آژانس مسافرتی آرانا پرواز
شروع تور از 7 آذر , 1397
02144674146
4 شب استانبول
 مسیر سفر
تهران
    
استانبول
 نوع سفر
هوائی   -  ایران ایر
 هتل‌ها
نام هتل خدمات هتل قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته کودک با تخت
6 تا 12 سال
کودک بدون تخت
2 تا 6 سال
توضیحات
هتل Apart Yuvam
b.b
1,990,000 تومان 2,450,000 تومان 1,920,000 تومان 1,550,000 تومان
هتل Reydel Hotel Istanbul
b.b
2,080,000 تومان 2,550,000 تومان 1,950,000 تومان 1,550,000 تومان
هتل ALL INN HOTEL
b.b
2,190,000 تومان 2,750,000 تومان 2,050,000 تومان 1,550,000 تومان
هتل Beyzas Suites
b.b
2,500,000 تومان 3,290,000 تومان 2,250,000 تومان 1,550,000 تومان
هتل Icon Istanbul Hotel
b.b
2,500,000 تومان 3,290,000 تومان 2,250,000 تومان 1,550,000 تومان
هتل Istanbul Dora Hotel
b.b
2,500,000 تومان 3,290,000 تومان 2,250,000 تومان 1,550,000 تومان
هتل Valide Hotel
b.b
2,520,000 تومان 3,290,000 تومان 2,250,000 تومان 1,550,000 تومان
هتل Marble Hotel
b.b
2,600,000 تومان 3,490,000 تومان 2,350,000 تومان 1,550,000 تومان
هتل Park By Clover
b.b
2,620,000 تومان 3,490,000 تومان 2,350,000 تومان 1,550,000 تومان
هتل Taximtown Hotel Istanbul
b.b
2,650,000 تومان 3,790,000 تومان 2,450,000 تومان 1,550,000 تومان
هتل The Green Park Merter
b.b
2,700,000 تومان 3,890,000 تومان 2,520,000 تومان 1,550,000 تومان
هتل Cartoon
b.b
2,800,000 تومان 4,050,000 تومان 2,600,000 تومان 1,550,000 تومان
هتل Grand Hotel Halic Istanbul
b.b
2,840,000 تومان 4,050,000 تومان 2,600,000 تومان 1,550,000 تومان
هتل Taxim Lounge Hotel
b.b
2,840,000 تومان 4,050,000 تومان 2,600,000 تومان 1,550,000 تومان
هتل The Green Park Hotel Taksim
b.b
2,820,000 تومان 4,060,000 تومان 2,620,000 تومان 1,550,000 تومان
هتل Surmeli Istanbul
b.b
2,850,000 تومان 4,060,000 تومان 2,670,000 تومان 1,550,000 تومان
هتل Titanic Downtown
b.b
3,000,000 تومان 4,350,000 تومان 2,750,000 تومان 1,550,000 تومان
هتل Metropolitan Hotel Taksim
b.b
3,200,000 تومان 4,650,000 تومان 2,920,000 تومان 1,550,000 تومان
هتل Innpera Hotel
b.b
3,200,000 تومان 4,650,000 تومان 2,950,000 تومان 1,550,000 تومان
هتل Biz Cevahir Hotel Istanbul
b.b
3,230,000 تومان 4,700,000 تومان 2,950,000 تومان 1,550,000 تومان
هتل DoubleTree by Hilton Istanbul - Piyalepasa
b.b
3,530,000 تومان 5,200,000 تومان 3,150,000 تومان 1,550,000 تومان
نام هتل هتل Apart Yuvam
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 1,990,000 تومان
قیمت 1 تخته 2,450,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 1,920,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 1,550,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Reydel Hotel Istanbul
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 2,080,000 تومان
قیمت 1 تخته 2,550,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 1,950,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 1,550,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل ALL INN HOTEL
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 2,190,000 تومان
قیمت 1 تخته 2,750,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 2,050,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 1,550,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Beyzas Suites
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 2,500,000 تومان
قیمت 1 تخته 3,290,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 2,250,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 1,550,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Icon Istanbul Hotel
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 2,500,000 تومان
قیمت 1 تخته 3,290,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 2,250,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 1,550,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Istanbul Dora Hotel
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 2,500,000 تومان
قیمت 1 تخته 3,290,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 2,250,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 1,550,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Valide Hotel
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 2,520,000 تومان
قیمت 1 تخته 3,290,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 2,250,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 1,550,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Marble Hotel
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 2,600,000 تومان
قیمت 1 تخته 3,490,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 2,350,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 1,550,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Park By Clover
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 2,620,000 تومان
قیمت 1 تخته 3,490,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 2,350,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 1,550,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Taximtown Hotel Istanbul
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 2,650,000 تومان
قیمت 1 تخته 3,790,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 2,450,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 1,550,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل The Green Park Merter
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 2,700,000 تومان
قیمت 1 تخته 3,890,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 2,520,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 1,550,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Cartoon
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 2,800,000 تومان
قیمت 1 تخته 4,050,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 2,600,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 1,550,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Grand Hotel Halic Istanbul
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 2,840,000 تومان
قیمت 1 تخته 4,050,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 2,600,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 1,550,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Taxim Lounge Hotel
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 2,840,000 تومان
قیمت 1 تخته 4,050,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 2,600,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 1,550,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل The Green Park Hotel Taksim
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 2,820,000 تومان
قیمت 1 تخته 4,060,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 2,620,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 1,550,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Surmeli Istanbul
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 2,850,000 تومان
قیمت 1 تخته 4,060,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 2,670,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 1,550,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Titanic Downtown
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 3,000,000 تومان
قیمت 1 تخته 4,350,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 2,750,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 1,550,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Metropolitan Hotel Taksim
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 3,200,000 تومان
قیمت 1 تخته 4,650,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 2,920,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 1,550,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Innpera Hotel
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 3,200,000 تومان
قیمت 1 تخته 4,650,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 2,950,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 1,550,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Biz Cevahir Hotel Istanbul
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 3,230,000 تومان
قیمت 1 تخته 4,700,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 2,950,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 1,550,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل DoubleTree by Hilton Istanbul - Piyalepasa
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 3,530,000 تومان
قیمت 1 تخته 5,200,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 3,150,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 1,550,000 تومان
توضیحات
استانبول
 تاریخ برنامه سفر
تاریخ شروع تور : 7 آذر , 1397 - تاریخ پایان تور : 12 آذر , 1397
 مدارک لازم
تصویر پاسپورت با 6 ماه اعتبار
 خدمات آژانس
بلیت رفت و برگشت و هتل با صبحانه و ترانسفر رفت و برگشت فرودگاهی و گشت شهری با ناهار و لیدر فارسی زبان
 توضیحات

نرخ کودک زیر 2 سال 290.000 تومان میباشد. پرواز برگشت بامداد دوشنبه 12 آذر انجام میشود.

  برای خرید این تور با آژانس مسافرتی آرانا پرواز و شماره  02144674146  تماس حاصل فرمایید .

تور استانبول از تهران

شما را به خواندن مطلب " قیمت تور استانبول بهار ۹۸ " دعوت می‌کنیم .

یک دیدگاه بزارید...

برای تماس کلیک کنید
وبلاگ گردشگری پرواز یار
۱۱ دلیل که شما را برای سفر به باکو مشتاق‌تر می‌کند
۱۰ مقصد گردشگری خانوادگی در تایلند
۸ جاذبه مشهور در آگرا، هند که نباید از دست بدهید
پرواز یار
کليه حقوق اين سايت متعلق به  پرواز یار  می باشد .
درباره پرواز یار
پرواز یار صرفا تبلیغ کننده تورهای مسافرتی است که و خود فروشنده تورهای مسافرتی نیست.