آژانس مسافرتی همیشه سفر
شروع تور از 6 آذر , 1397
02126703477
3 شب استانبول
 مسیر سفر
تهران
    
استانبول
 نوع سفر
هوائی   -  اطلس گلوبال
 هتل‌ها
نام هتل خدمات هتل قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته کودک با تخت
6 تا 12 سال
کودک بدون تخت
2 تا 6 سال
توضیحات
هتل Grand Milan
b.b
1,950,000 تومان 2,250,000 تومان 1,790,000 تومان 1,450,000 تومان
هتل Arach Hotel Harbiye
b.b
1,995,000 تومان 2,410,000 تومان 1,850,000 تومان 1,450,000 تومان
هتل White Monarch Hotel
b.b
2,050,000 تومان 25,100,000 تومان 1,815,000 تومان 1,450,000 تومان
هتل Vizon Hotel
b.b
2,085,000 تومان 2,575,000 تومان 1,850,000 تومان 1,450,000 تومان
هتل Elan Hotel
b.b
2,115,000 تومان 2,640,000 تومان 1,850,000 تومان 1,450,000 تومان
هتل Taksim Cuento Hotel
b.b
2,115,000 تومان 2,640,000 تومان 1,850,000 تومان 1,450,000 تومان
هتل Istanbul Dora Hotel
b.b
2,165,000 تومان 2,735,000 تومان 1,885,000 تومان 1,450,000 تومان
هتل The Tango Hotel
b.b
2,180,000 تومان 2,770,000 تومان 1,885,000 تومان 1,450,000 تومان
هتل Biancho Hotel Pera
b.b
2,245,000 تومان 2,900,000 تومان 1,915,000 تومان 1,450,000 تومان
هتل Titanic Business Golden Horn
b.b
2,330,000 تومان 3,065,000 تومان 1,980,000 تومان 1,450,000 تومان
هتل The Green Park Hotel Taksim
b.b
2,410,000 تومان 3,225,000 تومان 2,015,000 تومان 1,450,000 تومان
هتل Lausos Palace Hotel Sisli
b.b
2,410,000 تومان 3,225,000 تومان 2,015,000 تومان 1,450,000 تومان
هتل Cartoon
b.b
2,490,000 تومان 3,390,000 تومان 2,050,000 تومان 1,450,000 تومان
هتل Surmeli Istanbul
b.b
2,490,000 تومان 3,390,000 تومان 2,050,000 تومان 1,450,000 تومان
هتل Grand Hotel Halic Istanbul
b.b
2,540,000 تومان 3,490,000 تومان 2,080,000 تومان 1,450,000 تومان
هتل Konak Hotel Taksim
b.b
2,590,000 تومان 3,485,000 تومان 2,170,000 تومان 1,450,000 تومان
هتل Dedeman Istanbul
b.b
2,655,000 تومان 3,715,000 تومان 2,150,000 تومان 1,450,000 تومان
هتل Grand Oztanik Hotel Istanbul
b.b
2,690,000 تومان 3,680,000 تومان 2,215,000 تومان 1,450,000 تومان
هتل Palazzo Donizetti Hotel
b.b
2,735,000 تومان 3,880,000 تومان 2,180,000 تومان 1,450,000 تومان
هتل Titanic Downtown
b.b
2,790,000 تومان 3,880,000 تومان 2,250,000 تومان 1,450,000 تومان
هتل Point Hotel Taksim
b.b
3,185,000 تومان 4,675,000 تومان 2,450,000 تومان 1,450,000 تومان
هتل Divan Istanbul
b.b
3,880,000 تومان 6,060,000 تومان 2,810,000 تومان 1,450,000 تومان
نام هتل هتل Grand Milan
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 1,950,000 تومان
قیمت 1 تخته 2,250,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 1,790,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 1,450,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Arach Hotel Harbiye
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 1,995,000 تومان
قیمت 1 تخته 2,410,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 1,850,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 1,450,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل White Monarch Hotel
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 2,050,000 تومان
قیمت 1 تخته 25,100,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 1,815,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 1,450,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Vizon Hotel
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 2,085,000 تومان
قیمت 1 تخته 2,575,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 1,850,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 1,450,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Elan Hotel
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 2,115,000 تومان
قیمت 1 تخته 2,640,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 1,850,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 1,450,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Taksim Cuento Hotel
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 2,115,000 تومان
قیمت 1 تخته 2,640,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 1,850,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 1,450,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Istanbul Dora Hotel
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 2,165,000 تومان
قیمت 1 تخته 2,735,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 1,885,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 1,450,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل The Tango Hotel
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 2,180,000 تومان
قیمت 1 تخته 2,770,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 1,885,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 1,450,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Biancho Hotel Pera
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 2,245,000 تومان
قیمت 1 تخته 2,900,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 1,915,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 1,450,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Titanic Business Golden Horn
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 2,330,000 تومان
قیمت 1 تخته 3,065,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 1,980,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 1,450,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل The Green Park Hotel Taksim
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 2,410,000 تومان
قیمت 1 تخته 3,225,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 2,015,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 1,450,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Lausos Palace Hotel Sisli
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 2,410,000 تومان
قیمت 1 تخته 3,225,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 2,015,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 1,450,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Cartoon
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 2,490,000 تومان
قیمت 1 تخته 3,390,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 2,050,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 1,450,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Surmeli Istanbul
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 2,490,000 تومان
قیمت 1 تخته 3,390,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 2,050,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 1,450,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Grand Hotel Halic Istanbul
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 2,540,000 تومان
قیمت 1 تخته 3,490,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 2,080,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 1,450,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Konak Hotel Taksim
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 2,590,000 تومان
قیمت 1 تخته 3,485,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 2,170,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 1,450,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Dedeman Istanbul
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 2,655,000 تومان
قیمت 1 تخته 3,715,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 2,150,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 1,450,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Grand Oztanik Hotel Istanbul
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 2,690,000 تومان
قیمت 1 تخته 3,680,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 2,215,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 1,450,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Palazzo Donizetti Hotel
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 2,735,000 تومان
قیمت 1 تخته 3,880,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 2,180,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 1,450,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Titanic Downtown
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 2,790,000 تومان
قیمت 1 تخته 3,880,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 2,250,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 1,450,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Point Hotel Taksim
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 3,185,000 تومان
قیمت 1 تخته 4,675,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 2,450,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 1,450,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Divan Istanbul
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 3,880,000 تومان
قیمت 1 تخته 6,060,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 2,810,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 1,450,000 تومان
توضیحات
استانبول
 تاریخ برنامه سفر
تاریخ شروع تور : 6 آذر , 1397 - تاریخ پایان تور : 11 آذر , 1397
 مدارک لازم
اصل گذرنامه با حداقل 6 ماه اعتبار
 خدمات آژانس
بلیط رفت و برگشت ، اقامت در هتل با صبحانه ، ترانسفر فرودگاهی ، راهنمای فارسی زبان ، بیمه مسافرتی
 توضیحات

نرخ پکیج بر اساس پایین ترین کلاس پروازی می باشد و در صورت تغییر نرخ پکیج فوق شامل افزایش نرخ می شود .(قیمت نوزاد 400.000 تومان میباشد)(پرواز همه روزه است) به دلیل نوسانات ارزی لطفا حتما قیمت ها را با کانتر آژانس چک کنید. پرواز فرودگاه آتاترک میباشد

  برای خرید این تور با آژانس مسافرتی همیشه سفر و شماره  02126703477  تماس حاصل فرمایید .

تور استانبول از تهران

شما را به خواندن مطلب " قیمت تور ارزان استانبول تابستان 98 " دعوت می‌کنیم .

یک دیدگاه بزارید...

برای تماس کلیک کنید
وبلاگ گردشگری پرواز یار
۱۱ دلیل که شما را برای سفر به باکو مشتاق‌تر می‌کند
۱۰ مقصد گردشگری خانوادگی در تایلند
۸ جاذبه مشهور در آگرا، هند که نباید از دست بدهید
پرواز یار
کليه حقوق اين سايت متعلق به  پرواز یار  می باشد .
درباره پرواز یار
پرواز یار صرفا تبلیغ کننده تورهای مسافرتی است که و خود فروشنده تورهای مسافرتی نیست.