آژانس مسافرتی آرانا پرواز
شروع تور از 18 دی , 1397
02144674146
6 شب استانبول
 مسیر سفر
تهران
    
استانبول
 نوع سفر
هوائی   -  قشم ایر
 هتل‌ها
نام هتل خدمات هتل قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته کودک با تخت
6 تا 12 سال
کودک بدون تخت
2 تا 6 سال
توضیحات
هتل Apart Yuvam
b.b
1,895,000 تومان 2,690,000 تومان 1,750,000 تومان 1,290,000 تومان
هتل Reydel Hotel Istanbul
b.b
2,050,000 تومان 2,850,000 تومان 1,900,000 تومان 1,290,000 تومان
هتل ALL INN HOTEL
b.b
2,220,000 تومان 3,090,000 تومان 2,000,000 تومان 1,290,000 تومان
هتل Fide Hotel Istanbul
b.b
223,000 تومان 3,090,000 تومان 2,000,000 تومان 1,290,000 تومان
هتل White Monarch Hotel
b.b
2,320,000 تومان 3,490,000 تومان 2,050,000 تومان 1,290,000 تومان
هتل Cumbali Plaza Hotel
b.b
2,450,000 تومان 3,620,000 تومان 2,150,000 تومان 1,290,000 تومان
هتل Icon Istanbul Hotel
b.b
2,450,000 تومان 3,620,000 تومان 2,150,000 تومان 1,290,000 تومان
هتل Sanat Hotel Pera
b.b
2,450,000 تومان 3,620,000 تومان 2,190,000 تومان 1,290,000 تومان
هتل Istanbul Dora Hotel
b.b
2,450,000 تومان 3,620,000 تومان 2,190,000 تومان 1,290,000 تومان
هتل Pera Rose
b.b
2,550,000 تومان 3,800,000 تومان 2,280,000 تومان 1,290,000 تومان
هتل Ramada Hotel And Suites Istanbul Merter
b.b
2,750,000 تومان 4,290,000 تومان 2,490,000 تومان 1,290,000 تومان
هتل Taksim Express
b.b
2,890,000 تومان 4,530,000 تومان 2,620,000 تومان 1,290,000 تومان
هتل Taxim Lounge Hotel
b.b
2,890,000 تومان 4,530,000 تومان 2,620,000 تومان 1,290,000 تومان
هتل The Green Park Hotel Taksim
b.b
3,020,000 تومان 4,530,000 تومان 2,750,000 تومان 1,290,000 تومان
هتل BVS Lush Hotel Taksim
b.b
3,020,000 تومان 4,790,000 تومان 2,750,000 تومان 1,290,000 تومان
هتل Metropolitan Hotel Taksim
b.b
3,030,000 تومان 4,850,000 تومان 2,790,000 تومان 1,290,000 تومان
هتل Golden Age Hotel Istanbul
b.b
3,090,000 تومان 4,890,000 تومان 2,890,000 تومان 1,290,000 تومان
هتل Titanic Downtown
b.b
3,090,000 تومان 5,090,000 تومان 2,890,000 تومان 1,290,000 تومان
هتل Biz Cevahir Hotel Istanbul
b.b
3,280,000 تومان 5,350,000 تومان 3,000,000 تومان 1,290,000 تومان
هتل Elite world prestige
b.b
3,480,000 تومان 5,750,000 تومان 3,200,000 تومان 1,290,000 تومان
هتل Grand Cevahir Hotel Convention Center
b.b
3,530,000 تومان 5,890,000 تومان 3,290,000 تومان 1,290,000 تومان
هتل DoubleTree by Hilton Istanbul - Piyalepasa
b.b
3,700,000 تومان 6,190,000 تومان 3,450,000 تومان 1,290,000 تومان
هتل Elite World Istanbul Hotel
b.b
4,050,000 تومان 6,790,000 تومان 3,690,000 تومان 1,290,000 تومان
نام هتل هتل Apart Yuvam
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 1,895,000 تومان
قیمت 1 تخته 2,690,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 1,750,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 1,290,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Reydel Hotel Istanbul
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 2,050,000 تومان
قیمت 1 تخته 2,850,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 1,900,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 1,290,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل ALL INN HOTEL
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 2,220,000 تومان
قیمت 1 تخته 3,090,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 2,000,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 1,290,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Fide Hotel Istanbul
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 223,000 تومان
قیمت 1 تخته 3,090,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 2,000,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 1,290,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل White Monarch Hotel
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 2,320,000 تومان
قیمت 1 تخته 3,490,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 2,050,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 1,290,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Cumbali Plaza Hotel
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 2,450,000 تومان
قیمت 1 تخته 3,620,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 2,150,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 1,290,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Icon Istanbul Hotel
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 2,450,000 تومان
قیمت 1 تخته 3,620,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 2,150,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 1,290,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Sanat Hotel Pera
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 2,450,000 تومان
قیمت 1 تخته 3,620,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 2,190,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 1,290,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Istanbul Dora Hotel
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 2,450,000 تومان
قیمت 1 تخته 3,620,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 2,190,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 1,290,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Pera Rose
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 2,550,000 تومان
قیمت 1 تخته 3,800,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 2,280,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 1,290,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Ramada Hotel And Suites Istanbul Merter
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 2,750,000 تومان
قیمت 1 تخته 4,290,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 2,490,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 1,290,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Taksim Express
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 2,890,000 تومان
قیمت 1 تخته 4,530,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 2,620,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 1,290,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Taxim Lounge Hotel
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 2,890,000 تومان
قیمت 1 تخته 4,530,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 2,620,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 1,290,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل The Green Park Hotel Taksim
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 3,020,000 تومان
قیمت 1 تخته 4,530,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 2,750,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 1,290,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل BVS Lush Hotel Taksim
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 3,020,000 تومان
قیمت 1 تخته 4,790,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 2,750,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 1,290,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Metropolitan Hotel Taksim
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 3,030,000 تومان
قیمت 1 تخته 4,850,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 2,790,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 1,290,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Golden Age Hotel Istanbul
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 3,090,000 تومان
قیمت 1 تخته 4,890,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 2,890,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 1,290,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Titanic Downtown
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 3,090,000 تومان
قیمت 1 تخته 5,090,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 2,890,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 1,290,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Biz Cevahir Hotel Istanbul
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 3,280,000 تومان
قیمت 1 تخته 5,350,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 3,000,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 1,290,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Elite world prestige
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 3,480,000 تومان
قیمت 1 تخته 5,750,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 3,200,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 1,290,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Grand Cevahir Hotel Convention Center
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 3,530,000 تومان
قیمت 1 تخته 5,890,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 3,290,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 1,290,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل DoubleTree by Hilton Istanbul - Piyalepasa
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 3,700,000 تومان
قیمت 1 تخته 6,190,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 3,450,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 1,290,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Elite World Istanbul Hotel
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 4,050,000 تومان
قیمت 1 تخته 6,790,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 3,690,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 1,290,000 تومان
توضیحات
استانبول
 تاریخ برنامه سفر
تاریخ شروع تور : 18 دی , 1397 - تاریخ پایان تور : 25 دی , 1397
 مدارک لازم
تصویر پاسپورت با 6 ماه اعتبار
 خدمات آژانس
بلیت رفت و برگشت / هتل با صبحانه / ترانسفر فرودگاهی / گشت شهری با ناهار
 توضیحات

نرخ کودک زیر 2سال 250.000 تومان میباشد / امکان اضافه و کم کردن تعداد شب های تور میباشد

  برای خرید این تور با آژانس مسافرتی آرانا پرواز و شماره  02144674146  تماس حاصل فرمایید .

تور استانبول از تهران

شما را به خواندن مطلب " قیمت تور استانبول بهار 98 " دعوت می‌کنیم .

یک دیدگاه بزارید...

برای تماس کلیک کنید
وبلاگ گردشگری پرواز یار
۱۱ دلیل که شما را برای سفر به باکو مشتاق‌تر می‌کند
۱۰ مقصد گردشگری خانوادگی در تایلند
۸ جاذبه مشهور در آگرا، هند که نباید از دست بدهید
پرواز یار
کليه حقوق اين سايت متعلق به  پرواز یار  می باشد .
درباره پرواز یار
پرواز یار صرفا تبلیغ کننده تورهای مسافرتی است که و خود فروشنده تورهای مسافرتی نیست.