تور ترکیبی ایروان تفلیس ویژه تابستان 95
8 شب و 9 روز
با پرواز ایرارمنیا-جرجین ایرویز