((میزبان شما در شهر زیبای اصفهان هستیم))

2شب اقامت در هتل سنتی همراه با صبحانه
2 نوبت گشت 4 ساعته همراه با پذیرایی
ترانسفر از فرودگاه یا راه آهن یا ترمینال
راهنمای اصفهان گردی

فقط 195000 تومان جهت هر نفر

شرکت طلوع سفریاد

تلفن »03132352673 همراه :09372500954

اصفهان خیابان دکتر بهشتی