برگزاری تور باکو همزمان با مسابقات اتومبیلرانی فرمول یک از 27 خرداد