تور یکروزه عیدفطر
چهرشنبه و پنجشنبه 16 و 17 تیر
صبحانه. عصرانه.بیمه . لیدر.وسیله نقلیه توریستی
74000 تومان ظرفیت محدود