آژانس مسافرتی آیسو سفر پارسه
شروع تور از 26 بهمن , 1398
02122220331
3 شب دبی
 مسیر سفر
تهران
    
دبی
 نوع سفر
هوائی  -  Air Arabia Airline
 هتل‌ها
نام هتل خدمات هتل قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته کودک با تخت
6 تا 12 سال
کودک بدون تخت
2 تا 6 سال
توضیحات
هتل Sun And Sands Plaza Hotel Dubai
b.b فقط صبحانه
3,460,000 تومان 4,330,000 تومان 3,070,000 تومان 2,580,000 تومان نقد و اقساط 22220331-021
هتل Delmon Boutique Hotel
b.b فقط صبحانه
3,490,000 تومان 4,400,000 تومان 2,580,000 تومان نقد و اقساط 22220331-021
هتل Delmon Hotel
b.b فقط صبحانه
3,590,000 تومان 5,645,000 تومان 3,450,000 تومان 2,580,000 تومان نقد و اقساط 22220331-021
هتل Hues Boutique Hotel
b.b فقط صبحانه
3,780,000 تومان 4,980,000 تومان 3,780,000 تومان 2,580,000 تومان نقد و اقساط 22220331-021
هتل Dorus
b.b فقط صبحانه
3,830,000 تومان 4,785,000 تومان 3,780,000 تومان 2,580,000 تومان نقد و اقساط 22220331-021
هتل Grand Central Hotel
b.b فقط صبحانه
3,885,000 تومان 5,210,000 تومان 3,885,000 تومان 2,580,000 تومان نقد و اقساط 22220331-021
هتل Golden Tulip Nihal Palace
b.b فقط صبحانه
4,020,000 تومان 5,465,000 تومان 3,660,000 تومان 2,580,000 تومان نقد و اقساط 22220331-021
هتل Ramada Deira
b.b فقط صبحانه
4,080,000 تومان 5,590,000 تومان 2,580,000 تومان نقد و اقساط 22220331-021
هتل City Seasons Hotel
b.b فقط صبحانه
4,135,000 تومان 5,690,000 تومان 4,135,000 تومان 2,580,000 تومان نقد و اقساط 22220331-021
هتل Coral Dubai Deira
b.b فقط صبحانه
4,135,000 تومان 5,690,000 تومان 4,135,000 تومان 2,580,000 تومان نقد و اقساط 22220331-021
هتل Samaya Hotel Deira
b.b فقط صبحانه
4,135,000 تومان 5,700,000 تومان 3,430,000 تومان 2,580,000 تومان نقد و اقساط 22220331-021
هتل Flora Grand Hotel
b.b فقط صبحانه
4,150,000 تومان 5,730,000 تومان 3,800,000 تومان 2,580,000 تومان نقد و اقساط 22220331-021
هتل Copthorne Hotel Dubai
b.b فقط صبحانه
4,160,000 تومان 5,480,000 تومان 3,420,000 تومان 2,580,000 تومان نقد و اقساط 22220331-021
هتل Moscow Hotel
b.b فقط صبحانه
4,200,000 تومان 6,090,000 تومان 3,480,000 تومان 2,580,000 تومان نقد و اقساط 22220331-021
هتل Holiday Inn Dubai Al Barsha
b.b فقط صبحانه
4,230,000 تومان 5,900,000 تومان 2,580,000 تومان نقد و اقساط 22220331-021
هتل Royal Continental Hotel
b.b فقط صبحانه
4,250,000 تومان 5,930,000 تومان 3,420,000 تومان 2,580,000 تومان نقد و اقساط 22220331-021
هتل Carlton Tower Hotel
b.b فقط صبحانه
4,330,000 تومان 6,090,000 تومان 2,580,000 تومان نقد و اقساط 22220331-021
هتل Carlton Palace Hotel
b.b فقط صبحانه
4,390,000 تومان 6,200,000 تومان 2,580,000 تومان نقد و اقساط 22220331-021
هتل Two Seasons
b.b فقط صبحانه
4,560,000 تومان 6,540,000 تومان 4,050,000 تومان 2,580,000 تومان نقد و اقساط 22220331-021
هتل Aloft City Centre Deira
b.b فقط صبحانه
4,615,000 تومان 6,660,000 تومان 4,050,000 تومان 2,580,000 تومان نقد و اقساط 22220331-021
هتل Canal Central
b.b فقط صبحانه
4,760,000 تومان 6,950,000 تومان 3,860,000 تومان 2,580,000 تومان نقد و اقساط 22220331-021
هتل Novotel Dubai Al Barsha
b.b فقط صبحانه
4,820,000 تومان 7,075,000 تومان 2,580,000 تومان نقد و اقساط 22220331-021
هتل Crowne Plaza Dubai Deira
b.b فقط صبحانه
4,880,000 تومان 7,200,000 تومان 4,390,000 تومان 2,580,000 تومان نقد و اقساط 22220331-021
هتل Swissotel Al Ghurair
b.b فقط صبحانه
4,950,000 تومان 7,330,000 تومان 2,580,000 تومان 2,580,000 تومان نقد و اقساط 22220331-021
هتل Al Bandar Rotana Creek
b.b فقط صبحانه
5,100,000 تومان 7,630,000 تومان 2,580,000 تومان 2,580,000 تومان نقد و اقساط 22220331-021
هتل Crowne Plaza Dubai
b.b فقط صبحانه
5,380,000 تومان 7,690,000 تومان 2,580,000 تومان 2,580,000 تومان نقد و اقساط 22220331-021
هتل Royal Central The Palm
b.b فقط صبحانه
5,950,000 تومان 9,330,000 تومان 4,200,000 تومان 2,580,000 تومان نقد و اقساط 22220331-021
هتل ShangriLa Hotel
b.b فقط صبحانه
5,950,000 تومان 9,330,000 تومان 4,390,000 تومان 2,580,000 تومان نقد و اقساط 22220331-021
هتل Rixos Bab Al Bahr
b.b فقط صبحانه
9,070,000 تومان 14,620,000 تومان 3,050,000 تومان 2,580,000 تومان نقد و اقساط 22220331-021
نام هتل هتل Sun And Sands Plaza Hotel Dubai
خدمات هتل b.b فقط صبحانه
قیمت دو تخته 3,460,000 تومان
قیمت 1 تخته 4,330,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 3,070,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 2,580,000 تومان
توضیحات نقد و اقساط 22220331-021
نام هتل هتل Delmon Boutique Hotel
خدمات هتل b.b فقط صبحانه
قیمت دو تخته 3,490,000 تومان
قیمت 1 تخته 4,400,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 0 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 2,580,000 تومان
توضیحات نقد و اقساط 22220331-021
نام هتل هتل Delmon Hotel
خدمات هتل b.b فقط صبحانه
قیمت دو تخته 3,590,000 تومان
قیمت 1 تخته 5,645,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 3,450,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 2,580,000 تومان
توضیحات نقد و اقساط 22220331-021
نام هتل هتل Hues Boutique Hotel
خدمات هتل b.b فقط صبحانه
قیمت دو تخته 3,780,000 تومان
قیمت 1 تخته 4,980,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 3,780,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 2,580,000 تومان
توضیحات نقد و اقساط 22220331-021
نام هتل هتل Dorus
خدمات هتل b.b فقط صبحانه
قیمت دو تخته 3,830,000 تومان
قیمت 1 تخته 4,785,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 3,780,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 2,580,000 تومان
توضیحات نقد و اقساط 22220331-021
نام هتل هتل Grand Central Hotel
خدمات هتل b.b فقط صبحانه
قیمت دو تخته 3,885,000 تومان
قیمت 1 تخته 5,210,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 3,885,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 2,580,000 تومان
توضیحات نقد و اقساط 22220331-021
نام هتل هتل Golden Tulip Nihal Palace
خدمات هتل b.b فقط صبحانه
قیمت دو تخته 4,020,000 تومان
قیمت 1 تخته 5,465,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 3,660,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 2,580,000 تومان
توضیحات نقد و اقساط 22220331-021
نام هتل هتل Ramada Deira
خدمات هتل b.b فقط صبحانه
قیمت دو تخته 4,080,000 تومان
قیمت 1 تخته 5,590,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 0 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 2,580,000 تومان
توضیحات نقد و اقساط 22220331-021
نام هتل هتل City Seasons Hotel
خدمات هتل b.b فقط صبحانه
قیمت دو تخته 4,135,000 تومان
قیمت 1 تخته 5,690,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 4,135,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 2,580,000 تومان
توضیحات نقد و اقساط 22220331-021
نام هتل هتل Coral Dubai Deira
خدمات هتل b.b فقط صبحانه
قیمت دو تخته 4,135,000 تومان
قیمت 1 تخته 5,690,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 4,135,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 2,580,000 تومان
توضیحات نقد و اقساط 22220331-021
نام هتل هتل Samaya Hotel Deira
خدمات هتل b.b فقط صبحانه
قیمت دو تخته 4,135,000 تومان
قیمت 1 تخته 5,700,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 3,430,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 2,580,000 تومان
توضیحات نقد و اقساط 22220331-021
نام هتل هتل Flora Grand Hotel
خدمات هتل b.b فقط صبحانه
قیمت دو تخته 4,150,000 تومان
قیمت 1 تخته 5,730,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 3,800,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 2,580,000 تومان
توضیحات نقد و اقساط 22220331-021
نام هتل هتل Copthorne Hotel Dubai
خدمات هتل b.b فقط صبحانه
قیمت دو تخته 4,160,000 تومان
قیمت 1 تخته 5,480,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 3,420,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 2,580,000 تومان
توضیحات نقد و اقساط 22220331-021
نام هتل هتل Moscow Hotel
خدمات هتل b.b فقط صبحانه
قیمت دو تخته 4,200,000 تومان
قیمت 1 تخته 6,090,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 3,480,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 2,580,000 تومان
توضیحات نقد و اقساط 22220331-021
نام هتل هتل Holiday Inn Dubai Al Barsha
خدمات هتل b.b فقط صبحانه
قیمت دو تخته 4,230,000 تومان
قیمت 1 تخته 5,900,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 0 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 2,580,000 تومان
توضیحات نقد و اقساط 22220331-021
نام هتل هتل Royal Continental Hotel
خدمات هتل b.b فقط صبحانه
قیمت دو تخته 4,250,000 تومان
قیمت 1 تخته 5,930,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 3,420,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 2,580,000 تومان
توضیحات نقد و اقساط 22220331-021
نام هتل هتل Carlton Tower Hotel
خدمات هتل b.b فقط صبحانه
قیمت دو تخته 4,330,000 تومان
قیمت 1 تخته 6,090,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 0 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 2,580,000 تومان
توضیحات نقد و اقساط 22220331-021
نام هتل هتل Carlton Palace Hotel
خدمات هتل b.b فقط صبحانه
قیمت دو تخته 4,390,000 تومان
قیمت 1 تخته 6,200,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 0 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 2,580,000 تومان
توضیحات نقد و اقساط 22220331-021
نام هتل هتل Two Seasons
خدمات هتل b.b فقط صبحانه
قیمت دو تخته 4,560,000 تومان
قیمت 1 تخته 6,540,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 4,050,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 2,580,000 تومان
توضیحات نقد و اقساط 22220331-021
نام هتل هتل Aloft City Centre Deira
خدمات هتل b.b فقط صبحانه
قیمت دو تخته 4,615,000 تومان
قیمت 1 تخته 6,660,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 4,050,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 2,580,000 تومان
توضیحات نقد و اقساط 22220331-021
نام هتل هتل Canal Central
خدمات هتل b.b فقط صبحانه
قیمت دو تخته 4,760,000 تومان
قیمت 1 تخته 6,950,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 3,860,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 2,580,000 تومان
توضیحات نقد و اقساط 22220331-021
نام هتل هتل Novotel Dubai Al Barsha
خدمات هتل b.b فقط صبحانه
قیمت دو تخته 4,820,000 تومان
قیمت 1 تخته 7,075,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 0 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 2,580,000 تومان
توضیحات نقد و اقساط 22220331-021
نام هتل هتل Crowne Plaza Dubai Deira
خدمات هتل b.b فقط صبحانه
قیمت دو تخته 4,880,000 تومان
قیمت 1 تخته 7,200,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 4,390,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 2,580,000 تومان
توضیحات نقد و اقساط 22220331-021
نام هتل هتل Swissotel Al Ghurair
خدمات هتل b.b فقط صبحانه
قیمت دو تخته 4,950,000 تومان
قیمت 1 تخته 7,330,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 2,580,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 2,580,000 تومان
توضیحات نقد و اقساط 22220331-021
نام هتل هتل Al Bandar Rotana Creek
خدمات هتل b.b فقط صبحانه
قیمت دو تخته 5,100,000 تومان
قیمت 1 تخته 7,630,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 2,580,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 2,580,000 تومان
توضیحات نقد و اقساط 22220331-021
نام هتل هتل Crowne Plaza Dubai
خدمات هتل b.b فقط صبحانه
قیمت دو تخته 5,380,000 تومان
قیمت 1 تخته 7,690,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 2,580,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 2,580,000 تومان
توضیحات نقد و اقساط 22220331-021
نام هتل هتل Royal Central The Palm
خدمات هتل b.b فقط صبحانه
قیمت دو تخته 5,950,000 تومان
قیمت 1 تخته 9,330,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 4,200,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 2,580,000 تومان
توضیحات نقد و اقساط 22220331-021
نام هتل هتل ShangriLa Hotel
خدمات هتل b.b فقط صبحانه
قیمت دو تخته 5,950,000 تومان
قیمت 1 تخته 9,330,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 4,390,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 2,580,000 تومان
توضیحات نقد و اقساط 22220331-021
نام هتل هتل Rixos Bab Al Bahr
خدمات هتل b.b فقط صبحانه
قیمت دو تخته 9,070,000 تومان
قیمت 1 تخته 14,620,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 3,050,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 2,580,000 تومان
توضیحات نقد و اقساط 22220331-021
دبی
 تاریخ برنامه سفر
تاریخ شروع تور : 26 بهمن , 1398 - تاریخ پایان تور : 6 اسفند , 1398
 مدارک لازم
کپی پاسپورت با حداقل 7 ماه اعتبار کپی شناسنامه و پشت و روی کارت ملی هوشمند فایل عکس برای افراد 18 سال کپی شناسنامه فرد و والدین اجباری می باشد.
 خدمات آژانس
پرواز رفت و برگشت با پرواز ایر عربیا همراه با بار 30 کیلو رایگان در پرواز ویزا توریستی 3 شب و 4 روز اقامت در هتل سرویس به مراکز خرید و ساحل در هتل های 3 و 4 ستاره ترانسفر فرودگاهی لیدر فارسی زبان بیمه مسافرتی
 توضیحات

نرخ تور برای کودک زیر دو سال 1.850.000 تومان می باشد.
* هتل ها در تاریخ های خاص ، دارای surcharge می باشد.
به نفر سوم تخت اضافه سفری تعلق می گردد.
مسئولیت کنترل پاسپورت از نظر اعتبار حداقل 6 ماه و ممنوعیت خروج از کشور به عهده مسافر می باشد.
مالیات هتل 3 ستاره 10 درهم, 4 ستاره 15 درهم و 5 ستاره 20 درهم هر شب بوده و به عهده مسافر می باشد.
بیمه ی افراد بالای 60 سال 50.000 تومان می باشد.

  برای خرید این تور با آژانس مسافرتی آیسو سفر پارسه و شماره  02122220331  تماس حاصل فرمایید .

تور دبی از تهران

شما را به خواندن مطلب " قیمت تور ارزان دبی بهار 99 " دعوت می‌کنیم .

یک دیدگاه بزارید...

برای تماس کلیک کنید
وبلاگ گردشگری پرواز یار
همه چیز را درباره تور های گردشگری دبی بدانیم
آشنایی بیشتر با تور زمینی وان
تفریحات مهیج در تور کیش ارزان دقیقه 90
پرواز یار
کليه حقوق اين سايت متعلق به  پرواز یار  می باشد .
پیوندها
درباره پرواز یار
پرواز یار صرفا تبلیغ کننده تورهای مسافرتی است که و خود فروشنده تورهای مسافرتی نیست.