تور 2.5 روزه رفتینگ ارمند رود.چهارمحال بختیاری نوع سفر ماجراجویانه و طبیعتگردی ، 5 ساعت قایقرانی در آبهای خروشان ارمند رود ، شنا و دایو از صخره های6 الی 9 متری در آب، اقامت در خانه محلی.
09391884434 صادقی