آژانس مسافرتی آرشین پرواز
شروع تور از 5 مهر , 1398
02186026890
4 شب استانبول
 مسیر سفر
تهران
    
استانبول
 نوع سفر
هوائی   -  تابان
 هتل‌ها
نام هتل خدمات هتل قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته کودک با تخت
6 تا 12 سال
کودک بدون تخت
2 تا 6 سال
توضیحات
هتل Monarch Hotel
b.b
3,110,000 تومان 3,670,000 تومان 3,100,000 تومان 2,600,000 تومان
هتل Gorur Hotel Istanbul
b.b
3,180,000 تومان 3,840,000 تومان 3,180,000 تومان 2,600,000 تومان
هتل Maral Hotel
b.b
3,280,000 تومان 3,990,000 تومان 3,280,000 تومان 2,600,000 تومان
هتل Istanburg Efes Hotel
b.b
3,560,000 تومان 4,580,000 تومان 3,560,000 تومان 2,600,000 تومان
هتل The Little Prince
b.b
3,560,000 تومان 4,580,000 تومان 3,560,000 تومان 2,600,000 تومان
هتل The Golden Peras Istanbul
b.b
3,560,000 تومان 4,560,000 تومان 3,560,000 تومان 2,600,000 تومان
هتل Topkapi Sabena Istanbul
b.b
3,660,000 تومان 4,760,000 تومان 3,660,000 تومان 2,600,000 تومان
هتل Vizon Hotel
b.b
3,710,000 تومان 4,860,000 تومان 3,710,000 تومان 2,600,000 تومان
هتل White Monarch Hotel
b.b
3,860,000 تومان 5,160,000 تومان 3,860,000 تومان 2,600,000 تومان
هتل Adelmar Hotel Istanbul Sisli
b.b
4,090,000 تومان 5,630,000 تومان 4,090,000 تومان 2,600,000 تومان
هتل Istanbul Dora Hotel
b.b
4,200,000 تومان 5,990,000 تومان 4,200,000 تومان 2,600,000 تومان
هتل Hotel Istanbul Kervansaray
b.b
4,360,000 تومان 6,070,000 تومان 4,360,000 تومان 2,600,000 تومان
هتل The Green Park Hotel Taksim
b.b
4,570,000 تومان 6,590,000 تومان 4,570,000 تومان 2,600,000 تومان
هتل BVS Lush Hotel Taksim
b.b
4,620,000 تومان 6,690,000 تومان 4,620,000 تومان 2,600,000 تومان
هتل Avantgarde Hotel Taksim
b.b
4,650,000 تومان 6,750,000 تومان 4,650,000 تومان 2,600,000 تومان
هتل Palazzo Donizetti
b.b
4,910,000 تومان 7,270,000 تومان 4,910,000 تومان 2,600,000 تومان
هتل Grand Cevahir Hotel Convention Center
b.b
5,030,000 تومان 7,530,000 تومان 5,030,000 تومان 2,600,000 تومان
هتل Titanic City
b.b
5,060,000 تومان 7,540,000 تومان 5,060,000 تومان 2,600,000 تومان
هتل Point Hotel Taksim
b.b
5,680,000 تومان 8,810,000 تومان 5,680,000 تومان 2,600,000 تومان
نام هتل هتل Monarch Hotel
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 3,110,000 تومان
قیمت 1 تخته 3,670,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 3,100,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 2,600,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Gorur Hotel Istanbul
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 3,180,000 تومان
قیمت 1 تخته 3,840,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 3,180,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 2,600,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Maral Hotel
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 3,280,000 تومان
قیمت 1 تخته 3,990,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 3,280,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 2,600,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Istanburg Efes Hotel
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 3,560,000 تومان
قیمت 1 تخته 4,580,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 3,560,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 2,600,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل The Little Prince
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 3,560,000 تومان
قیمت 1 تخته 4,580,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 3,560,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 2,600,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل The Golden Peras Istanbul
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 3,560,000 تومان
قیمت 1 تخته 4,560,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 3,560,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 2,600,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Topkapi Sabena Istanbul
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 3,660,000 تومان
قیمت 1 تخته 4,760,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 3,660,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 2,600,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Vizon Hotel
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 3,710,000 تومان
قیمت 1 تخته 4,860,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 3,710,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 2,600,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل White Monarch Hotel
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 3,860,000 تومان
قیمت 1 تخته 5,160,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 3,860,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 2,600,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Adelmar Hotel Istanbul Sisli
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 4,090,000 تومان
قیمت 1 تخته 5,630,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 4,090,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 2,600,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Istanbul Dora Hotel
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 4,200,000 تومان
قیمت 1 تخته 5,990,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 4,200,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 2,600,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Hotel Istanbul Kervansaray
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 4,360,000 تومان
قیمت 1 تخته 6,070,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 4,360,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 2,600,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل The Green Park Hotel Taksim
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 4,570,000 تومان
قیمت 1 تخته 6,590,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 4,570,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 2,600,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل BVS Lush Hotel Taksim
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 4,620,000 تومان
قیمت 1 تخته 6,690,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 4,620,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 2,600,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Avantgarde Hotel Taksim
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 4,650,000 تومان
قیمت 1 تخته 6,750,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 4,650,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 2,600,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Palazzo Donizetti
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 4,910,000 تومان
قیمت 1 تخته 7,270,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 4,910,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 2,600,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Grand Cevahir Hotel Convention Center
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 5,030,000 تومان
قیمت 1 تخته 7,530,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 5,030,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 2,600,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Titanic City
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 5,060,000 تومان
قیمت 1 تخته 7,540,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 5,060,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 2,600,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Point Hotel Taksim
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 5,680,000 تومان
قیمت 1 تخته 8,810,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 5,680,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 2,600,000 تومان
توضیحات
استانبول
 تاریخ برنامه سفر
تاریخ شروع تور : 5 مهر , 1398 - تاریخ پایان تور : 10 مهر , 1398
 مدارک لازم
گذرنامه با حداقل 7 ماه اعتبار
 خدمات آژانس
بلیط رفت و برگشت - لیدر فارسی زبان - اقامت در هتل - ترانسفر فرودگاهی
 توضیحات

در ساعات اداری ( 09:00 الی 17:30 ) با شماره 02188423462 و در ساعات غیر اداری با شماره 09107550539 ( آقای سیفی ) تماس بگیرید. درصورت حذف ترانسفر از جانب مسافر از تور مبلغ 10 دلار از قیمت تور کسر خواهد شد. نرخ نوزاد 700.000 تومان

  برای خرید این تور با آژانس مسافرتی آرشین پرواز و شماره  02186026890  تماس حاصل فرمایید .
ویدئو استانبول

تور استانبول از تهران

شما را به خواندن مطلب " تور ارزان استانبول لحظه آخری از اصفهان " دعوت می‌کنیم .

یک دیدگاه بزارید...

برای تماس کلیک کنید
وبلاگ گردشگری پرواز یار
همه چیز را درباره تور های گردشگری دبی بدانیم
آشنایی بیشتر با تور زمینی وان
تفریحات مهیج در تور کیش ارزان دقیقه 90
پرواز یار
کليه حقوق اين سايت متعلق به  پرواز یار  می باشد .
پیوندها
درباره پرواز یار
پرواز یار صرفا تبلیغ کننده تورهای مسافرتی است که و خود فروشنده تورهای مسافرتی نیست.