آژانس مسافرتی همیشه سفر
شروع تور از 28 دی , 1397
02126703477
3 شب استانبول
 مسیر سفر
تهران
    
استانبول
 نوع سفر
هوائی   -  اطلس گلوبال
 هتل‌ها
نام هتل خدمات هتل قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته کودک با تخت
6 تا 12 سال
کودک بدون تخت
2 تا 6 سال
توضیحات
هتل Grand Milan
b.b
1,815,000 تومان 2,180,000 تومان 1,625,000 تومان 1,395,000 تومان
هتل ALL INN HOTEL
b.b
1,910,000 تومان 2,365,000 تومان 1,700,000 تومان 1,395,000 تومان
هتل Arach Hotel Harbiye
b.b
1,910,000 تومان 2,365,000 تومان 1,700,000 تومان 1,395,000 تومان
هتل Hotel Bristol
b.b
1,960,000 تومان 2,475,000 تومان 1,700,000 تومان 1,395,000 تومان
هتل White Monarch Hotel
b.b
1,960,000 تومان 2,475,000 تومان 1,700,000 تومان 1,395,000 تومان
هتل Cumbali Plaza Hotel
b.b
1,995,000 تومان 2,545,000 تومان 1,740,000 تومان 1,395,000 تومان
هتل Istanbul Dora Hotel
b.b
1,995,000 تومان 2,545,000 تومان 1,740,000 تومان 1,395,000 تومان
هتل Icon Istanbul Hotel
b.b
2,035,000 تومان 2,620,000 تومان 1,735,000 تومان 1,395,000 تومان
هتل Taksim Cuento Hotel
b.b
2,050,000 تومان 2,655,000 تومان 1,775,000 تومان 1,395,000 تومان
هتل Taksim Terrace Hotel
b.b
2,090,000 تومان 2,730,000 تومان 1,775,000 تومان 1,395,000 تومان
هتل Biancho Hotel Pera
b.b
2,180,000 تومان 2,915,000 تومان 1,810,000 تومان 1,395,000 تومان
هتل Feronya Hotel
b.b
2,180,000 تومان 2,915,000 تومان 1,810,000 تومان 1,395,000 تومان
هتل Taxim Lounge Hotel
b.b
2,180,000 تومان 2,915,000 تومان 1,810,000 تومان 1,395,000 تومان
هتل Berjer Boutique Hotel Spa
b.b
2,195,000 تومان 2,940,000 تومان 1,830,000 تومان 1,395,000 تومان
هتل Lausos Palace Hotel Sisli
b.b
2,270,000 تومان 3,095,000 تومان 1,885,000 تومان 1,395,000 تومان
هتل Surmeli Istanbul
b.b
2,365,000 تومان 3,280,000 تومان 1,920,000 تومان 1,395,000 تومان
هتل The Green Park Hotel Taksim
b.b
2,365,000 تومان 3,280,000 تومان 1,920,000 تومان 1,395,000 تومان
هتل Cartoon
b.b
2,365,000 تومان 3,280,000 تومان 1,920,000 تومان 1,395,000 تومان
هتل Titanic Business Golden Horn
b.b
2,365,000 تومان 3,280,000 تومان 1,920,000 تومان 1,395,000 تومان
هتل Titanic Downtown
b.b
2,365,000 تومان 3,280,000 تومان 1,920,000 تومان 1,395,000 تومان
هتل Grand Oztanik Hotel Istanbul
b.b
2,410,000 تومان 3,365,000 تومان 1,960,000 تومان 1,395,000 تومان
هتل Golden Age Hotel Istanbul
b.b
2,410,000 تومان 3,365,000 تومان 1,960,000 تومان 1,395,000 تومان
هتل Dedeman Istanbul
b.b
2,545,000 تومان 3,645,000 تومان 1,995,000 تومان 1,395,000 تومان
هتل Grand Cevahir Hotel Convention Center
b.b
2,640,000 تومان 3,830,000 تومان 2,065,000 تومان 1,395,000 تومان
هتل Lazzoni
b.b
2,725,000 تومان 4,010,000 تومان 2,085,000 تومان 1,395,000 تومان
هتل Palazzo Donizetti
b.b
2,730,000 تومان 4,015,000 تومان 2,100,000 تومان 1,395,000 تومان
هتل Titanic Port Bakirkoy
b.b
2,940,000 تومان 4,435,000 تومان 2,210,000 تومان 1,395,000 تومان
هتل Point Hotel Taksim
b.b
3,045,000 تومان 4,645,000 تومان 2,255,000 تومان 1,395,000 تومان
هتل Radisson Blu Istanbul Sisli
b.b
3,365,000 تومان 5,285,000 تومان 2,425,000 تومان 1,395,000 تومان
هتل Divan Istanbul
b.b
3,795,000 تومان 6,140,000 تومان 2,640,000 تومان 1,395,000 تومان
نام هتل هتل Grand Milan
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 1,815,000 تومان
قیمت 1 تخته 2,180,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 1,625,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 1,395,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل ALL INN HOTEL
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 1,910,000 تومان
قیمت 1 تخته 2,365,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 1,700,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 1,395,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Arach Hotel Harbiye
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 1,910,000 تومان
قیمت 1 تخته 2,365,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 1,700,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 1,395,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Hotel Bristol
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 1,960,000 تومان
قیمت 1 تخته 2,475,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 1,700,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 1,395,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل White Monarch Hotel
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 1,960,000 تومان
قیمت 1 تخته 2,475,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 1,700,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 1,395,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Cumbali Plaza Hotel
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 1,995,000 تومان
قیمت 1 تخته 2,545,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 1,740,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 1,395,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Istanbul Dora Hotel
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 1,995,000 تومان
قیمت 1 تخته 2,545,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 1,740,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 1,395,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Icon Istanbul Hotel
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 2,035,000 تومان
قیمت 1 تخته 2,620,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 1,735,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 1,395,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Taksim Cuento Hotel
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 2,050,000 تومان
قیمت 1 تخته 2,655,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 1,775,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 1,395,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Taksim Terrace Hotel
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 2,090,000 تومان
قیمت 1 تخته 2,730,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 1,775,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 1,395,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Biancho Hotel Pera
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 2,180,000 تومان
قیمت 1 تخته 2,915,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 1,810,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 1,395,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Feronya Hotel
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 2,180,000 تومان
قیمت 1 تخته 2,915,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 1,810,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 1,395,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Taxim Lounge Hotel
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 2,180,000 تومان
قیمت 1 تخته 2,915,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 1,810,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 1,395,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Berjer Boutique Hotel Spa
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 2,195,000 تومان
قیمت 1 تخته 2,940,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 1,830,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 1,395,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Lausos Palace Hotel Sisli
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 2,270,000 تومان
قیمت 1 تخته 3,095,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 1,885,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 1,395,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Surmeli Istanbul
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 2,365,000 تومان
قیمت 1 تخته 3,280,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 1,920,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 1,395,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل The Green Park Hotel Taksim
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 2,365,000 تومان
قیمت 1 تخته 3,280,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 1,920,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 1,395,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Cartoon
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 2,365,000 تومان
قیمت 1 تخته 3,280,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 1,920,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 1,395,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Titanic Business Golden Horn
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 2,365,000 تومان
قیمت 1 تخته 3,280,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 1,920,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 1,395,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Titanic Downtown
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 2,365,000 تومان
قیمت 1 تخته 3,280,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 1,920,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 1,395,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Grand Oztanik Hotel Istanbul
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 2,410,000 تومان
قیمت 1 تخته 3,365,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 1,960,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 1,395,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Golden Age Hotel Istanbul
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 2,410,000 تومان
قیمت 1 تخته 3,365,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 1,960,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 1,395,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Dedeman Istanbul
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 2,545,000 تومان
قیمت 1 تخته 3,645,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 1,995,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 1,395,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Grand Cevahir Hotel Convention Center
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 2,640,000 تومان
قیمت 1 تخته 3,830,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 2,065,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 1,395,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Lazzoni
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 2,725,000 تومان
قیمت 1 تخته 4,010,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 2,085,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 1,395,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Palazzo Donizetti
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 2,730,000 تومان
قیمت 1 تخته 4,015,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 2,100,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 1,395,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Titanic Port Bakirkoy
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 2,940,000 تومان
قیمت 1 تخته 4,435,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 2,210,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 1,395,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Point Hotel Taksim
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 3,045,000 تومان
قیمت 1 تخته 4,645,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 2,255,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 1,395,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Radisson Blu Istanbul Sisli
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 3,365,000 تومان
قیمت 1 تخته 5,285,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 2,425,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 1,395,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Divan Istanbul
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 3,795,000 تومان
قیمت 1 تخته 6,140,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 2,640,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 1,395,000 تومان
توضیحات
استانبول
 تاریخ برنامه سفر
تاریخ شروع تور : 28 دی , 1397 - تاریخ پایان تور : 3 بهمن , 1397
 مدارک لازم
اصل گذرنامه با حداقل 6 ماه اعتبار
 خدمات آژانس
بلیط رفت و برگشت ، اقامت در هتل با صبحانه ، ترانسفر فرودگاهی ، راهنمای فارسی زبان ، بیمه مسافرتی
 توضیحات

نرخ پکیج بر اساس پایین ترین کلاس پروازی می باشد و در صورت تغییر نرخ پکیج فوق شامل افزایش نرخ می شود .(قیمت نوزاد 400.000 تومان میباشد)(پرواز همه روزه است) به دلیل نوسانات ارزی لطفا حتما قیمت ها را با کانتر آژانس چک کنید. پرواز فرودگاه آتاترک میباشد

  برای خرید این تور با آژانس مسافرتی همیشه سفر و شماره  02126703477  تماس حاصل فرمایید .

تور استانبول از تهران

شما را به خواندن مطلب " تور خیلی ارزان استانبول " دعوت می‌کنیم .

یک دیدگاه بزارید...

برای تماس کلیک کنید
وبلاگ گردشگری پرواز یار
۱۱ دلیل که شما را برای سفر به باکو مشتاق‌تر می‌کند
۱۰ مقصد گردشگری خانوادگی در تایلند
۸ جاذبه مشهور در آگرا، هند که نباید از دست بدهید
پرواز یار
کليه حقوق اين سايت متعلق به  پرواز یار  می باشد .
درباره پرواز یار
پرواز یار صرفا تبلیغ کننده تورهای مسافرتی است که و خود فروشنده تورهای مسافرتی نیست.