آژانس مسافرتی آرانا پرواز
شروع تور از 25 دی , 1398
02144674146
3 شب تفلیس
 مسیر سفر
تهران
    
تفلیس
 نوع سفر
هوائی  -  قشم ایر
 هتل‌ها
نام هتل خدمات هتل قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته کودک با تخت
6 تا 12 سال
کودک بدون تخت
2 تا 6 سال
توضیحات
هتل HOTEL POLO
b.b
1,130,000 تومان 1,250,000 تومان 1,130,000 تومان 1,110,000 تومان
هتل Gloria
b.b
1,150,000 تومان 1,290,000 تومان 1,150,000 تومان 1,110,000 تومان
هتل Garden Hotel
b.b
1,210,000 تومان 1,410,000 تومان 1,210,000 تومان 1,110,000 تومان
هتل Satori
b.b
1,250,000 تومان 1,490,000 تومان 1,210,000 تومان 1,110,000 تومان
هتل Sky Georgia
b.b
1,310,000 تومان 1,610,000 تومان 1,250,000 تومان 1,110,000 تومان
هتل Hotel Guru
b.b
1,370,000 تومان 1,730,000 تومان 1,250,000 تومان 1,110,000 تومان
هتل Eurolux
b.b
1,390,000 تومان 1,770,000 تومان 1,250,000 تومان 1,110,000 تومان
هتل Hotel Betlem
b.b
1,410,000 تومان 1,810,000 تومان 1,410,000 تومان 1,110,000 تومان
هتل Blossom Inn
b.b
1,430,000 تومان 1,860,000 تومان 1,370,000 تومان 1,110,000 تومان
هتل Hotel Primavera
b.b
1,510,000 تومان 2,020,000 تومان 1,370,000 تومان 1,110,000 تومان
هتل Hotel GNG Tbilisi
b.b
1,530,000 تومان 2,060,000 تومان 1,370,000 تومان 1,110,000 تومان
هتل Hotel Colombi Tbilisi
b.b
1,570,000 تومان 2,140,000 تومان 1,490,000 تومان 1,110,000 تومان
هتل Redline
b.b
1,590,000 تومان 2,180,000 تومان 1,450,000 تومان 1,110,000 تومان
هتل Hotel Vedzisi
b.b
1,610,000 تومان 2,220,000 تومان 1,570,000 تومان 1,110,000 تومان
هتل Vilton Tbilisi
b.b
1,630,000 تومان 2,260,000 تومان 1,330,000 تومان 1,110,000 تومان
هتل LM Club
b.b
1,650,000 تومان 2,300,000 تومان 1,410,000 تومان 1,110,000 تومان
هتل Hotel City Center
b.b
1,770,000 تومان 2,540,000 تومان 1,770,000 تومان 1,110,000 تومان
هتل Green Queen Boutique Hotel
b.b
2,020,000 تومان 3,030,000 تومان 1,490,000 تومان 1,110,000 تومان
هتل Ameri Plaza Tbilisi
b.b
2,120,000 تومان 3,230,000 تومان 1,810,000 تومان 1,110,000 تومان
هتل Holiday Inn
b.b
2,890,000 تومان 4,770,000 تومان 2,340,000 تومان 1,110,000 تومان
نام هتل هتل HOTEL POLO
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 1,130,000 تومان
قیمت 1 تخته 1,250,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 1,130,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 1,110,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Gloria
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 1,150,000 تومان
قیمت 1 تخته 1,290,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 1,150,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 1,110,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Garden Hotel
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 1,210,000 تومان
قیمت 1 تخته 1,410,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 1,210,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 1,110,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Satori
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 1,250,000 تومان
قیمت 1 تخته 1,490,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 1,210,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 1,110,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Sky Georgia
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 1,310,000 تومان
قیمت 1 تخته 1,610,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 1,250,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 1,110,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Hotel Guru
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 1,370,000 تومان
قیمت 1 تخته 1,730,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 1,250,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 1,110,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Eurolux
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 1,390,000 تومان
قیمت 1 تخته 1,770,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 1,250,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 1,110,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Hotel Betlem
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 1,410,000 تومان
قیمت 1 تخته 1,810,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 1,410,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 1,110,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Blossom Inn
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 1,430,000 تومان
قیمت 1 تخته 1,860,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 1,370,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 1,110,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Hotel Primavera
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 1,510,000 تومان
قیمت 1 تخته 2,020,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 1,370,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 1,110,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Hotel GNG Tbilisi
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 1,530,000 تومان
قیمت 1 تخته 2,060,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 1,370,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 1,110,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Hotel Colombi Tbilisi
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 1,570,000 تومان
قیمت 1 تخته 2,140,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 1,490,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 1,110,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Redline
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 1,590,000 تومان
قیمت 1 تخته 2,180,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 1,450,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 1,110,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Hotel Vedzisi
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 1,610,000 تومان
قیمت 1 تخته 2,220,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 1,570,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 1,110,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Vilton Tbilisi
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 1,630,000 تومان
قیمت 1 تخته 2,260,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 1,330,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 1,110,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل LM Club
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 1,650,000 تومان
قیمت 1 تخته 2,300,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 1,410,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 1,110,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Hotel City Center
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 1,770,000 تومان
قیمت 1 تخته 2,540,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 1,770,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 1,110,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Green Queen Boutique Hotel
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 2,020,000 تومان
قیمت 1 تخته 3,030,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 1,490,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 1,110,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Ameri Plaza Tbilisi
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 2,120,000 تومان
قیمت 1 تخته 3,230,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 1,810,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 1,110,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Holiday Inn
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 2,890,000 تومان
قیمت 1 تخته 4,770,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 2,340,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 1,110,000 تومان
توضیحات
تفلیس
 تاریخ برنامه سفر
تاریخ شروع تور : 25 دی , 1398 - تاریخ پایان تور : 30 دی , 1398
 مدارک لازم
اصل گذرنامه با حداقل ۶ ماه اعتبار برای تورهای خارجی الزامی می باشد
 خدمات آژانس
بلیط رفت و برگشت 3 شب اقامت در هتل ترانسفر فرودگاهی بیمه مسافرتی تور لیدر فارسی زبان برای تورهای خارجی
 توضیحات

تور چارتر بوده و غیر قابل کنسلی و استرداد وجه می باشند.
کنترل ممنوعیت خروج از کشور و تاریخ انقضای گذرنامه به عهده مسافر بوده و آژانس برگزار کننده هیچ مسئولیتی در این قبال ندارد.
برای رزرو تور با مدت اقامت های بیشتر و یا سایر خدمات می توانید با آژانس برگذار کننده تماس بگیرید.
نرخ کودک زیر ۲ سال ( نوزاد ) 350هزار تومان می باشد.
پرداخت ۵۰ درصد از مبلغ کل تور جهت ثبت نام و رزرو نهایی الزامی می باشد.

  برای خرید این تور با آژانس مسافرتی آرانا پرواز و شماره  02144674146  تماس حاصل فرمایید .
ویدئو تفلیس

تور تفلیس از تهران

شما را به خواندن مطلب " " دعوت می‌کنیم .

یک دیدگاه بزارید...

برای تماس کلیک کنید
وبلاگ گردشگری پرواز یار
همه چیز را درباره تور های گردشگری دبی بدانیم
آشنایی بیشتر با تور زمینی وان
تفریحات مهیج در تور کیش ارزان دقیقه 90
پرواز یار
کليه حقوق اين سايت متعلق به  پرواز یار  می باشد .
پیوندها
درباره پرواز یار
پرواز یار صرفا تبلیغ کننده تورهای مسافرتی است که و خود فروشنده تورهای مسافرتی نیست.