آژانس مسافرتی دیاکو پرواز
شروع تور از 9 آذر , 1397
02186015919
3 شب استانبول
 مسیر سفر
تهران
    
استانبول
 نوع سفر
هوائی   -  قشم ایر
 هتل‌ها
نام هتل خدمات هتل قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته کودک با تخت
6 تا 12 سال
کودک بدون تخت
2 تا 6 سال
توضیحات
هتل Gorur Hotel Istanbul
b.b
1,695,000 تومان 2,180,000 تومان 1,595,000 تومان 1,540,000 تومان
هتل Topkapi Sabena Istanbul
b.b
1,840,000 تومان 2,345,000 تومان 1,715,000 تومان 1,540,000 تومان
هتل Istanbul Dora Hotel
b.b
2,175,000 تومان 2,890,000 تومان 1,880,000 تومان 1,540,000 تومان
هتل Grand Hilarium Hotel Istanbul
b.b
2,260,000 تومان 3,060,000 تومان 1,965,000 تومان 1,540,000 تومان
هتل Lion Hotel
b.b
2,300,000 تومان 3,140,000 تومان 1,965,000 تومان 1,540,000 تومان
هتل Marmaray
b.b
2,335,000 تومان 3,225,000 تومان 1,965,000 تومان 1,540,000 تومان
هتل All Seasons Hotel
b.b
2,345,000 تومان 3,225,000 تومان 1,965,000 تومان 1,540,000 تومان
هتل Hotel Istanbul Kervansaray
b.b
2,345,000 تومان 3,180,000 تومان 2,020,000 تومان 1,540,000 تومان
هتل Feronya Hotel
b.b
2,385,000 تومان 3,310,000 تومان 2,090,000 تومان 1,540,000 تومان
هتل Lamartine Hotel
b.b
2,510,000 تومان 3,560,000 تومان 2,090,000 تومان 1,540,000 تومان
هتل Golden Age Hotel Istanbul
b.b
2,530,000 تومان 3,600,000 تومان 2,250,000 تومان 1,540,000 تومان
هتل The Central Palace
b.b
2,575,000 تومان 3,695,000 تومان 2,300,000 تومان 1,540,000 تومان
هتل Titanic Downtown
b.b
2,690,000 تومان 3,905,000 تومان 2,185,000 تومان 1,540,000 تومان
هتل Palazzo Donizetti
b.b
2,985,000 تومان 4,495,000 تومان 2,225,000 تومان 1,540,000 تومان
هتل Titanic City
b.b
2,995,000 تومان 4,530,000 تومان 2,345,000 تومان 1,540,000 تومان
هتل Holiday Inn Sisli
b.b
3,145,000 تومان 4,820,000 تومان 2,400,000 تومان 1,540,000 تومان
هتل Elite World Istanbul Hotel
b.b
3,285,000 تومان 5,050,000 تومان 2,260,000 تومان 1,540,000 تومان
هتل Hilton Istanbul Bosphorus
b.b
4,075,000 تومان 6,680,000 تومان 3,425,000 تومان 1,540,000 تومان
هتل CVK Park Bosphorus Hotel Istanbul
b.b
4,260,000 تومان 7,050,000 تومان 2,775,000 تومان 1,540,000 تومان
نام هتل هتل Gorur Hotel Istanbul
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 1,695,000 تومان
قیمت 1 تخته 2,180,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 1,595,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 1,540,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Topkapi Sabena Istanbul
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 1,840,000 تومان
قیمت 1 تخته 2,345,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 1,715,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 1,540,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Istanbul Dora Hotel
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 2,175,000 تومان
قیمت 1 تخته 2,890,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 1,880,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 1,540,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Grand Hilarium Hotel Istanbul
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 2,260,000 تومان
قیمت 1 تخته 3,060,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 1,965,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 1,540,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Lion Hotel
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 2,300,000 تومان
قیمت 1 تخته 3,140,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 1,965,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 1,540,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Marmaray
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 2,335,000 تومان
قیمت 1 تخته 3,225,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 1,965,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 1,540,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل All Seasons Hotel
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 2,345,000 تومان
قیمت 1 تخته 3,225,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 1,965,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 1,540,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Hotel Istanbul Kervansaray
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 2,345,000 تومان
قیمت 1 تخته 3,180,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 2,020,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 1,540,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Feronya Hotel
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 2,385,000 تومان
قیمت 1 تخته 3,310,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 2,090,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 1,540,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Lamartine Hotel
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 2,510,000 تومان
قیمت 1 تخته 3,560,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 2,090,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 1,540,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Golden Age Hotel Istanbul
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 2,530,000 تومان
قیمت 1 تخته 3,600,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 2,250,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 1,540,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل The Central Palace
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 2,575,000 تومان
قیمت 1 تخته 3,695,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 2,300,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 1,540,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Titanic Downtown
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 2,690,000 تومان
قیمت 1 تخته 3,905,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 2,185,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 1,540,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Palazzo Donizetti
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 2,985,000 تومان
قیمت 1 تخته 4,495,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 2,225,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 1,540,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Titanic City
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 2,995,000 تومان
قیمت 1 تخته 4,530,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 2,345,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 1,540,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Holiday Inn Sisli
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 3,145,000 تومان
قیمت 1 تخته 4,820,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 2,400,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 1,540,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Elite World Istanbul Hotel
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 3,285,000 تومان
قیمت 1 تخته 5,050,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 2,260,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 1,540,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Hilton Istanbul Bosphorus
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 4,075,000 تومان
قیمت 1 تخته 6,680,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 3,425,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 1,540,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل CVK Park Bosphorus Hotel Istanbul
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 4,260,000 تومان
قیمت 1 تخته 7,050,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 2,775,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 1,540,000 تومان
توضیحات
استانبول
 تاریخ برنامه سفر
تاریخ شروع تور : 9 آذر , 1397 - تاریخ پایان تور : 13 آذر , 1397
 مدارک لازم
کپی پاسپورت با 6 ماه اعتبار
 خدمات آژانس
بلیط رفت و برگشت - ترانسفر فرودگاهی - لیدر فارسی زبان - بیمه مسافرتی -
 توضیحات

مبلغ کودک زیر 2سال INF 199.000 تومان می باشد. مسئولیت کنترل پاسپورت بابت هرگونه ممنوعیت خروج از کشور به عهده مسافر میباشد. بیمه مسافران بالای 60 سال الزامی و هزینه آن جداگانه از مبلغ تور محاسبه و بعهده مسافر میباشد . هتل و پرواز بصورت گارانتی می باشد ودر صورت کنسلی سوخت کامل می باشد. پرداخت 50% مبلغ تور در هنگام ثبت نام الزامی است . هتل و پرواز به صورت چارتر وغیر قابل استرداد می باشند .

  برای خرید این تور با آژانس مسافرتی دیاکو پرواز و شماره  02186015919  تماس حاصل فرمایید .

تور استانبول از تهران

شما را به خواندن مطلب " قیمت تور ارزان استانبول تابستان 98 " دعوت می‌کنیم .

یک دیدگاه بزارید...

برای تماس کلیک کنید
وبلاگ گردشگری پرواز یار
۱۱ دلیل که شما را برای سفر به باکو مشتاق‌تر می‌کند
۱۰ مقصد گردشگری خانوادگی در تایلند
۸ جاذبه مشهور در آگرا، هند که نباید از دست بدهید
پرواز یار
کليه حقوق اين سايت متعلق به  پرواز یار  می باشد .
درباره پرواز یار
پرواز یار صرفا تبلیغ کننده تورهای مسافرتی است که و خود فروشنده تورهای مسافرتی نیست.