آژانس مسافرتی آرانا پرواز
شروع تور از 15 آذر , 1398
02144674146
5 شب استانبول
 مسیر سفر
تهران
    
استانبول
 نوع سفر
هوائی  -  ماهان
 هتل‌ها
نام هتل خدمات هتل قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته کودک با تخت
6 تا 12 سال
کودک بدون تخت
2 تا 6 سال
توضیحات
هتل Reydel Hotel Istanbul
b.b
2,900,000 تومان 3,590,000 تومان 2,800,000 تومان 2,090,000 تومان
هتل Fide Hotel Istanbul
b.b
3,090,000 تومان 3,890,000 تومان 2,940,000 تومان 2,090,000 تومان
هتل Taksim Heavenist
b.b
3,150,000 تومان 3,950,000 تومان 2,940,000 تومان 2,090,000 تومان
هتل Hotel Monopol Istanbul
b.b
3,150,000 تومان 4,100,000 تومان 2,990,000 تومان 2,090,000 تومان
هتل Sanat Hotel Pera
b.b
3,450,000 تومان 4,700,000 تومان 3,250,000 تومان 2,090,000 تومان
هتل Feronya Hotel
b.b
3,450,000 تومان 4,700,000 تومان 3,250,000 تومان 2,090,000 تومان
هتل Pera Rose
b.b
3,450,000 تومان 4,750,000 تومان 3,250,000 تومان 2,090,000 تومان
هتل Cartoon
b.b
3,540,000 تومان 4,880,000 تومان 3,340,000 تومان 2,090,000 تومان
هتل Taxim Express
b.b
3,650,000 تومان 5,000,000 تومان 3,440,000 تومان 2,090,000 تومان
هتل Grand Hotel Halic Istanbul
b.b
3,650,000 تومان 5,050,000 تومان 3,400,000 تومان 2,090,000 تومان
هتل Nova Plaza Taksim Square by Hotelistan
b.b
3,790,000 تومان 5,350,000 تومان 3,590,000 تومان 2,090,000 تومان
هتل Hurry Inn Merter Istanbul
b.b
3,850,000 تومان 5,350,000 تومان 3,650,000 تومان 2,090,000 تومان
هتل Metropolitan Hotel Taksim
b.b
3,950,000 تومان 5,600,000 تومان 3,750,000 تومان 2,090,000 تومان
هتل Taxim Lounge Hotel
b.b
3,990,000 تومان 5,690,000 تومان 3,750,000 تومان 2,090,000 تومان
هتل Golden Age Hotel Istanbul
b.b
4,090,000 تومان 5,990,000 تومان 3,890,000 تومان 2,090,000 تومان
هتل Grand Oztanik Hotel Istanbul
b.b
4,150,000 تومان 6,090,000 تومان 3,890,000 تومان 2,090,000 تومان
هتل BVS Lush Hotel Taksim
b.b
4,150,000 تومان 6,090,000 تومان 3,950,000 تومان 2,090,000 تومان
هتل Lares Park Hotel
b.b
4,200,000 تومان 6,350,000 تومان 3,990,000 تومان 2,090,000 تومان
هتل Titanic City
b.b
4,290,000 تومان 6,390,000 تومان 4,050,000 تومان 2,090,000 تومان
نام هتل هتل Reydel Hotel Istanbul
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 2,900,000 تومان
قیمت 1 تخته 3,590,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 2,800,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 2,090,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Fide Hotel Istanbul
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 3,090,000 تومان
قیمت 1 تخته 3,890,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 2,940,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 2,090,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Taksim Heavenist
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 3,150,000 تومان
قیمت 1 تخته 3,950,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 2,940,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 2,090,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Hotel Monopol Istanbul
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 3,150,000 تومان
قیمت 1 تخته 4,100,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 2,990,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 2,090,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Sanat Hotel Pera
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 3,450,000 تومان
قیمت 1 تخته 4,700,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 3,250,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 2,090,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Feronya Hotel
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 3,450,000 تومان
قیمت 1 تخته 4,700,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 3,250,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 2,090,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Pera Rose
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 3,450,000 تومان
قیمت 1 تخته 4,750,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 3,250,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 2,090,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Cartoon
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 3,540,000 تومان
قیمت 1 تخته 4,880,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 3,340,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 2,090,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Taxim Express
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 3,650,000 تومان
قیمت 1 تخته 5,000,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 3,440,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 2,090,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Grand Hotel Halic Istanbul
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 3,650,000 تومان
قیمت 1 تخته 5,050,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 3,400,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 2,090,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Nova Plaza Taksim Square by Hotelistan
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 3,790,000 تومان
قیمت 1 تخته 5,350,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 3,590,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 2,090,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Hurry Inn Merter Istanbul
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 3,850,000 تومان
قیمت 1 تخته 5,350,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 3,650,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 2,090,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Metropolitan Hotel Taksim
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 3,950,000 تومان
قیمت 1 تخته 5,600,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 3,750,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 2,090,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Taxim Lounge Hotel
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 3,990,000 تومان
قیمت 1 تخته 5,690,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 3,750,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 2,090,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Golden Age Hotel Istanbul
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 4,090,000 تومان
قیمت 1 تخته 5,990,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 3,890,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 2,090,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Grand Oztanik Hotel Istanbul
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 4,150,000 تومان
قیمت 1 تخته 6,090,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 3,890,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 2,090,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل BVS Lush Hotel Taksim
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 4,150,000 تومان
قیمت 1 تخته 6,090,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 3,950,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 2,090,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Lares Park Hotel
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 4,200,000 تومان
قیمت 1 تخته 6,350,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 3,990,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 2,090,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Titanic City
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 4,290,000 تومان
قیمت 1 تخته 6,390,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 4,050,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 2,090,000 تومان
توضیحات
استانبول
 تاریخ برنامه سفر
تاریخ شروع تور : 15 آذر , 1398 - تاریخ پایان تور : 20 آذر , 1398
 مدارک لازم
تصویر پاسپورت با 6 ماه اعتبار
 خدمات آژانس
بلیت رفت و برگشت / ترانسفر رفت و برگشت / گشت شهری با ناهار / بیمه مسافرتی
 توضیحات

نرح کودک زیر 2 سال 450.000 تومان میباشد.

  برای خرید این تور با آژانس مسافرتی آرانا پرواز و شماره  02144674146  تماس حاصل فرمایید .
ویدئو استانبول

تور استانبول از تهران

شما را به خواندن مطلب " قیمت تور ارزان استانبول تیر 99 " دعوت می‌کنیم .

یک دیدگاه بزارید...

برای تماس کلیک کنید
وبلاگ گردشگری پرواز یار
همه چیز را درباره تور های گردشگری دبی بدانیم
آشنایی بیشتر با تور زمینی وان
تفریحات مهیج در تور کیش ارزان دقیقه 90
پرواز یار
کليه حقوق اين سايت متعلق به  پرواز یار  می باشد .
پیوندها
درباره پرواز یار
پرواز یار صرفا تبلیغ کننده تورهای مسافرتی است که و خود فروشنده تورهای مسافرتی نیست.