تور اختصاصی تبریز و کندوان ، قطار ، زمینی و هوایی ، هر روز هفته