تور استانبول 7 و 8 و 9 مرداد

تور استانبول 7 و 8 و 9 مرداد

تلفن تماس: 02144002700
نام آژانس: پرنده مهاجر
مدت اقامت 4 شب
شروع قیمت از 4,150,000 تومان
درخواست رزرو این تور
هتل های قابل ارائه تور
 Reydel Hotel Istanbul
1 تخته
5,000,000 تومان
2 تخته
4,150,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
4,100,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
3,600,000 تومان
قیمت هتل
 Fide Hotel Istanbul
1 تخته
5,600,000 تومان
2 تخته
4,600,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
4,400,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
3,600,000 تومان
قیمت هتل
 Istanburg Efes Hotel
1 تخته
6,100,000 تومان
2 تخته
4,850,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
4,650,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
3,600,000 تومان
قیمت هتل
 Taksim Trust Hotel
1 تخته
6,100,000 تومان
2 تخته
4,850,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
4,650,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
3,600,000 تومان
قیمت هتل
 Ada Homes Hotel Taksim
1 تخته
6,100,000 تومان
2 تخته
4,850,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
4,650,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
3,600,000 تومان
قیمت هتل
 Liva Suite Hotel
1 تخته
6,100,000 تومان
2 تخته
4,850,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
4,650,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
3,600,000 تومان
قیمت هتل
 Atro
1 تخته
6,200,000 تومان
2 تخته
4,900,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
4,700,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
3,600,000 تومان
قیمت هتل
 Taksim Cuento
1 تخته
6,600,000 تومان
2 تخته
5,100,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
4,900,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
3,600,000 تومان
قیمت هتل
 Napolyon
1 تخته
7,000,000 تومان
2 تخته
5,300,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
5,100,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
3,600,000 تومان
قیمت هتل
 Cumbali Plaza Hotel
1 تخته
7,200,000 تومان
2 تخته
5,400,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
5,200,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
3,600,000 تومان
قیمت هتل
 Istanbul Dora Hotel
1 تخته
7,200,000 تومان
2 تخته
5,400,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
5,200,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
3,600,000 تومان
قیمت هتل
 Pera Center
1 تخته
7,400,000 تومان
2 تخته
5,500,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
5,300,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
3,600,000 تومان
قیمت هتل
 Cartoon
1 تخته
7,400,000 تومان
2 تخته
5,500,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
5,300,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
3,600,000 تومان
قیمت هتل
 City Center Hotel
1 تخته
7,500,000 تومان
2 تخته
5,550,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
5,350,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
3,600,000 تومان
قیمت هتل
 Adelmar Hotel Istanbul Sisli
1 تخته
7,600,000 تومان
2 تخته
5,600,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
5,400,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
3,600,000 تومان
قیمت هتل
 The Central Palace
1 تخته
7,600,000 تومان
2 تخته
5,600,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
5,400,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
3,600,000 تومان
قیمت هتل
 Taxim Lounge
1 تخته
8,200,000 تومان
2 تخته
5,900,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
5,700,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
3,600,000 تومان
قیمت هتل
 Taxim Express
1 تخته
8,200,000 تومان
2 تخته
5,900,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
5,700,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
3,600,000 تومان
قیمت هتل
 Feronya Hotel
1 تخته
8,400,000 تومان
2 تخته
6,000,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
5,800,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
3,600,000 تومان
قیمت هتل
 Dedeman Istanbul
1 تخته
8,800,000 تومان
2 تخته
62,000,000,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
6,000,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
3,600,000 تومان
قیمت هتل
 Grand Hotel Halic Istanbul
1 تخته
8,800,000 تومان
2 تخته
6,200,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
6,000,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
3,600,000 تومان
قیمت هتل
 The Green Park Hotel Taksim
1 تخته
9,200,000 تومان
2 تخته
6,400,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
6,200,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
3,600,000 تومان
قیمت هتل
 Berjer Boutique Hotel Spa
1 تخته
9,600,000 تومان
2 تخته
6,600,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
6,400,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
3,600,000 تومان
قیمت هتل
 Mercure Istanbul Bomonti
1 تخته
10,100,000 تومان
2 تخته
6,850,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
6,650,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
3,600,000 تومان
قیمت هتل
 Grand Cevahir Hotel Convention Center
1 تخته
10,600,000 تومان
2 تخته
7,100,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
6,900,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
3,600,000 تومان
قیمت هتل
 Holiday Inn Sisli
1 تخته
10,600,000 تومان
2 تخته
7,100,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
6,900,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
3,600,000 تومان
قیمت هتل
 Taxim Hill Hotel
1 تخته
10,600,000 تومان
2 تخته
7,100,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
6,900,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
3,600,000 تومان
قیمت هتل
 Senator Hotel Taksim
1 تخته
11,400,000 تومان
2 تخته
7,500,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
7,300,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
3,600,000 تومان
قیمت هتل
 Titanic City
1 تخته
11,800,000 تومان
2 تخته
7,700,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
7,500,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
3,600,000 تومان
قیمت هتل
 Avantgarde Taksim Square
1 تخته
12,000,000 تومان
2 تخته
7,800,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
7,600,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
3,600,000 تومان
قیمت هتل
 Grand Oztanik Hotel Istanbul
1 تخته
12,000,000 تومان
2 تخته
7,800,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
7,600,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
3,600,000 تومان
قیمت هتل
 Golden Age Hotel Istanbul
1 تخته
12,000,000 تومان
2 تخته
7,800,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
7,600,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
3,600,000 تومان
قیمت هتل
 Naz City
1 تخته
12,400,000 تومان
2 تخته
8,000,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
7,800,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
3,600,000 تومان
قیمت هتل
 Lazzoni
1 تخته
12,600,000 تومان
2 تخته
8,100,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
7,900,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
3,600,000 تومان
قیمت هتل
 Point Hotel Taksim
1 تخته
13,200,000 تومان
2 تخته
8,400,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
8,200,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
3,600,000 تومان
قیمت هتل
 Radisson Blu Istanbul Sisli
1 تخته
13,800,000 تومان
2 تخته
8,700,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
8,500,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
3,600,000 تومان
قیمت هتل
 Elite World Istanbul Hotel
1 تخته
16,200,000 تومان
2 تخته
9,900,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
9,700,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
3,600,000 تومان
قیمت هتل
 Grand Hyatt Istanbul
1 تخته
17,600,000 تومان
2 تخته
10,600,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
10,400,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
3,600,000 تومان
قیمت هتل
 The Marmara Taksim
1 تخته
19,800,000 تومان
2 تخته
11,700,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
11,500,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
3,600,000 تومان
قیمت هتل
 Hilton Istanbul Bomonti
1 تخته
21,200,000 تومان
2 تخته
12,400,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
12,200,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
3,600,000 تومان
قیمت هتل
 Hilton Istanbul Bosphorus
1 تخته
21,800,000 تومان
2 تخته
12,700,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
12,500,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
3,600,000 تومان
قیمت هتل
 Conrad Istanbul Bosphorus
1 تخته
21,800,000 تومان
2 تخته
12,700,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
12,500,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
3,600,000 تومان
قیمت هتل
 Swissotel the bosphoruse
1 تخته
33,600,000 تومان
2 تخته
18,600,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
18,400,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
3,600,000 تومان
قیمت هتل

اطلاعات کلی تور

information tour
مبدا / مقصد تهران / استانبول
تاریخ برنامه سفر تاریخ شروع تور : ۱۴۰۰/۰۵/۰۹ - تاریخ پایان تور : ۱۴۰۰/۰۵/۱۳
خدمات آژانس بلیط رفت و برگشت 4 شب اقامت در هتل ترانسفر فرودگاهی بیمه مسافرتی تور لیدر فارسی زبان
مدارک لازم اصل گذرنامه با حداقل 7 ماه اعتبار الزامی می باشد. ارائه جواب منفی آزمایش کرونا ( PCR ) که از تاریخ آن بیش از 72 ساعت نگذشته باشد .
توضیحات

تور چارتر بوده و غیر قابل کنسلی و استرداد وجه می باشند.
کنترل ممنوعیت خروج از کشور و تاریخ انقضای گذرنامه به عهده مسافر بوده و آژانس پرنده مهاجر هیچ مسئولیتی در این قبال ندارد.
برای رزرو تور با مدت اقامت های بیشتر و یا سایر خدمات با دفتر آژانس به شماره 02144002700 تماس بگیرید.
نرخ کودک زیر ۲ سال ( نوزاد ) 990 هزار تومان می باشد.
پرداخت ۵۰ درصد از مبلغ کل تور جهت ثبت نام و رزرو نهایی الزامی می باشد .

ویدیوی معرفی : استانبول
video tour video tour
اشتراک گذاری:
paryazyar
تور های مشابه به این مسیر