorus
b.b
4,920,000 تومان  تومان  تومان  تومان
Elite World
b.b
5,010,000 تومان  تومان  تومان  تومان
Swissotel
b.b
5,460,000 تومان  تومان  تومان  تومان
نام هتل Reydel
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 2,850,000 تومان
قیمت 1 تخته  تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال  تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال  تومان
توضیحات پکیج برای برگشت پنج شنبه 20000و برای برگشت جمعه 10000تومان افزایش نرخ دارد .
نام هتل Topkapi Sabena
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 3,155,000 تومان
قیمت 1 تخته  تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال  تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال  تومان
توضیحات
نام هتل The Golden Pera's
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 3,205,000 تومان
قیمت 1 تخته  تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال  تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال  تومان
توضیحات
نام هتل By Murat Crown
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 3,245,000 تومان
قیمت 1 تخته  تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال  تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال  تومان
توضیحات
نام هتل Taksim Terrace
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 3,310,000 تومان
قیمت 1 تخته  تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال  تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال  تومان
توضیحات
نام هتل Tulip City
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 3,315,000 تومان
قیمت 1 تخته  تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال  تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال  تومان
توضیحات
نام هتل Pera Rose
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 3,315,000 تومان
قیمت 1 تخته  تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال  تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال  تومان
توضیحات
نام هتل Marmaray
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 3,365,000 تومان
قیمت 1 تخته  تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال  تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال  تومان
توضیحات
نام هتل All Seasons
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 3,370,000 تومان
قیمت 1 تخته  تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال  تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال  تومان
توضیحات
نام هتل Grand Unal
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 3,370,000 تومان
قیمت 1 تخته  تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال  تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال  تومان
توضیحات
نام هتل White Monarch
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 3,370,000 تومان
قیمت 1 تخته  تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال  تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال  تومان
توضیحات
نام هتل White Monarch
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 3,370,000 تومان
قیمت 1 تخته  تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال  تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال  تومان
توضیحات
نام هتل Grand Halic
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 3,480,000 تومان
قیمت 1 تخته  تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال  تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال  تومان
توضیحات
نام هتل Taksim Express
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 3,515,000 تومان
قیمت 1 تخته  تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال  تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال  تومان
توضیحات
نام هتل Titanic Business Bayrampasa
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 3,650,000 تومان
قیمت 1 تخته  تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال  تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال  تومان
توضیحات
نام هتل Feronya
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 3,670,000 تومان
قیمت 1 تخته  تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال  تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال  تومان
توضیحات
نام هتل The Green Park Taksim
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 3,680,000 تومان
قیمت 1 تخته  تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال  تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال  تومان
توضیحات
نام هتل Metropolitan
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 3,775,000 تومان
قیمت 1 تخته  تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال  تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال  تومان
توضیحات
نام هتل Surmeli
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 3,895,000 تومان
قیمت 1 تخته  تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال  تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال  تومان
توضیحات
نام هتل Lamartine
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 3,900,000 تومان
قیمت 1 تخته  تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال  تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال  تومان
توضیحات
نام هتل The Central Palace
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 3,940,000 تومان
قیمت 1 تخته  تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال  تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال  تومان
توضیحات
نام هتل Lares Park
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 3,950,000 تومان
قیمت 1 تخته  تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال  تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال  تومان
توضیحات
نام هتل Mercure Bomonti
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 3,960,000 تومان
قیمت 1 تخته  تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال  تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال  تومان
توضیحات
نام هتل Golden Age
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 4,050,000 تومان
قیمت 1 تخته  تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال  تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال  تومان
توضیحات
نام هتل Titanic City Taksim
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 4,095,000 تومان
قیمت 1 تخته  تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال  تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال  تومان
توضیحات
نام هتل Holiday Inn Sisli
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 4,110,000 تومان
قیمت 1 تخته  تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال  تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال  تومان
توضیحات
نام هتل Grand Cevahir
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 4,110,000 تومان
قیمت 1 تخته  تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال  تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال  تومان
توضیحات
نام هتل Mercure Taksim
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 4,240,000 تومان
قیمت 1 تخته  تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال  تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال  تومان
توضیحات
نام هتل The Parma Taksim
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 4,700,000 تومان
قیمت 1 تخته  تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال  تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال  تومان
توضیحات
نام هتل Hilton Bosphorus
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 4,920,000 تومان
قیمت 1 تخته  تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال  تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال  تومان
توضیحات
نام هتل Elite World
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 5,010,000 تومان
قیمت 1 تخته  تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال  تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال  تومان
توضیحات
نام هتل Swissotel
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 5,460,000 تومان
قیمت 1 تخته  تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال  تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال  تومان
توضیحات
استانبول
 تاریخ برنامه سفر
تاریخ شروع تور : 21 شهریور , 1397 - تاریخ پایان تور : 24 شهریور , 1397
 مدارک لازم
 خدمات آژانس

اقامت در هتل با صبحانه
ترنسفر فرودگاهی
گشت شهری
 توضیحات

کلیه تورها دارای ترانسفر فرودگاهی -لیدر فارسی زبان -بلیط رفت و برگشت -بیمه مسافرتی و گشت خرید همراه با ناهار رایگان می باشند
لطفا جهت رزرو با کانتر مربوطه هماهنگ فرمایید .

  برای خرید این تور با آژانس مسافرتی آسمان سپید و شماره  ۰۲۱۸۸۱۷۷۹۹۵-۰۹۱۹۷۲۴۵۲۶۶  تماس حاصل فرمایید .

تور استانبول از تهران

شما را به خواندن مطلب " قیمت تور استانبول تابستان ۹۸ " دعوت می‌کنیم .

یک دیدگاه بزارید...

برای تماس کلیک کنید
وبلاگ گردشگری پرواز یار
قشم و دیدنی هایش در قاب خلیج فارس
جذاب‌ترین جشن ها و جشنواره های بلغارستان
تور لحظه آخری
پرواز یار
کليه حقوق اين سايت متعلق به  پرواز یار  می باشد .
نماد الکترونیک