تور استانبول 26 و 27 فروردین

تور استانبول 26 و 27 فروردین

تلفن تماس: 02141691
نام آژانس: مانیا پرواز رویایی
مدت اقامت 5 شب
شروع قیمت از 3,395,000 تومان
درخواست رزرو این تور
هتل های قابل ارائه تور
 Gorur Hotel Istanbul
1 تخته
4,120,000 تومان
2 تخته
3,395,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
3,295,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
2,880,000 تومان
قیمت هتل
 Reydel Hotel Istanbul
1 تخته
4,130,000 تومان
2 تخته
3,440,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
3,340,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
2,880,000 تومان
قیمت هتل
 Fide Hotel Istanbul
1 تخته
5,840,000 تومان
2 تخته
3,800,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
3,710,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
2,880,000 تومان
قیمت هتل
 Sinem Hotel
1 تخته
5,840,000 تومان
2 تخته
3,810,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
3,710,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
2,880,000 تومان
قیمت هتل
 Istanburg Efes Hotel
1 تخته
5,850,000 تومان
2 تخته
3,820,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
3,720,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
2,880,000 تومان
قیمت هتل
 Taksim Trust Hotel
1 تخته
5,470,000 تومان
2 تخته
4,070,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
3,970,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
2,880,000 تومان
قیمت هتل
 Pera Life
1 تخته
5,475,000 تومان
2 تخته
4,075,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
3,975,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
2,880,000 تومان
قیمت هتل
 Topkapi Sabena Istanbul
1 تخته
5,475,000 تومان
2 تخته
4,075,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
3,975,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
2,880,000 تومان
قیمت هتل
 Alfa Hotel
1 تخته
5,595,000 تومان
2 تخته
4,130,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
4,030,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
2,880,000 تومان
قیمت هتل
 Taksim Cuento
1 تخته
5,730,000 تومان
2 تخته
4,200,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
4,100,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
2,880,000 تومان
قیمت هتل
 Taksim Line Hotel
1 تخته
6,130,000 تومان
2 تخته
4,400,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
4,300,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
2,880,000 تومان
قیمت هتل
 Cumbali Plaza Hotel
1 تخته
6,140,000 تومان
2 تخته
4,410,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
4,310,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
2,880,000 تومان
قیمت هتل
 Taxim Express
1 تخته
6,160,000 تومان
2 تخته
4,440,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
4,340,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
2,880,000 تومان
قیمت هتل
 Pera Center
1 تخته
6,170,000 تومان
2 تخته
4,450,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
4,350,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
2,880,000 تومان
قیمت هتل
 City Center Hotel
1 تخته
6,260,000 تومان
2 تخته
4,465,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
4,365,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
2,880,000 تومان
قیمت هتل
 Grand Star
1 تخته
6,580,000 تومان
2 تخته
4,640,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
4,540,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
2,880,000 تومان
قیمت هتل
 Grand Hotel Halic Istanbul
1 تخته
6,590,000 تومان
2 تخته
4,650,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
4,550,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
2,880,000 تومان
قیمت هتل
 The Tango Taksim
1 تخته
7,120,000 تومان
2 تخته
4,915,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
4,825,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
2,880,000 تومان
قیمت هتل
 The Peak Hotel
1 تخته
7,110,000 تومان
2 تخته
4,915,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
3,925,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
2,880,000 تومان
قیمت هتل
 Nova Plaza Taksim Square by Hotelistan
1 تخته
7,120,000 تومان
2 تخته
4,925,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
4,825,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
2,880,000 تومان
قیمت هتل
 La Villa
1 تخته
7,240,000 تومان
2 تخته
4,980,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
4,880,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
2,880,000 تومان
قیمت هتل
 Ramada Plaza Istanbul
1 تخته
8,310,000 تومان
2 تخته
5,510,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
5,410,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
2,880,000 تومان
قیمت هتل
 The Central Palace
1 تخته
8,430,000 تومان
2 تخته
5,780,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
5,680,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
2,880,000 تومان
قیمت هتل
 Grand Oztanik Hotel Istanbul
1 تخته
9,160,000 تومان
2 تخته
5,930,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
5,830,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
2,880,000 تومان
قیمت هتل
 Crowne Plaza Istanbul Harbiye
1 تخته
9,170,000 تومان
2 تخته
5,940,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
5,835,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
2,880,000 تومان
قیمت هتل
 Golden Age II
1 تخته
9,315,000 تومان
2 تخته
6,020,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
5,920,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
2,880,000 تومان
قیمت هتل
 Naz City
1 تخته
9,630,000 تومان
2 تخته
6,175,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
6,070,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
2,880,000 تومان
قیمت هتل
 Taksim Square
1 تخته
9,785,000 تومان
2 تخته
6,250,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
6,150,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
2,880,000 تومان
قیمت هتل
 Lazzoni
1 تخته
10,750,000 تومان
2 تخته
6,760,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
6,660,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
2,880,000 تومان
قیمت هتل
 DoubleTree By Hilton Istanbul
1 تخته
10,935,000 تومان
2 تخته
6,850,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
6,830,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
2,880,000 تومان
قیمت هتل
 Titanic City
1 تخته
11,520,000 تومان
2 تخته
7,120,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
7,020,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
2,880,000 تومان
قیمت هتل
 Hilton Istanbul Bomonti
1 تخته
13,760,000 تومان
2 تخته
8,265,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
8,165,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
2,880,000 تومان
قیمت هتل
 Elite World Istanbul Hotel
1 تخته
13,760,000 تومان
2 تخته
8,265,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
8,165,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
2,880,000 تومان
قیمت هتل
 CVK Park Bosphorus Hotel Istanbul
1 تخته
17,940,000 تومان
2 تخته
10,410,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
10,310,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
2,880,000 تومان
قیمت هتل

اطلاعات کلی تور

information tour
مبدا / مقصد تهران / استانبول
تاریخ برنامه سفر تاریخ شروع تور : ۱۴۰۰/۰۱/۲۷ - تاریخ پایان تور : ۱۴۰۰/۰۲/۰۱
خدمات آژانس بلیط رفت و برگشت 5شب و 6 روز شب اقامت در هتل ترانسفر فرودگاهی بیمه مسافرتی تور لیدر فارسی زبان برای تورهای خارجی
مدارک لازم اصل گذرنامه با حداقل 7 ماه اعتبار برای تورهای خارجی الزامی می باشد
توضیحات

تور چارتر بوده و غیر قابل کنسلی و استرداد وجه می باشند.
کنترل ممنوعیت خروج از کشور و تاریخ انقضای گذرنامه به عهده مسافر بوده و آژانس برگزار کننده هیچ مسئولیتی در این قبال ندارد.
برای رزرو تور با مدت اقامت های بیشتر و یا سایر خدمات می توانید با آژانس برگذار کننده تماس بگیرید.
نرخ کودک زیر ۲ سال ( نوزاد ) 790000 می باشد.
پرداخت ۵۰ درصد از مبلغ کل تور جهت ثبت نام و رزرو نهایی الزامی می باشد

ویدیوی معرفی : استانبول
video tour video tour
اشتراک گذاری:
paryazyar
تور های مشابه به این مسیر