آژانس مسافرتی ندا پرواز
شروع تور از 20 مهر , 1398
02188452888
5 شب استانبول
 مسیر سفر
تهران
    
استانبول
 نوع سفر
هوائی   -  ماهان
 هتل‌ها
نام هتل خدمات هتل قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته کودک با تخت
6 تا 12 سال
کودک بدون تخت
2 تا 6 سال
توضیحات
هتل Monarch Hotel
b.b
2,900,000 تومان 3,540,000 تومان 2,900,000 تومان 2,200,000 تومان
هتل Gorur Hotel Istanbul
b.b
3,160,000 تومان 3,960,000 تومان 3,160,000 تومان 2,200,000 تومان
هتل Taksim Trust Hotel
b.b
3,360,000 تومان 4,310,000 تومان 3,260,000 تومان 2,200,000 تومان
هتل Kucuk Prens
b.b
3,450,000 تومان 4,500,000 تومان 3,350,000 تومان 2,200,000 تومان
هتل New Taksim
b.b
3,540,000 تومان 4,740,000 تومان 3,440,000 تومان 2,200,000 تومان
هتل Pera Rose
b.b
3,660,000 تومان 4,910,000 تومان 3,550,000 تومان 2,200,000 تومان
هتل Alfa Hotel
b.b
3,710,000 تومان 5,000,000 تومان 3,600,000 تومان 2,200,000 تومان
هتل Vizon Hotel
b.b
3,790,000 تومان 5,160,000 تومان 3,660,000 تومان 2,200,000 تومان
هتل Pera Tulip City Hotel
b.b
3,900,000 تومان 5,400,000 تومان 3,790,000 تومان 2,200,000 تومان
هتل Icon Istanbul Hotel
b.b
3,960,000 تومان 5,500,000 تومان 3,840,000 تومان 2,200,000 تومان
هتل Napolyon
b.b
4,030,000 تومان 5,640,000 تومان 3,900,000 تومان 2,200,000 تومان
هتل Feronya Hotel
b.b
4,150,000 تومان 5,770,000 تومان 3,990,000 تومان 2,200,000 تومان
هتل Grand Hotel Halic Istanbul
b.b
4,230,000 تومان 6,030,000 تومان 4,110,000 تومان 2,200,000 تومان
هتل Seminal Hotel Taksim
b.b
4,460,000 تومان 6,550,000 تومان 4,290,000 تومان 2,200,000 تومان
هتل Nupelda Suites Bomonti
b.b
4,770,000 تومان 7,090,000 تومان 4,630,000 تومان 2,200,000 تومان
هتل BVS Lush Hotel Taksim
b.b
4,790,000 تومان 7,200,000 تومان 4,740,000 تومان 2,200,000 تومان
هتل Grand Oztanik Hotel Istanbul
b.b
4,990,000 تومان 7,590,000 تومان 4,850,000 تومان 2,200,000 تومان
هتل Biz Cevahir Hotel Istanbul
b.b
5,260,000 تومان 8,110,000 تومان 4,960,000 تومان 2,200,000 تومان
هتل Titanic Downtown
b.b
5,460,000 تومان 8,640,000 تومان 5,160,000 تومان 2,200,000 تومان
نام هتل هتل Monarch Hotel
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 2,900,000 تومان
قیمت 1 تخته 3,540,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 2,900,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 2,200,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Gorur Hotel Istanbul
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 3,160,000 تومان
قیمت 1 تخته 3,960,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 3,160,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 2,200,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Taksim Trust Hotel
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 3,360,000 تومان
قیمت 1 تخته 4,310,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 3,260,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 2,200,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Kucuk Prens
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 3,450,000 تومان
قیمت 1 تخته 4,500,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 3,350,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 2,200,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل New Taksim
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 3,540,000 تومان
قیمت 1 تخته 4,740,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 3,440,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 2,200,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Pera Rose
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 3,660,000 تومان
قیمت 1 تخته 4,910,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 3,550,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 2,200,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Alfa Hotel
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 3,710,000 تومان
قیمت 1 تخته 5,000,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 3,600,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 2,200,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Vizon Hotel
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 3,790,000 تومان
قیمت 1 تخته 5,160,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 3,660,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 2,200,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Pera Tulip City Hotel
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 3,900,000 تومان
قیمت 1 تخته 5,400,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 3,790,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 2,200,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Icon Istanbul Hotel
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 3,960,000 تومان
قیمت 1 تخته 5,500,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 3,840,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 2,200,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Napolyon
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 4,030,000 تومان
قیمت 1 تخته 5,640,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 3,900,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 2,200,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Feronya Hotel
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 4,150,000 تومان
قیمت 1 تخته 5,770,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 3,990,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 2,200,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Grand Hotel Halic Istanbul
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 4,230,000 تومان
قیمت 1 تخته 6,030,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 4,110,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 2,200,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Seminal Hotel Taksim
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 4,460,000 تومان
قیمت 1 تخته 6,550,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 4,290,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 2,200,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Nupelda Suites Bomonti
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 4,770,000 تومان
قیمت 1 تخته 7,090,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 4,630,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 2,200,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل BVS Lush Hotel Taksim
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 4,790,000 تومان
قیمت 1 تخته 7,200,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 4,740,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 2,200,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Grand Oztanik Hotel Istanbul
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 4,990,000 تومان
قیمت 1 تخته 7,590,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 4,850,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 2,200,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Biz Cevahir Hotel Istanbul
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 5,260,000 تومان
قیمت 1 تخته 8,110,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 4,960,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 2,200,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Titanic Downtown
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 5,460,000 تومان
قیمت 1 تخته 8,640,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 5,160,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 2,200,000 تومان
توضیحات
استانبول
 تاریخ برنامه سفر
تاریخ شروع تور : 20 مهر , 1398 - تاریخ پایان تور : 27 مهر , 1398
 مدارک لازم
تصویر صفحه ی اول گذرنامه با 6 ماه اعتبار
 خدمات آژانس
بلیط رفت و برگشت / اقامت در هتل با صبحانه / راهنمای فارسی زبان/ بیمه مسافرتی / یک گشت شهری با ناهار ترانسفر رفت و برگشت فرودگاهی
 توضیحات

برای اطلاع از سایر نرخ هتل ها تماس حاصل نمایید مهم : 1-تورها چارتر وغیر قابل استرداد می باشد. 2-پرداخت 50٪از مبلغ تور هنگام عقد قرارداد الزامی می باشد. 3.نرخ نوزاد 450000 تومان می باشد.

  برای خرید این تور با آژانس مسافرتی ندا پرواز و شماره  02188452888  تماس حاصل فرمایید .
ویدئو استانبول

تور استانبول از تهران

شما را به خواندن مطلب " قیمت تور ارزان استانبول پاییز 98 " دعوت می‌کنیم .

یک دیدگاه بزارید...

برای تماس کلیک کنید
وبلاگ گردشگری پرواز یار
3 شب تور رویایی در استانبول
سفری بی دغدغه با تور اقساطی
پل های نمادین استانبول
پرواز یار
کليه حقوق اين سايت متعلق به  پرواز یار  می باشد .
درباره پرواز یار
پرواز یار صرفا تبلیغ کننده تورهای مسافرتی است که و خود فروشنده تورهای مسافرتی نیست.