گروه سِپَنتا برگزار میکند:
فرصتی برای علاقمندان به تاریخ و مکانهای باستانی

بازدید از شهر تاریخی شوش و شوشتر
حضور در یکی از مهم‌ترین و باشکوه‌ترین شهرهای باستانی ایران و جهان با قدمت 6000 ساله
بازدید از سه اثر تاریخی به ثبت رسیده در فهرست میراث جهانی

زیگورات چغازنبیل
محوطه باستانی هفت تپه
محوطه تاریخی شوش, کاخ آپادانا
مجموعه آسیاب‌ها و آبشارهای شوشتر
بقعه دانیال نبی

زمان و مکان اجرای برنامه:
پنج شنبه 95/8/27 ساعت 24 از دروازه تهران
بازگشت:
یکشنبه 95/8/30 حدود ساعت 22 اصفهان هستیم.