تور استانبول 8 و 9 و 15 مرداد

تور استانبول 8 و 9 و 15 مرداد

تلفن تماس: 02144002700
نام آژانس: پرنده مهاجر
مدت اقامت 4 شب
شروع قیمت از 4,100,000 تومان
درخواست رزرو این تور
هتل های قابل ارائه تور
 Reydel Hotel Istanbul
1 تخته
23,960,000 تومان
2 تخته
4,100,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
3,900,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
3,400,000 تومان
قیمت هتل
 Fide Hotel Istanbul
1 تخته
5,810,000 تومان
2 تخته
4,600,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
4,400,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
3,400,000 تومان
قیمت هتل
 Istanburg Efes Hotel
1 تخته
5,810,000 تومان
2 تخته
4,600,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
4,400,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
3,400,000 تومان
قیمت هتل
 Ada Homes Hotel Taksim
1 تخته
5,810,000 تومان
2 تخته
4,600,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
4,400,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
3,400,000 تومان
قیمت هتل
 Liva Suite Hotel
1 تخته
5,810,000 تومان
2 تخته
4,600,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
4,400,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
3,400,000 تومان
قیمت هتل
 Taksim Trust Hotel
1 تخته
5,920,000 تومان
2 تخته
4,660,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
4,460,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
3,400,000 تومان
قیمت هتل
 Atro
1 تخته
6,020,000 تومان
2 تخته
4,710,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
4,510,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
3,400,000 تومان
قیمت هتل
 Taksim Cuento
1 تخته
6,420,000 تومان
2 تخته
4,910,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
4,710,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
3,400,000 تومان
قیمت هتل
 Cumbali Plaza Hotel
1 تخته
6,420,000 تومان
2 تخته
4,910,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
4,710,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
3,400,000 تومان
قیمت هتل
 Napolyon
1 تخته
6,820,000 تومان
2 تخته
5,110,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
4,910,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
3,400,000 تومان
قیمت هتل
 Istanbul Dora Hotel
1 تخته
7,020,000 تومان
2 تخته
5,210,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
5,010,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
3,400,000 تومان
قیمت هتل
 Pera Center
1 تخته
7,230,000 تومان
2 تخته
5,310,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
5,110,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
3,400,000 تومان
قیمت هتل
 City Center Hotel
1 تخته
7,630,000 تومان
2 تخته
5,510,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
5,310,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
3,400,000 تومان
قیمت هتل
 Cartoon
1 تخته
7,830,000 تومان
2 تخته
5,610,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
5,410,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
3,400,000 تومان
قیمت هتل
 Taxim Lounge
1 تخته
8,030,000 تومان
2 تخته
5,710,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
5,510,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
3,400,000 تومان
قیمت هتل
 Taxim Express
1 تخته
8,030,000 تومان
2 تخته
5,710,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
5,510,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
3,400,000 تومان
قیمت هتل
 Feronya Hotel
1 تخته
8,230,000 تومان
2 تخته
5,810,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
5,610,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
3,400,000 تومان
قیمت هتل
 Adelmar Hotel Istanbul Sisli
1 تخته
8,440,000 تومان
2 تخته
5,920,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
5,720,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
3,400,000 تومان
قیمت هتل
 Dedeman Istanbul
1 تخته
8,440,000 تومان
2 تخته
59,200,000,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
5,720,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
3,400,000 تومان
قیمت هتل
 Grand Hotel Halic Istanbul
1 تخته
8,640,000 تومان
2 تخته
6,020,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
5,820,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
3,400,000 تومان
قیمت هتل
 The Green Park Hotel Taksim
1 تخته
9,040,000 تومان
2 تخته
6,220,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
6,020,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
3,400,000 تومان
قیمت هتل
 Berjer Boutique Hotel Spa
1 تخته
9,440,000 تومان
2 تخته
6,420,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
6,220,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
3,400,000 تومان
قیمت هتل
 The Central Palace
1 تخته
9,640,000 تومان
2 تخته
6,520,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
6,320,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
3,400,000 تومان
قیمت هتل
 Taxim Hill Hotel
1 تخته
9,640,000 تومان
2 تخته
6,520,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
6,320,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
3,400,000 تومان
قیمت هتل
 Mercure Istanbul Bomonti
1 تخته
9,950,000 تومان
2 تخته
6,670,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
6,470,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
3,400,000 تومان
قیمت هتل
 Holiday Inn Sisli
1 تخته
10,450,000 تومان
2 تخته
6,920,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
6,720,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
3,400,000 تومان
قیمت هتل
 Senator Hotel Taksim
1 تخته
11,260,000 تومان
2 تخته
7,330,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
7,130,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
3,400,000 تومان
قیمت هتل
 Avantgarde Taksim Square
1 تخته
11,860,000 تومان
2 تخته
7,630,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
7,430,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
3,400,000 تومان
قیمت هتل
 Grand Oztanik Hotel Istanbul
1 تخته
11,860,000 تومان
2 تخته
7,630,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
7,430,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
3,400,000 تومان
قیمت هتل
 Golden Age Hotel Istanbul
1 تخته
11,860,000 تومان
2 تخته
7,630,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
7,430,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
3,400,000 تومان
قیمت هتل
 Lazzoni
1 تخته
11,860,000 تومان
2 تخته
7,630,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
7,430,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
3,400,000 تومان
قیمت هتل
 Titanic City
1 تخته
13,070,000 تومان
2 تخته
8,230,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
8,030,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
3,400,000 تومان
قیمت هتل
 Grand Cevahir Hotel Convention Center
1 تخته
13,270,000 تومان
2 تخته
8,330,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
8,130,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
3,400,000 تومان
قیمت هتل
 Naz City
1 تخته
13,680,000 تومان
2 تخته
8,540,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
8,340,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
3,400,000 تومان
قیمت هتل
 Point Hotel Taksim
1 تخته
14,480,000 تومان
2 تخته
8,940,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
8,740,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
3,400,000 تومان
قیمت هتل
 Radisson Blu Istanbul Sisli
1 تخته
16,900,000 تومان
2 تخته
10,150,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
9,950,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
3,400,000 تومان
قیمت هتل
 Hilton Istanbul Bomonti
1 تخته
17,910,000 تومان
2 تخته
10,650,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
10,450,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
3,400,000 تومان
قیمت هتل
 Elite World Istanbul Hotel
1 تخته
18,110,000 تومان
2 تخته
10,750,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
10,550,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
3,400,000 تومان
قیمت هتل
 The Marmara Taksim
1 تخته
19,720,000 تومان
2 تخته
11,560,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
11,360,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
3,400,000 تومان
قیمت هتل
 Hilton Istanbul Bosphorus
1 تخته
21,140,000 تومان
2 تخته
12,270,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
12,070,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
3,400,000 تومان
قیمت هتل
 Conrad Istanbul Bosphorus
1 تخته
21,740,000 تومان
2 تخته
12,570,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
12,370,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
3,400,000 تومان
قیمت هتل
 Grand Hyatt Istanbul
1 تخته
24,160,000 تومان
2 تخته
13,780,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
13,580,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
3,400,000 تومان
قیمت هتل
 Swissotel the bosphoruse
1 تخته
33,640,000 تومان
2 تخته
18,520,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال
18,320,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
3,400,000 تومان
قیمت هتل

اطلاعات کلی تور

information tour
مبدا / مقصد تهران / استانبول
تاریخ برنامه سفر تاریخ شروع تور : ۱۴۰۰/۰۵/۰۸ - تاریخ پایان تور : ۱۴۰۰/۰۵/۱۹
خدمات آژانس بلیط رفت و برگشت 4 شب اقامت در هتل ترانسفر فرودگاهی بیمه مسافرتی تور لیدر فارسی زبان
مدارک لازم اصل گذرنامه با حداقل 7 ماه اعتبار الزامی می باشد. ارائه جواب منفی آزمایش کرونا ( PCR ) که از تاریخ آن بیش از 72 ساعت نگذشته باشد .
توضیحات

تور چارتر بوده و غیر قابل کنسلی و استرداد وجه می باشند.
کنترل ممنوعیت خروج از کشور و تاریخ انقضای گذرنامه به عهده مسافر بوده و آژانس پرنده مهاجر هیچ مسئولیتی در این قبال ندارد.
برای رزرو تور با مدت اقامت های بیشتر و یا سایر خدمات با دفتر آژانس به شماره 02144002700 تماس بگیرید.
نرخ کودک زیر ۲ سال ( نوزاد ) 990 هزار تومان می باشد.
پرداخت ۵۰ درصد از مبلغ کل تور جهت ثبت نام و رزرو نهایی الزامی می باشد .

ویدیوی معرفی : استانبول
video tour video tour
اشتراک گذاری:
paryazyar
تور های مشابه به این مسیر