آژانس مسافرتی آیسو سفر پارسه
شروع تور از 23 فروردین , 1398
02122220331
3 شب استانبول
 مسیر سفر
تهران
    
استانبول
 نوع سفر
هوائی   -  معراج
 هتل‌ها
نام هتل خدمات هتل قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته کودک با تخت
6 تا 12 سال
کودک بدون تخت
2 تا 6 سال
توضیحات
هتل Maral Hotel
b.b
1,975,000 تومان 2,600,000 تومان 1,885,000 تومان 1,395,000 تومان
هتل Kaya Madrid
b.b
2,050,000 تومان 2,725,000 تومان 1,960,000 تومان 1,395,000 تومان
هتل Arach Hotel Harbiye
b.b
2,095,000 تومان 2,815,000 تومان 1,915,000 تومان 1,395,000 تومان
هتل Prens
b.b
2,140,000 تومان 2,910,000 تومان 2,010,000 تومان 1,395,000 تومان
هتل Blueway hotel city
b.b
2,185,000 تومان 2,995,000 تومان 1,960,000 تومان 1,395,000 تومان
هتل Alfa Hotel
b.b
2,510,000 تومان 3,635,000 تومان 2,060,000 تومان 1,395,000 تومان
هتل ALL INN HOTEL
b.b
2,510,000 تومان 3,635,000 تومان 2,060,000 تومان 1,395,000 تومان
هتل Nanda Hotel
b.b
2,510,000 تومان 3,500,000 تومان 2,195,000 تومان 1,395,000 تومان
هتل Istanbul Dora Hotel
b.b
2,555,000 تومان 3,725,000 تومان 2,110,000 تومان 1,395,000 تومان
هتل Sanat Hotel Pera
b.b
2,555,000 تومان 3,725,000 تومان 2,110,000 تومان 1,395,000 تومان
هتل Grand Unal
b.b
2,555,000 تومان 3,725,000 تومان 2,110,000 تومان 1,395,000 تومان
هتل My Bade Hotel
b.b
2,600,000 تومان 3,725,000 تومان 2,060,000 تومان 1,395,000 تومان
هتل Grand Hilarium Hotel Istanbul
b.b
2,645,000 تومان 3,910,000 تومان 2,195,000 تومان 1,395,000 تومان
هتل Hotel Istanbul Kervansaray
b.b
2,725,000 تومان 4,055,000 تومان 2,215,000 تومان 1,395,000 تومان
هتل Feronya Hotel
b.b
2,735,000 تومان 4,085,000 تومان 2,240,000 تومان 1,395,000 تومان
هتل Marmaray
b.b
2,780,000 تومان 4,175,000 تومان 2,195,000 تومان 1,395,000 تومان
هتل Titanic Business Golden Horn
b.b
2,790,000 تومان 4,185,000 تومان 2,160,000 تومان 1,395,000 تومان
هتل Grand Hotel Halic Istanbul
b.b
2,870,000 تومان 4,175,000 تومان 2,195,000 تومان 1,395,000 تومان
هتل Lion Hotel
b.b
2,880,000 تومان 4,360,000 تومان 2,065,000 تومان 1,395,000 تومان
هتل Klas Hotel
b.b
3,000,000 تومان 4,175,000 تومان 2,240,000 تومان 1,395,000 تومان
هتل Seminal Hotel Taksim
b.b
3,135,000 تومان 4,870,000 تومان 2,065,000 تومان 1,395,000 تومان
هتل DoubleTree by Hilton Istanbul - Piyalepasa
b.b
3,145,000 تومان 4,880,000 تومان 2,380,000 تومان 1,395,000 تومان
هتل Metropolitan Hotel Taksim
b.b
3,185,000 تومان 4,970,000 تومان 2,525,000 تومان 1,395,000 تومان
هتل Holiday Inn Sisli
b.b
3,195,000 تومان 4,775,000 تومان 2,585,000 تومان 1,395,000 تومان
هتل Golden Age Hotel Istanbul
b.b
3,235,000 تومان 5,075,000 تومان 2,575,000 تومان 1,395,000 تومان
هتل Grand Oztanik Hotel Istanbul
b.b
3,235,000 تومان 5,075,000 تومان 2,370,000 تومان 1,395,000 تومان
هتل Avantgarde Hotel Taksim
b.b
3,235,000 تومان 5,075,000 تومان 2,370,000 تومان 1,395,000 تومان
هتل Palazzo Donizetti Hotel
b.b
3,240,000 تومان 5,085,000 تومان 2,430,000 تومان 1,395,000 تومان
هتل Titanic Downtown
b.b
3,295,000 تومان 5,185,000 تومان 2,480,000 تومان 1,395,000 تومان
هتل Grand Cevahir Hotel Convention Center
b.b
3,375,000 تومان 4,860,000 تومان 2,340,000 تومان 1,395,000 تومان
هتل The Central Palace
b.b
3,545,000 تومان 5,685,000 تومان 2,470,000 تومان 1,395,000 تومان
هتل Titanic City
b.b
3,595,000 تومان 5,785,000 تومان 2,625,000 تومان 1,395,000 تومان
هتل Hilton Istanbul Bomonti
b.b
3,860,000 تومان 6,310,000 تومان 3,045,000 تومان 1,395,000 تومان
هتل Radisson Blu Istanbul Sisli
b.b
4,625,000 تومان 7,835,000 تومان 2,535,000 تومان 1,395,000 تومان
هتل Grand Hyatt Istanbul
b.b
4,825,000 تومان 7,325,000 تومان 2,785,000 تومان 1,395,000 تومان
هتل Swissotel the bosphoruse
b.b
4,825,000 تومان 8,145,000 تومان 335,000 تومان 1,395,000 تومان
هتل CVK Park Bosphorus Hotel Istanbul
b.b
5,135,000 تومان 8,855,000 تومان 2,785,000 تومان 1,395,000 تومان
هتل Cıragan Palace Kempinski Istanbul
b.b
10,030,000 تومان 17,170,000 تومان 1,395,000 تومان
نام هتل هتل Maral Hotel
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 1,975,000 تومان
قیمت 1 تخته 2,600,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 1,885,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 1,395,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Kaya Madrid
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 2,050,000 تومان
قیمت 1 تخته 2,725,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 1,960,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 1,395,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Arach Hotel Harbiye
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 2,095,000 تومان
قیمت 1 تخته 2,815,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 1,915,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 1,395,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Prens
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 2,140,000 تومان
قیمت 1 تخته 2,910,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 2,010,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 1,395,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Blueway hotel city
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 2,185,000 تومان
قیمت 1 تخته 2,995,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 1,960,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 1,395,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Alfa Hotel
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 2,510,000 تومان
قیمت 1 تخته 3,635,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 2,060,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 1,395,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل ALL INN HOTEL
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 2,510,000 تومان
قیمت 1 تخته 3,635,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 2,060,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 1,395,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Nanda Hotel
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 2,510,000 تومان
قیمت 1 تخته 3,500,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 2,195,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 1,395,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Istanbul Dora Hotel
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 2,555,000 تومان
قیمت 1 تخته 3,725,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 2,110,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 1,395,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Sanat Hotel Pera
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 2,555,000 تومان
قیمت 1 تخته 3,725,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 2,110,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 1,395,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Grand Unal
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 2,555,000 تومان
قیمت 1 تخته 3,725,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 2,110,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 1,395,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل My Bade Hotel
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 2,600,000 تومان
قیمت 1 تخته 3,725,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 2,060,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 1,395,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Grand Hilarium Hotel Istanbul
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 2,645,000 تومان
قیمت 1 تخته 3,910,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 2,195,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 1,395,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Hotel Istanbul Kervansaray
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 2,725,000 تومان
قیمت 1 تخته 4,055,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 2,215,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 1,395,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Feronya Hotel
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 2,735,000 تومان
قیمت 1 تخته 4,085,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 2,240,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 1,395,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Marmaray
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 2,780,000 تومان
قیمت 1 تخته 4,175,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 2,195,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 1,395,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Titanic Business Golden Horn
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 2,790,000 تومان
قیمت 1 تخته 4,185,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 2,160,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 1,395,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Grand Hotel Halic Istanbul
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 2,870,000 تومان
قیمت 1 تخته 4,175,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 2,195,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 1,395,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Lion Hotel
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 2,880,000 تومان
قیمت 1 تخته 4,360,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 2,065,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 1,395,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Klas Hotel
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 3,000,000 تومان
قیمت 1 تخته 4,175,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 2,240,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 1,395,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Seminal Hotel Taksim
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 3,135,000 تومان
قیمت 1 تخته 4,870,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 2,065,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 1,395,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل DoubleTree by Hilton Istanbul - Piyalepasa
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 3,145,000 تومان
قیمت 1 تخته 4,880,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 2,380,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 1,395,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Metropolitan Hotel Taksim
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 3,185,000 تومان
قیمت 1 تخته 4,970,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 2,525,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 1,395,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Holiday Inn Sisli
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 3,195,000 تومان
قیمت 1 تخته 4,775,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 2,585,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 1,395,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Golden Age Hotel Istanbul
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 3,235,000 تومان
قیمت 1 تخته 5,075,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 2,575,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 1,395,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Grand Oztanik Hotel Istanbul
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 3,235,000 تومان
قیمت 1 تخته 5,075,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 2,370,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 1,395,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Avantgarde Hotel Taksim
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 3,235,000 تومان
قیمت 1 تخته 5,075,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 2,370,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 1,395,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Palazzo Donizetti Hotel
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 3,240,000 تومان
قیمت 1 تخته 5,085,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 2,430,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 1,395,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Titanic Downtown
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 3,295,000 تومان
قیمت 1 تخته 5,185,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 2,480,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 1,395,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Grand Cevahir Hotel Convention Center
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 3,375,000 تومان
قیمت 1 تخته 4,860,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 2,340,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 1,395,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل The Central Palace
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 3,545,000 تومان
قیمت 1 تخته 5,685,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 2,470,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 1,395,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Titanic City
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 3,595,000 تومان
قیمت 1 تخته 5,785,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 2,625,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 1,395,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Hilton Istanbul Bomonti
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 3,860,000 تومان
قیمت 1 تخته 6,310,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 3,045,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 1,395,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Radisson Blu Istanbul Sisli
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 4,625,000 تومان
قیمت 1 تخته 7,835,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 2,535,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 1,395,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Grand Hyatt Istanbul
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 4,825,000 تومان
قیمت 1 تخته 7,325,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 2,785,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 1,395,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Swissotel the bosphoruse
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 4,825,000 تومان
قیمت 1 تخته 8,145,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 335,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 1,395,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل CVK Park Bosphorus Hotel Istanbul
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 5,135,000 تومان
قیمت 1 تخته 8,855,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 2,785,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 1,395,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Cıragan Palace Kempinski Istanbul
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 10,030,000 تومان
قیمت 1 تخته 17,170,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 1,395,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 0 تومان
توضیحات
استانبول
 تاریخ برنامه سفر
تاریخ شروع تور : 23 فروردین , 1398 - تاریخ پایان تور : 28 فروردین , 1398
 مدارک لازم
گذرنامه با حداقل 6 ماه اعتبار
 خدمات آژانس
3 شب و 4 روز اقامت پرواز ایرباس معراج صبحانه ترانسفر فرودگاهی یک گشت رایگان با نهار راهنمای مجرب فارسی زبان بیمه مسافرتی سامان
 توضیحات

* نرخ تور برای کودک زیر 2 سال 295.000 می باشد. * تلفن جهت تماس در خارج ساعات اداری : 09121463715 آقای خانی

  برای خرید این تور با آژانس مسافرتی آیسو سفر پارسه و شماره  02122220331  تماس حاصل فرمایید .

تور استانبول از تهران

شما را به خواندن مطلب " تور ارزان استانبول لحظه آخری " دعوت می‌کنیم .

یک دیدگاه بزارید...

برای تماس کلیک کنید
وبلاگ گردشگری پرواز یار
۱۱ دلیل که شما را برای سفر به باکو مشتاق‌تر می‌کند
۱۰ مقصد گردشگری خانوادگی در تایلند
۸ جاذبه مشهور در آگرا، هند که نباید از دست بدهید
پرواز یار
کليه حقوق اين سايت متعلق به  پرواز یار  می باشد .
درباره پرواز یار
پرواز یار صرفا تبلیغ کننده تورهای مسافرتی است که و خود فروشنده تورهای مسافرتی نیست.