آژانس مسافرتی آیسو سفر پارسه
شروع تور از 23 فروردین , 1398
02122220331
5 شب استانبول
 مسیر سفر
تهران
    
استانبول
 نوع سفر
هوائی   -  معراج
 هتل‌ها
نام هتل خدمات هتل قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته کودک با تخت
6 تا 12 سال
کودک بدون تخت
2 تا 6 سال
توضیحات
هتل Reydel Hotel Istanbul
b.b
2,260,000 تومان 2,970,000 تومان 2,120,000 تومان 1,440,000 تومان
هتل Hotel Oz Yavuz
b.b
2,650,000 تومان 3,360,000 تومان 2,510,000 تومان 1,440,000 تومان
هتل Grand Milan
b.b
2,750,000 تومان 3,710,000 تومان 2,220,000 تومان 1,440,000 تومان
هتل The City Port Hotel Istanbul
b.b
2,830,000 تومان 4,000,000 تومان 2,580,000 تومان 1,440,000 تومان
هتل Blueway hotel city
b.b
2,860,000 تومان 4,070,000 تومان 2,720,000 تومان 1,440,000 تومان
هتل Cumbali Plaza Hotel
b.b
2,930,000 تومان 4,210,000 تومان 2,720,000 تومان 1,440,000 تومان
هتل Taksim Trust Hotel
b.b
2,930,000 تومان 4,210,000 تومان 2,290,000 تومان 1,440,000 تومان
هتل Maxwell
b.b
3,070,000 تومان 4,490,000 تومان 2,360,000 تومان 1,440,000 تومان
هتل Taksim Terrace Hotel
b.b
3,070,000 تومان 4,490,000 تومان 2,360,000 تومان 1,440,000 تومان
هتل Blueway Hotel Historical
b.b
3,070,000 تومان 4,490,000 تومان 2,720,000 تومان 1,440,000 تومان
هتل Istanbul Dora Hotel
b.b
3,430,000 تومان 5,340,000 تومان 2,580,000 تومان 1,440,000 تومان
هتل Icon Istanbul Hotel
b.b
3,430,000 تومان 5,340,000 تومان 2,580,000 تومان 1,440,000 تومان
هتل Pera Tulip Hotel
b.b
3,570,000 تومان 5,480,000 تومان 2,580,000 تومان 1,440,000 تومان
هتل Hotel Istanbul Kervansaray
b.b
3,580,000 تومان 5,670,000 تومان 2,860,000 تومان 1,440,000 تومان
هتل Dedeman Istanbul
b.b
3,640,000 تومان 5,630,000 تومان 2,650,000 تومان 1,440,000 تومان
هتل Titanic Business Golden Horn
b.b
3,710,000 تومان 5,910,000 تومان 2,790,000 تومان 1,440,000 تومان
هتل Feronya Hotel
b.b
3,710,000 تومان 5,910,000 تومان 2,930,000 تومان 1,440,000 تومان
هتل Nova Plaza Taksim Square by Hotelistan
b.b
3,740,000 تومان 4,830,000 تومان 2,700,000 تومان 1,440,000 تومان
هتل Grand Hotel Halic Istanbul
b.b
3,780,000 تومان 5,560,000 تومان 3,290,000 تومان 1,440,000 تومان
هتل Grand Hotel de Pera
b.b
3,850,000 تومان 5,910,000 تومان 2,790,000 تومان 1,440,000 تومان
هتل Biz Cevahir Hotel Istanbul
b.b
3,920,000 تومان 6,190,000 تومان 2,720,000 تومان 1,440,000 تومان
هتل The Green Park Hotel Taksim
b.b
3,920,000 تومان 6,190,000 تومان 2,790,000 تومان 1,440,000 تومان
هتل Lion Hotel
b.b
3,980,000 تومان 6,470,000 تومان 2,700,000 تومان 1,440,000 تومان
هتل Naz City Hotel Taksim
b.b
4,140,000 تومان 6,550,000 تومان 2,940,000 تومان 1,440,000 تومان
هتل Avantgarde Taksim Square
b.b
4,140,000 تومان 6,630,000 تومان 2,860,000 تومان 1,440,000 تومان
هتل Grand Oztanik Hotel Istanbul
b.b
4,140,000 تومان 6,630,000 تومان 2,860,000 تومان 1,440,000 تومان
هتل Holiday Inn Sisli
b.b
4,140,000 تومان 6,790,000 تومان 3,420,000 تومان 1,440,000 تومان
هتل BVS Lush Hotel Taksim
b.b
4,210,000 تومان 6,760,000 تومان 2,930,000 تومان 1,440,000 تومان
هتل Nippon
b.b
4,220,000 تومان 6,790,000 تومان 2,940,000 تومان 1,440,000 تومان
هتل DoubleTree by Hilton Istanbul - Piyalepasa
b.b
4,220,000 تومان 6,790,000 تومان 3,100,000 تومان 1,440,000 تومان
هتل Metropolitan Hotel Taksim
b.b
4,220,000 تومان 6,790,000 تومان 3,260,000 تومان 1,440,000 تومان
هتل Renaissance
b.b
4,300,000 تومان 6,950,000 تومان 3,020,000 تومان 1,440,000 تومان
هتل Best Western Eresin Hotels Taxim
b.b
4,380,000 تومان 6,950,000 تومان 3,020,000 تومان 1,440,000 تومان
هتل Golden Age Hotel Istanbul
b.b
4,460,000 تومان 7,430,000 تومان 3,420,000 تومان 1,440,000 تومان
هتل Titanic Downtown
b.b
4,620,000 تومان 7,750,000 تومان 3,260,000 تومان 1,440,000 تومان
هتل The Central Palace
b.b
4,940,000 تومان 8,390,000 تومان 3,260,000 تومان 1,440,000 تومان
هتل Titanic City
b.b
5,110,000 تومان 871,000 تومان 3,580,000 تومان 1,440,000 تومان
هتل Hilton Istanbul Bomonti
b.b
5,190,000 تومان 8,630,000 تومان 3,420,000 تومان 1,440,000 تومان
هتل Barcelo
b.b
5,750,000 تومان 9,840,000 تومان 3,960,000 تومان 1,440,000 تومان
نام هتل هتل Reydel Hotel Istanbul
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 2,260,000 تومان
قیمت 1 تخته 2,970,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 2,120,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 1,440,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Hotel Oz Yavuz
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 2,650,000 تومان
قیمت 1 تخته 3,360,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 2,510,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 1,440,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Grand Milan
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 2,750,000 تومان
قیمت 1 تخته 3,710,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 2,220,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 1,440,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل The City Port Hotel Istanbul
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 2,830,000 تومان
قیمت 1 تخته 4,000,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 2,580,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 1,440,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Blueway hotel city
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 2,860,000 تومان
قیمت 1 تخته 4,070,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 2,720,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 1,440,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Cumbali Plaza Hotel
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 2,930,000 تومان
قیمت 1 تخته 4,210,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 2,720,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 1,440,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Taksim Trust Hotel
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 2,930,000 تومان
قیمت 1 تخته 4,210,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 2,290,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 1,440,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Maxwell
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 3,070,000 تومان
قیمت 1 تخته 4,490,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 2,360,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 1,440,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Taksim Terrace Hotel
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 3,070,000 تومان
قیمت 1 تخته 4,490,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 2,360,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 1,440,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Blueway Hotel Historical
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 3,070,000 تومان
قیمت 1 تخته 4,490,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 2,720,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 1,440,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Istanbul Dora Hotel
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 3,430,000 تومان
قیمت 1 تخته 5,340,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 2,580,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 1,440,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Icon Istanbul Hotel
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 3,430,000 تومان
قیمت 1 تخته 5,340,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 2,580,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 1,440,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Pera Tulip Hotel
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 3,570,000 تومان
قیمت 1 تخته 5,480,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 2,580,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 1,440,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Hotel Istanbul Kervansaray
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 3,580,000 تومان
قیمت 1 تخته 5,670,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 2,860,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 1,440,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Dedeman Istanbul
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 3,640,000 تومان
قیمت 1 تخته 5,630,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 2,650,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 1,440,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Titanic Business Golden Horn
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 3,710,000 تومان
قیمت 1 تخته 5,910,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 2,790,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 1,440,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Feronya Hotel
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 3,710,000 تومان
قیمت 1 تخته 5,910,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 2,930,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 1,440,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Nova Plaza Taksim Square by Hotelistan
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 3,740,000 تومان
قیمت 1 تخته 4,830,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 2,700,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 1,440,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Grand Hotel Halic Istanbul
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 3,780,000 تومان
قیمت 1 تخته 5,560,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 3,290,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 1,440,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Grand Hotel de Pera
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 3,850,000 تومان
قیمت 1 تخته 5,910,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 2,790,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 1,440,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Biz Cevahir Hotel Istanbul
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 3,920,000 تومان
قیمت 1 تخته 6,190,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 2,720,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 1,440,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل The Green Park Hotel Taksim
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 3,920,000 تومان
قیمت 1 تخته 6,190,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 2,790,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 1,440,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Lion Hotel
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 3,980,000 تومان
قیمت 1 تخته 6,470,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 2,700,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 1,440,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Naz City Hotel Taksim
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 4,140,000 تومان
قیمت 1 تخته 6,550,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 2,940,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 1,440,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Avantgarde Taksim Square
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 4,140,000 تومان
قیمت 1 تخته 6,630,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 2,860,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 1,440,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Grand Oztanik Hotel Istanbul
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 4,140,000 تومان
قیمت 1 تخته 6,630,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 2,860,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 1,440,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Holiday Inn Sisli
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 4,140,000 تومان
قیمت 1 تخته 6,790,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 3,420,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 1,440,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل BVS Lush Hotel Taksim
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 4,210,000 تومان
قیمت 1 تخته 6,760,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 2,930,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 1,440,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Nippon
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 4,220,000 تومان
قیمت 1 تخته 6,790,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 2,940,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 1,440,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل DoubleTree by Hilton Istanbul - Piyalepasa
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 4,220,000 تومان
قیمت 1 تخته 6,790,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 3,100,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 1,440,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Metropolitan Hotel Taksim
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 4,220,000 تومان
قیمت 1 تخته 6,790,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 3,260,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 1,440,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Renaissance
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 4,300,000 تومان
قیمت 1 تخته 6,950,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 3,020,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 1,440,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Best Western Eresin Hotels Taxim
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 4,380,000 تومان
قیمت 1 تخته 6,950,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 3,020,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 1,440,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Golden Age Hotel Istanbul
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 4,460,000 تومان
قیمت 1 تخته 7,430,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 3,420,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 1,440,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Titanic Downtown
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 4,620,000 تومان
قیمت 1 تخته 7,750,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 3,260,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 1,440,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل The Central Palace
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 4,940,000 تومان
قیمت 1 تخته 8,390,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 3,260,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 1,440,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Titanic City
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 5,110,000 تومان
قیمت 1 تخته 871,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 3,580,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 1,440,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Hilton Istanbul Bomonti
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 5,190,000 تومان
قیمت 1 تخته 8,630,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 3,420,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 1,440,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Barcelo
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 5,750,000 تومان
قیمت 1 تخته 9,840,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 3,960,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 1,440,000 تومان
توضیحات
استانبول
 تاریخ برنامه سفر
تاریخ شروع تور : 23 فروردین , 1398 - تاریخ پایان تور : 30 فروردین , 1398
 مدارک لازم
گذرنامه با حداقل 6 ماه اعتبار
 خدمات آژانس
بلیط رفت و برگشت هواپیمایی معراج 5 شب و 6 روز اقامت در هتل با صبحانه یک گشت شهری با ناهار ترانسفر فرودگاهی ، لیدر فارسی زبان
 توضیحات

تور چارتر و غیر قابل استرداد می باشد. نرخ نوزاد : 295.000 تومان است. جهت کسب اطلاعات بیشتر در خارج ساعات اداری با شماره 09121463715 آقای خانی تماس حاصل فرمایید.

  برای خرید این تور با آژانس مسافرتی آیسو سفر پارسه و شماره  02122220331  تماس حاصل فرمایید .

تور استانبول از تهران

شما را به خواندن مطلب " تور لحظه آخری استانبول تیر ۹۸ " دعوت می‌کنیم .

یک دیدگاه بزارید...

برای تماس کلیک کنید
وبلاگ گردشگری پرواز یار
۱۱ دلیل که شما را برای سفر به باکو مشتاق‌تر می‌کند
۱۰ مقصد گردشگری خانوادگی در تایلند
۸ جاذبه مشهور در آگرا، هند که نباید از دست بدهید
پرواز یار
کليه حقوق اين سايت متعلق به  پرواز یار  می باشد .
درباره پرواز یار
پرواز یار صرفا تبلیغ کننده تورهای مسافرتی است که و خود فروشنده تورهای مسافرتی نیست.