آژانس مسافرتی وقت سفر
شروع تور از 6 مهر , 1398
02188530457
7 شب کوالالامپور
 مسیر سفر
تهران
    
کوالالامپور
 نوع سفر
هوائی   -  ماهان
 هتل‌ها
نام هتل خدمات هتل قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته کودک با تخت
6 تا 12 سال
کودک بدون تخت
2 تا 6 سال
توضیحات
هتل Pacific Express
b.b
5,050,000 تومان 5,920,000 تومان 4,480,000 تومان 3,510,000 تومان
هتل Leo Palace Hotel
b.b
5,110,000 تومان 6,070,000 تومان 4,400,000 تومان 3,440,000 تومان
هتل Pacific Express
b.b
5,110,000 تومان 6,070,000 تومان 4,400,000 تومان 3,440,000 تومان
هتل Metropol
b.b
5,110,000 تومان 6,070,000 تومان 4,400,000 تومان 3,440,000 تومان
هتل Sandpiper
b.b
5,110,000 تومان 6,070,000 تومان 4,400,000 تومان 3,440,000 تومان
هتل Silka Maytower
b.b
5,170,000 تومان 6,190,000 تومان 4,460,000 تومان 3,440,000 تومان
هتل Cosmo Hotel Kuala Lumpur
b.b
5,590,000 تومان 7,140,000 تومان 4,760,000 تومان 3,600,000 تومان
هتل Oakwood Hotel And Residence Kuala Lumpur
b.b
5,590,000 تومان 7,100,000 تومان 4,790,000 تومان 3,640,000 تومان
هتل Holiday Inn Express City Centre
b.b
5,650,000 تومان 7,160,000 تومان 4,580,000 تومان 3,610,000 تومان
هتل Tamu Hotel And Suites
b.b
5,950,000 تومان 7,890,000 تومان 3,600,000 تومان
هتل The Royale Bintang
b.b
6,010,000 تومان 7,890,000 تومان 5,290,000 تومان 3,640,000 تومان
هتل Sunway Putra Hotel
b.b
6,070,000 تومان 8,010,000 تومان 5,290,000 تومان 3,640,000 تومان
هتل Royal Kuala Lumpur
b.b
6,070,000 تومان 8,010,000 تومان 5,290,000 تومان 3,640,000 تومان
هتل Pacific Regency Hotel Suites
b.b
6,160,000 تومان 8,160,000 تومان 5,340,000 تومان 4,040,000 تومان
هتل ibis Kuala Lumpur City Centre
b.b
6,190,000 تومان 8,250,000 تومان 5,310,000 تومان 3,680,000 تومان
هتل Mercure Shaw Parade
b.b
6,320,000 تومان 8,490,000 تومان 5,180,000 تومان 3,710,000 تومان
هتل Impiana KLCC Hotel
b.b
6,390,000 تومان 8,740,000 تومان 5,370,000 تومان 3,710,000 تومان
هتل Dorsett Kuala Lumpur
b.b
6,440,000 تومان 8,740,000 تومان 5,430,000 تومان 3,710,000 تومان
هتل Corus Hotel Kuala Lumpur
b.b
6,470,000 تومان 8,780,000 تومان 5,400,000 تومان 4,160,000 تومان
هتل Royale Chulan
b.b
6,670,000 تومان 9,220,000 تومان 5,490,000 تومان 3,780,000 تومان
هتل Istana
b.b
6,680,000 تومان 9,220,000 تومان 5,610,000 تومان 3,770,000 تومان
هتل Fraser Residence Kuala Lumpur
b.b
6,740,000 تومان 9,220,000 تومان 5,670,000 تومان 3,720,000 تومان
هتل Grand Millennium
b.b
7,040,000 تومان 9,970,000 تومان 5,890,000 تومان 3,820,000 تومان
هتل InterContinental
b.b
7,640,000 تومان 11,060,000 تومان 6,450,000 تومان 3,940,000 تومان
هتل Sheraton Imperial
b.b
7,760,000 تومان 11,300,000 تومان 6,560,000 تومان 3,940,000 تومان
هتل The Westin Kuala Lumpur
b.b
7,990,000 تومان 11,770,000 تومان 6,800,000 تومان 3,940,000 تومان
هتل Traders Hotel Kuala Lumpur
b.b
8,780,000 تومان 13,410,000 تومان 7,590,000 تومان 5,090,000 تومان
هتل ShangriLa
b.b
8,780,000 تومان 13,410,000 تومان 7,590,000 تومان 5,090,000 تومان
هتل JW Marriott
b.b
9,350,000 تومان 14,530,000 تومان 8,150,000 تومان 5,310,000 تومان
هتل Equatorial
b.b
9,350,000 تومان 14,530,000 تومان 8,150,000 تومان 5,310,000 تومان
نام هتل هتل Pacific Express
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 5,050,000 تومان
قیمت 1 تخته 5,920,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 4,480,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 3,510,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Leo Palace Hotel
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 5,110,000 تومان
قیمت 1 تخته 6,070,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 4,400,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 3,440,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Pacific Express
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 5,110,000 تومان
قیمت 1 تخته 6,070,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 4,400,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 3,440,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Metropol
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 5,110,000 تومان
قیمت 1 تخته 6,070,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 4,400,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 3,440,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Sandpiper
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 5,110,000 تومان
قیمت 1 تخته 6,070,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 4,400,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 3,440,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Silka Maytower
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 5,170,000 تومان
قیمت 1 تخته 6,190,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 4,460,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 3,440,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Cosmo Hotel Kuala Lumpur
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 5,590,000 تومان
قیمت 1 تخته 7,140,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 4,760,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 3,600,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Oakwood Hotel And Residence Kuala Lumpur
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 5,590,000 تومان
قیمت 1 تخته 7,100,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 4,790,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 3,640,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Holiday Inn Express City Centre
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 5,650,000 تومان
قیمت 1 تخته 7,160,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 4,580,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 3,610,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Tamu Hotel And Suites
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 5,950,000 تومان
قیمت 1 تخته 7,890,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 3,600,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 0 تومان
توضیحات
نام هتل هتل The Royale Bintang
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 6,010,000 تومان
قیمت 1 تخته 7,890,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 5,290,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 3,640,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Sunway Putra Hotel
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 6,070,000 تومان
قیمت 1 تخته 8,010,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 5,290,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 3,640,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Royal Kuala Lumpur
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 6,070,000 تومان
قیمت 1 تخته 8,010,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 5,290,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 3,640,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Pacific Regency Hotel Suites
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 6,160,000 تومان
قیمت 1 تخته 8,160,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 5,340,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 4,040,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل ibis Kuala Lumpur City Centre
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 6,190,000 تومان
قیمت 1 تخته 8,250,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 5,310,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 3,680,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Mercure Shaw Parade
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 6,320,000 تومان
قیمت 1 تخته 8,490,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 5,180,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 3,710,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Impiana KLCC Hotel
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 6,390,000 تومان
قیمت 1 تخته 8,740,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 5,370,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 3,710,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Dorsett Kuala Lumpur
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 6,440,000 تومان
قیمت 1 تخته 8,740,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 5,430,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 3,710,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Corus Hotel Kuala Lumpur
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 6,470,000 تومان
قیمت 1 تخته 8,780,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 5,400,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 4,160,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Royale Chulan
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 6,670,000 تومان
قیمت 1 تخته 9,220,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 5,490,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 3,780,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Istana
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 6,680,000 تومان
قیمت 1 تخته 9,220,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 5,610,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 3,770,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Fraser Residence Kuala Lumpur
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 6,740,000 تومان
قیمت 1 تخته 9,220,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 5,670,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 3,720,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Grand Millennium
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 7,040,000 تومان
قیمت 1 تخته 9,970,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 5,890,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 3,820,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل InterContinental
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 7,640,000 تومان
قیمت 1 تخته 11,060,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 6,450,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 3,940,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Sheraton Imperial
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 7,760,000 تومان
قیمت 1 تخته 11,300,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 6,560,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 3,940,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل The Westin Kuala Lumpur
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 7,990,000 تومان
قیمت 1 تخته 11,770,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 6,800,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 3,940,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Traders Hotel Kuala Lumpur
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 8,780,000 تومان
قیمت 1 تخته 13,410,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 7,590,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 5,090,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل ShangriLa
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 8,780,000 تومان
قیمت 1 تخته 13,410,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 7,590,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 5,090,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل JW Marriott
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 9,350,000 تومان
قیمت 1 تخته 14,530,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 8,150,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 5,310,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Equatorial
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 9,350,000 تومان
قیمت 1 تخته 14,530,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 8,150,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 5,310,000 تومان
توضیحات
کوالالامپور
 تاریخ برنامه سفر
تاریخ شروع تور : 6 مهر , 1398 - تاریخ پایان تور : 18 مهر , 1398
 مدارک لازم
✳️ گذرنامه با حداقل 7 ماه اعتبار
 خدمات آژانس
✅ بلیط رفت و برگشت با هواپیمایی ماهان ✅ ترانسفر فرودگاه ✅ اقامت ✅گشت نیمروز شهری ✅ تور لیدر فارسی زبان ✅ سیم کارت رایگان برای هر اتاق ✅ بیمه مسافرتی
 توضیحات

✔️ توجه داشته باشید که هتل های مالزی در بدو ورود مالیات را دریافت می کنند و به عهده مسافر است. ✔️ قیمت تور برای کودک زیر 2 سال 500.000 تومان می باشد. ✔️ مسئولیت کنترل پاسپورت بابت هرگونه ممنوعیت خروج از کشور به عهده مسافر می باشد. ✔️ بیمه مسافران بالای 60 سال الزامی و هزینه آن جداگانه از مبلغ تور محاسبه و به عهده مسافر می باشد. ✔️ هتل و پرواز به صورت گارانتی می باشد و در صورت کنسلی سوخت کامل می باشد. ✔️ پرداخت 50% مبلغ تور در هنگام ثبت نام الزامی است. ✔️ ساعت کاری همه روزه از 09:00 الی 18:00

  برای خرید این تور با آژانس مسافرتی وقت سفر و شماره  02188530457  تماس حاصل فرمایید .
ویدئو کوالالامپور

تور کوالالامپور از تهران

شما را به خواندن مطلب " " دعوت می‌کنیم .

امتیاز 5 از 5 | از بین 683 امتیاز دهنده به تور اقساطی مالزی

یک دیدگاه بزارید...

برای تماس کلیک کنید
وبلاگ گردشگری پرواز یار
3 شب تور رویایی در استانبول
سفری بی دغدغه با تور اقساطی
پل های نمادین استانبول
پرواز یار
کليه حقوق اين سايت متعلق به  پرواز یار  می باشد .
درباره پرواز یار
پرواز یار صرفا تبلیغ کننده تورهای مسافرتی است که و خود فروشنده تورهای مسافرتی نیست.