آژانس مسافرتی اسطوره بیستون
شروع تور از 24 آبان , 1398
02142261
5 شب استانبول
 مسیر سفر
تهران
    
استانبول
 نوع سفر
هوائی   -  قشم ایر
 هتل‌ها
نام هتل خدمات هتل قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته کودک با تخت
6 تا 12 سال
کودک بدون تخت
2 تا 6 سال
توضیحات
هتل Gorur Hotel Istanbul
b.b
2,030,000 تومان 3,100,000 تومان 2,030,000 تومان 1,690,000 تومان
هتل Apart Yuvam
b.b
2,290,000 تومان 3,190,000 تومان 2,290,000 تومان 1,690,000 تومان
هتل Herton Hotel Istanbul
b.b
2,650,000 تومان 3,540,000 تومان 2,500,000 تومان 1,690,000 تومان
هتل The Merwano
b.b
2,740,000 تومان 3,600,000 تومان 2,600,000 تومان 1,690,000 تومان
هتل Paradise Hotel
b.b
2,840,000 تومان 3,900,000 تومان 2,730,000 تومان 1,690,000 تومان
هتل New Taksim
b.b
2,900,000 تومان 4,000,000 تومان 2,800,000 تومان 1,690,000 تومان
هتل Hotel Life Room
b.b
3,000,000 تومان 4,150,000 تومان 2,900,000 تومان 1,690,000 تومان
هتل The City Hotel
b.b
3,100,000 تومان 4,300,000 تومان 2,940,000 تومان 1,690,000 تومان
هتل Pera Tulip City Hotel
b.b
3,240,000 تومان 4,630,000 تومان 3,140,000 تومان 1,690,000 تومان
هتل Icon Istanbul Hotel
b.b
3,300,000 تومان 4,740,000 تومان 3,140,000 تومان 1,690,000 تومان
هتل Hotel Istanbul Kervansaray
b.b
3,340,000 تومان 4,800,000 تومان 3,200,000 تومان 1,690,000 تومان
هتل Taxim Express
b.b
3,350,000 تومان 4,850,000 تومان 3,240,000 تومان 1,690,000 تومان
هتل Grand Hotel Halic Istanbul
b.b
3,470,000 تومان 5,100,000 تومان 3,300,000 تومان 1,690,000 تومان
هتل Marble Hotel
b.b
3,540,000 تومان 5,210,000 تومان 3,420,000 تومان 1,690,000 تومان
هتل Lausos Palace Hotel Sisli
b.b
3,840,000 تومان 5,740,000 تومان 3,440,000 تومان 1,690,000 تومان
هتل Lion Hotel
b.b
3,900,000 تومان 5,740,000 تومان 3,600,000 تومان 1,690,000 تومان
هتل Seminal Hotel Taksim
b.b
3,900,000 تومان 5,740,000 تومان 3,600,000 تومان 1,690,000 تومان
هتل Grand Oztanik Hotel Istanbul
b.b
4,100,000 تومان 6,140,000 تومان 3,720,000 تومان 1,690,000 تومان
هتل Crowne Plaza Istanbul Harbiye
b.b
4,140,000 تومان 6,250,000 تومان 3,800,000 تومان 1,690,000 تومان
هتل The Parma Hotel And Spa
b.b
4,740,000 تومان 7,440,000 تومان 4,500,000 تومان 1,690,000 تومان
هتل Elite World Istanbul Hotel
b.b
5,000,000 تومان 7,950,000 تومان 4,550,000 تومان 1,690,000 تومان
هتل Hilton Istanbul Bomonti
b.b
5,500,000 تومان 8,940,000 تومان 5,250,000 تومان 1,690,000 تومان
نام هتل هتل Gorur Hotel Istanbul
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 2,030,000 تومان
قیمت 1 تخته 3,100,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 2,030,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 1,690,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Apart Yuvam
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 2,290,000 تومان
قیمت 1 تخته 3,190,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 2,290,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 1,690,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Herton Hotel Istanbul
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 2,650,000 تومان
قیمت 1 تخته 3,540,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 2,500,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 1,690,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل The Merwano
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 2,740,000 تومان
قیمت 1 تخته 3,600,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 2,600,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 1,690,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Paradise Hotel
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 2,840,000 تومان
قیمت 1 تخته 3,900,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 2,730,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 1,690,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل New Taksim
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 2,900,000 تومان
قیمت 1 تخته 4,000,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 2,800,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 1,690,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Hotel Life Room
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 3,000,000 تومان
قیمت 1 تخته 4,150,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 2,900,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 1,690,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل The City Hotel
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 3,100,000 تومان
قیمت 1 تخته 4,300,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 2,940,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 1,690,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Pera Tulip City Hotel
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 3,240,000 تومان
قیمت 1 تخته 4,630,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 3,140,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 1,690,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Icon Istanbul Hotel
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 3,300,000 تومان
قیمت 1 تخته 4,740,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 3,140,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 1,690,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Hotel Istanbul Kervansaray
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 3,340,000 تومان
قیمت 1 تخته 4,800,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 3,200,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 1,690,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Taxim Express
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 3,350,000 تومان
قیمت 1 تخته 4,850,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 3,240,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 1,690,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Grand Hotel Halic Istanbul
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 3,470,000 تومان
قیمت 1 تخته 5,100,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 3,300,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 1,690,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Marble Hotel
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 3,540,000 تومان
قیمت 1 تخته 5,210,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 3,420,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 1,690,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Lausos Palace Hotel Sisli
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 3,840,000 تومان
قیمت 1 تخته 5,740,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 3,440,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 1,690,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Lion Hotel
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 3,900,000 تومان
قیمت 1 تخته 5,740,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 3,600,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 1,690,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Seminal Hotel Taksim
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 3,900,000 تومان
قیمت 1 تخته 5,740,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 3,600,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 1,690,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Grand Oztanik Hotel Istanbul
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 4,100,000 تومان
قیمت 1 تخته 6,140,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 3,720,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 1,690,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Crowne Plaza Istanbul Harbiye
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 4,140,000 تومان
قیمت 1 تخته 6,250,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 3,800,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 1,690,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل The Parma Hotel And Spa
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 4,740,000 تومان
قیمت 1 تخته 7,440,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 4,500,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 1,690,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Elite World Istanbul Hotel
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 5,000,000 تومان
قیمت 1 تخته 7,950,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 4,550,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 1,690,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Hilton Istanbul Bomonti
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 5,500,000 تومان
قیمت 1 تخته 8,940,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 5,250,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 1,690,000 تومان
توضیحات
استانبول
 تاریخ برنامه سفر
تاریخ شروع تور : 24 آبان , 1398 - تاریخ پایان تور : 29 آبان , 1398
 مدارک لازم
کپی پاسپورت با 7 ماه اعتبار
 خدمات آژانس
بلیط پرواز رفت و برگشت لیدر فارسی زبان بیمه مسافرتی ترنسفر یک گشت شهری با ناهار
 توضیحات

تور چارتر و غیر قابل استرداد می باشد کودک زیر دو سال 600000 تومان میباشد به دلیل نوسانات،پرداخت 80% از مبلغ تور هنگام ثبت نام الزامی می باشد. برای دریافت اطلاعات بیشتر با شماره 021.42261 یا 09024040786 تماس حاصل فرمایید

  برای خرید این تور با آژانس مسافرتی اسطوره بیستون و شماره  02142261  تماس حاصل فرمایید .
ویدئو استانبول

تور استانبول از تهران

شما را به خواندن مطلب " قیمت تور ارزان استانبول تابستان ۹۹ " دعوت می‌کنیم .

یک دیدگاه بزارید...

برای تماس کلیک کنید
وبلاگ گردشگری پرواز یار
همه چیز را درباره تور های گردشگری دبی بدانیم
آشنایی بیشتر با تور زمینی وان
تفریحات مهیج در تور کیش ارزان دقیقه 90
پرواز یار
کليه حقوق اين سايت متعلق به  پرواز یار  می باشد .
پیوندها
درباره پرواز یار
پرواز یار صرفا تبلیغ کننده تورهای مسافرتی است که و خود فروشنده تورهای مسافرتی نیست.