آژانس مسافرتی دیاکو پرواز
شروع تور از 3 آذر , 1397
02186015919
3 شب استانبول
 مسیر سفر
تهران
    
استانبول
 نوع سفر
هوائی   -  قشم ایر
 هتل‌ها
نام هتل خدمات هتل قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته کودک با تخت
6 تا 12 سال
کودک بدون تخت
2 تا 6 سال
توضیحات
هتل Apart Yuvam
b.b
1,760,000 تومان 2,060,000 تومان 1,680,000 تومان 1,380,000 تومان
هتل Reydel Hotel Istanbul
b.b
1,850,000 تومان 2,235,000 تومان 1,805,000 تومان 1,380,000 تومان
هتل Grand Milan
b.b
1,935,000 تومان 2,320,000 تومان 1,730,000 تومان 1,380,000 تومان
هتل Grand liza
b.b
2,020,000 تومان 2,530,000 تومان 1,720,000 تومان 1,380,000 تومان
هتل Golden Hill
b.b
2,105,000 تومان 2,690,000 تومان 1,825,000 تومان 1,380,000 تومان
هتل White Monarch Hotel
b.b
2,125,000 تومان 2,775,000 تومان 1,780,000 تومان 1,380,000 تومان
هتل Cumbali Plaza Hotel
b.b
2,150,000 تومان 2,830,000 تومان 1,805,000 تومان 1,380,000 تومان
هتل All Seasons Hotel
b.b
2,235,000 تومان 3,050,000 تومان 1,805,000 تومان 1,380,000 تومان
هتل Istanbul Dora Hotel
b.b
2,240,000 تومان 3,050,000 تومان 1,840,000 تومان 1,380,000 تومان
هتل Grand Hilarium Hotel Istanbul
b.b
2,255,000 تومان 2,990,000 تومان 1,955,000 تومان 1,380,000 تومان
هتل Icon Istanbul Hotel
b.b
2,255,000 تومان 2,990,000 تومان 1,825,000 تومان 1,380,000 تومان
هتل Hotel Grand Emin
b.b
2,285,000 تومان 3,120,000 تومان 1,825,000 تومان 1,380,000 تومان
هتل Budo Hotel
b.b
2,345,000 تومان 2,990,000 تومان 1,910,000 تومان 1,380,000 تومان
هتل Birbey Hotel
b.b
2,345,000 تومان 2,990,000 تومان 1,910,000 تومان 1,380,000 تومان
هتل Metropolitan Hotel Taksim
b.b
2,775,000 تومان 4,160,000 تومان 2,085,000 تومان 1,380,000 تومان
هتل Avantgarde Hotel Taksim
b.b
2,775,000 تومان 3,850,000 تومان 2,015,000 تومان 1,380,000 تومان
هتل Taksim Gonen Hotel
b.b
2,775,000 تومان 4,210,000 تومان 2,180,000 تومان 1,380,000 تومان
هتل The Central Palace
b.b
2,800,000 تومان 3,805,000 تومان 2,015,000 تومان 1,380,000 تومان
هتل Grand Cevahir Hotel Convention Center
b.b
2,890,000 تومان 4,110,000 تومان 2,145,000 تومان 1,380,000 تومان
هتل Naz City Hotel Taksim
b.b
2,900,000 تومان 4,400,000 تومان 2,060,000 تومان 1,380,000 تومان
هتل Elite world prestige
b.b
2,930,000 تومان 4,405,000 تومان 2,230,000 تومان 1,380,000 تومان
هتل Eresin Taxim Premier
b.b
3,220,000 تومان 4,950,000 تومان 2,330,000 تومان 1,380,000 تومان
هتل Point Hotel Taksim
b.b
3,400,000 تومان 5,400,000 تومان 2,280,000 تومان 1,380,000 تومان
هتل Conrad Istanbul Bosphorus
b.b
3,900,000 تومان 6,245,000 تومان 2,650,000 تومان 1,380,000 تومان
هتل Rixos Pera Istanbul
b.b
4,150,000 تومان 6,745,000 تومان 2,650,000 تومان 1,380,000 تومان
هتل Divan Istanbul
b.b
4,500,000 تومان 6,995,000 تومان 2,900,000 تومان 1,380,000 تومان
هتل The Ritz Carlton Istanbul
b.b
4,850,000 تومان 8,295,000 تومان 3,400,000 تومان 1,380,000 تومان
هتل Pera Palace Jumeirah
b.b
5,250,000 تومان 9,240,000 تومان 3,400,000 تومان 1,380,000 تومان
نام هتل هتل Apart Yuvam
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 1,760,000 تومان
قیمت 1 تخته 2,060,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 1,680,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 1,380,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Reydel Hotel Istanbul
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 1,850,000 تومان
قیمت 1 تخته 2,235,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 1,805,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 1,380,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Grand Milan
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 1,935,000 تومان
قیمت 1 تخته 2,320,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 1,730,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 1,380,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Grand liza
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 2,020,000 تومان
قیمت 1 تخته 2,530,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 1,720,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 1,380,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Golden Hill
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 2,105,000 تومان
قیمت 1 تخته 2,690,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 1,825,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 1,380,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل White Monarch Hotel
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 2,125,000 تومان
قیمت 1 تخته 2,775,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 1,780,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 1,380,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Cumbali Plaza Hotel
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 2,150,000 تومان
قیمت 1 تخته 2,830,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 1,805,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 1,380,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل All Seasons Hotel
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 2,235,000 تومان
قیمت 1 تخته 3,050,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 1,805,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 1,380,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Istanbul Dora Hotel
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 2,240,000 تومان
قیمت 1 تخته 3,050,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 1,840,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 1,380,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Grand Hilarium Hotel Istanbul
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 2,255,000 تومان
قیمت 1 تخته 2,990,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 1,955,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 1,380,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Icon Istanbul Hotel
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 2,255,000 تومان
قیمت 1 تخته 2,990,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 1,825,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 1,380,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Hotel Grand Emin
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 2,285,000 تومان
قیمت 1 تخته 3,120,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 1,825,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 1,380,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Budo Hotel
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 2,345,000 تومان
قیمت 1 تخته 2,990,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 1,910,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 1,380,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Birbey Hotel
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 2,345,000 تومان
قیمت 1 تخته 2,990,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 1,910,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 1,380,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Metropolitan Hotel Taksim
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 2,775,000 تومان
قیمت 1 تخته 4,160,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 2,085,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 1,380,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Avantgarde Hotel Taksim
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 2,775,000 تومان
قیمت 1 تخته 3,850,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 2,015,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 1,380,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Taksim Gonen Hotel
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 2,775,000 تومان
قیمت 1 تخته 4,210,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 2,180,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 1,380,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل The Central Palace
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 2,800,000 تومان
قیمت 1 تخته 3,805,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 2,015,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 1,380,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Grand Cevahir Hotel Convention Center
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 2,890,000 تومان
قیمت 1 تخته 4,110,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 2,145,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 1,380,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Naz City Hotel Taksim
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 2,900,000 تومان
قیمت 1 تخته 4,400,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 2,060,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 1,380,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Elite world prestige
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 2,930,000 تومان
قیمت 1 تخته 4,405,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 2,230,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 1,380,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Eresin Taxim Premier
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 3,220,000 تومان
قیمت 1 تخته 4,950,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 2,330,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 1,380,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Point Hotel Taksim
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 3,400,000 تومان
قیمت 1 تخته 5,400,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 2,280,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 1,380,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Conrad Istanbul Bosphorus
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 3,900,000 تومان
قیمت 1 تخته 6,245,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 2,650,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 1,380,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Rixos Pera Istanbul
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 4,150,000 تومان
قیمت 1 تخته 6,745,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 2,650,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 1,380,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Divan Istanbul
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 4,500,000 تومان
قیمت 1 تخته 6,995,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 2,900,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 1,380,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل The Ritz Carlton Istanbul
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 4,850,000 تومان
قیمت 1 تخته 8,295,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 3,400,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 1,380,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Pera Palace Jumeirah
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 5,250,000 تومان
قیمت 1 تخته 9,240,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 3,400,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 1,380,000 تومان
توضیحات
استانبول
 تاریخ برنامه سفر
تاریخ شروع تور : 3 آذر , 1397 - تاریخ پایان تور : 6 آذر , 1397
 مدارک لازم
کپی پاسپورت با 6 ماه اعتبار
 خدمات آژانس
بلیط رفت و برگشت - لیدر فارسی زبان - اقامت هتل -ترانسفر فرودگاهی - بیمه مسافرتی
 توضیحات

- نرخ کودک زیر 2 سال 350.000 تومان می باشد - کنترل پاسپورت به عهده مسافر می باشد

  برای خرید این تور با آژانس مسافرتی دیاکو پرواز و شماره  02186015919  تماس حاصل فرمایید .

تور استانبول از تهران

شما را به خواندن مطلب " تور لحظه آخری استانبول بهار 98 " دعوت می‌کنیم .

یک دیدگاه بزارید...

برای تماس کلیک کنید
وبلاگ گردشگری پرواز یار
۱۱ دلیل که شما را برای سفر به باکو مشتاق‌تر می‌کند
۱۰ مقصد گردشگری خانوادگی در تایلند
۸ جاذبه مشهور در آگرا، هند که نباید از دست بدهید
پرواز یار
کليه حقوق اين سايت متعلق به  پرواز یار  می باشد .
درباره پرواز یار
پرواز یار صرفا تبلیغ کننده تورهای مسافرتی است که و خود فروشنده تورهای مسافرتی نیست.