آژانس مسافرتی آسمان سپید
شروع تور از 30 آبان , 1397
۰۲۱۸۸۱۷۷۹۹۵-۰۹۱۹۷۲۴۵۲۶۶
5 شب استانبول
 مسیر سفر
تهران
    
استانبول
 نوع سفر
هوایی   -  هوایی - ایران ایر
 هتل‌ها
نام هتل خدمات هتل قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته کودک با تخت
6 تا 12 سال
کودک بدون تخت
2 تا 6 سال
توضیحات
Monarch
b.b
2,450,000 تومان  تومان  تومان  تومان
Topkapi Sabena
b.b
2,600,000 تومان  تومان  تومان  تومان
Taksim Terrace
b.b
3,035,000 تومان  تومان  تومان  تومان
Monopol
b.b
3,035,000 تومان  تومان  تومان  تومان
The Golden Pera's
b.b
3,035,000 تومان  تومان  تومان  تومان
By Murat Crown
b.b
3,095,000 تومان  تومان  تومان  تومان
Tulip City
b.b
3,200,000 تومان  تومان  تومان  تومان
White Monarch
b.b
3,270,000 تومان  تومان  تومان  تومان
Marmaray
b.b
3,285,000 تومان  تومان  تومان  تومان
All Seasons
b.b
3,285,000 تومان  تومان  تومان  تومان
The Green Park Merter
b.b
3,305,000 تومان  تومان  تومان  تومان
Vali Konak
b.b
3,405,000 تومان  تومان  تومان  تومان
BVS Lush
b.b
3,935,000 تومان  تومان  تومان  تومان
Surmeli
b.b
3,945,000 تومان  تومان  تومان  تومان
Opera Bosphorus
b.b
3,980,000 تومان  تومان  تومان  تومان
Grand Halic
b.b
4,000,000 تومان  تومان  تومان  تومان
Holiday Inn Sisli
b.b
4,060,000 تومان  تومان  تومان  تومان
Dedeman
b.b
4,100,000 تومان  تومان  تومان  تومان
Klas
b.b
4,150,000 تومان  تومان  تومان  تومان
Mercure Bomonti
b.b
4,110,000 تومان  تومان  تومان  تومان
Riva
b.b
4,200,000 تومان  تومان  تومان  تومان
Grand Oztanik
b.b
4,240,000 تومان  تومان  تومان  تومان
Avantgarde Levent
b.b
4,240,000 تومان  تومان  تومان  تومان
Lares Park
b.b
4,250,000 تومان  تومان  تومان  تومان
Golden Age
b.b
4,340,000 تومان  تومان  تومان  تومان
Nova Plaza
b.b
4,350,000 تومان  تومان  تومان  تومان
Mercure Taksim
b.b
4,390,000 تومان  تومان  تومان  تومان
Titanic City Taksim
b.b
4,490,000 تومان  تومان  تومان  تومان
Grand Cevahir
b.b
4,510,000 تومان  تومان  تومان  تومان
Elite World
b.b
4,760,000 تومان  تومان  تومان  تومان
The Parma Taksim
b.b
5,510,000 تومان  تومان  تومان  تومان
Hilton Bosphorus
b.b
5,860,000 تومان  تومان  تومان  تومان
Conrad
b.b
5,960,000 تومان  تومان  تومان  تومان
Swissotel The Bosphorus
b.b
6,810,000 تومان  تومان  تومان  تومان
نام هتل Monarch
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 2,450,000 تومان
قیمت 1 تخته  تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال  تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال  تومان
توضیحات
نام هتل Topkapi Sabena
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 2,600,000 تومان
قیمت 1 تخته  تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال  تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال  تومان
توضیحات
نام هتل Taksim Terrace
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 3,035,000 تومان
قیمت 1 تخته  تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال  تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال  تومان
توضیحات
نام هتل Monopol
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 3,035,000 تومان
قیمت 1 تخته  تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال  تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال  تومان
توضیحات
نام هتل The Golden Pera's
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 3,035,000 تومان
قیمت 1 تخته  تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال  تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال  تومان
توضیحات
نام هتل By Murat Crown
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 3,095,000 تومان
قیمت 1 تخته  تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال  تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال  تومان
توضیحات
نام هتل Tulip City
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 3,200,000 تومان
قیمت 1 تخته  تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال  تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال  تومان
توضیحات
نام هتل White Monarch
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 3,270,000 تومان
قیمت 1 تخته  تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال  تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال  تومان
توضیحات
نام هتل Marmaray
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 3,285,000 تومان
قیمت 1 تخته  تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال  تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال  تومان
توضیحات
نام هتل All Seasons
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 3,285,000 تومان
قیمت 1 تخته  تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال  تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال  تومان
توضیحات
نام هتل The Green Park Merter
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 3,305,000 تومان
قیمت 1 تخته  تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال  تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال  تومان
توضیحات
نام هتل Vali Konak
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 3,405,000 تومان
قیمت 1 تخته  تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال  تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال  تومان
توضیحات
نام هتل BVS Lush
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 3,935,000 تومان
قیمت 1 تخته  تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال  تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال  تومان
توضیحات
نام هتل Surmeli
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 3,945,000 تومان
قیمت 1 تخته  تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال  تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال  تومان
توضیحات
نام هتل Opera Bosphorus
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 3,980,000 تومان
قیمت 1 تخته  تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال  تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال  تومان
توضیحات
نام هتل Grand Halic
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 4,000,000 تومان
قیمت 1 تخته  تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال  تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال  تومان
توضیحات
نام هتل Holiday Inn Sisli
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 4,060,000 تومان
قیمت 1 تخته  تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال  تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال  تومان
توضیحات
نام هتل Dedeman
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 4,100,000 تومان
قیمت 1 تخته  تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال  تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال  تومان
توضیحات
نام هتل Klas
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 4,150,000 تومان
قیمت 1 تخته  تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال  تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال  تومان
توضیحات
نام هتل Mercure Bomonti
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 4,110,000 تومان
قیمت 1 تخته  تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال  تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال  تومان
توضیحات
نام هتل Riva
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 4,200,000 تومان
قیمت 1 تخته  تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال  تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال  تومان
توضیحات
نام هتل Grand Oztanik
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 4,240,000 تومان
قیمت 1 تخته  تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال  تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال  تومان
توضیحات
نام هتل Avantgarde Levent
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 4,240,000 تومان
قیمت 1 تخته  تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال  تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال  تومان
توضیحات
نام هتل Lares Park
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 4,250,000 تومان
قیمت 1 تخته  تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال  تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال  تومان
توضیحات
نام هتل Golden Age
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 4,340,000 تومان
قیمت 1 تخته  تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال  تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال  تومان
توضیحات
نام هتل Nova Plaza
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 4,350,000 تومان
قیمت 1 تخته  تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال  تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال  تومان
توضیحات
نام هتل Mercure Taksim
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 4,390,000 تومان
قیمت 1 تخته  تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال  تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال  تومان
توضیحات
نام هتل Titanic City Taksim
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 4,490,000 تومان
قیمت 1 تخته  تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال  تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال  تومان
توضیحات
نام هتل Grand Cevahir
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 4,510,000 تومان
قیمت 1 تخته  تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال  تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال  تومان
توضیحات
نام هتل Elite World
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 4,760,000 تومان
قیمت 1 تخته  تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال  تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال  تومان
توضیحات
نام هتل The Parma Taksim
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 5,510,000 تومان
قیمت 1 تخته  تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال  تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال  تومان
توضیحات
نام هتل Hilton Bosphorus
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 5,860,000 تومان
قیمت 1 تخته  تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال  تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال  تومان
توضیحات
نام هتل Conrad
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 5,960,000 تومان
قیمت 1 تخته  تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال  تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال  تومان
توضیحات
نام هتل Swissotel The Bosphorus
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 6,810,000 تومان
قیمت 1 تخته  تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال  تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال  تومان
توضیحات
استانبول
 تاریخ برنامه سفر
تاریخ شروع تور : 30 آبان , 1397 - تاریخ پایان تور : 5 آذر , 1397
 مدارک لازم
 خدمات آژانس

بلیط رفت و برگشت
اقامت در هتل با صبحانه
ترنسفر فرودگاهی
گشت شهری
 توضیحات
  برای خرید این تور با آژانس مسافرتی آسمان سپید و شماره  ۰۲۱۸۸۱۷۷۹۹۵-۰۹۱۹۷۲۴۵۲۶۶  تماس حاصل فرمایید .

تور استانبول از تهران

شما را به خواندن مطلب " تور خیلی ارزان استانبول " دعوت می‌کنیم .

یک دیدگاه بزارید...

برای تماس کلیک کنید
وبلاگ گردشگری پرواز یار
۱۱ دلیل که شما را برای سفر به باکو مشتاق‌تر می‌کند
۱۰ مقصد گردشگری خانوادگی در تایلند
۸ جاذبه مشهور در آگرا، هند که نباید از دست بدهید
پرواز یار
کليه حقوق اين سايت متعلق به  پرواز یار  می باشد .
درباره پرواز یار
پرواز یار صرفا تبلیغ کننده تورهای مسافرتی است که و خود فروشنده تورهای مسافرتی نیست.