آژانس مسافرتی کاخ سپید ملل
شروع تور از 3 فروردین , 1398
02188895096
5 شب دبی
 مسیر سفر
تهران
    
دبی
 نوع سفر
هوائی  -  ماهان
 هتل‌ها
نام هتل خدمات هتل قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته کودک با تخت
6 تا 12 سال
کودک بدون تخت
2 تا 6 سال
توضیحات
هتل Sun and Sands Downtown Hotel
b.b فقط صبحانه
5,340,000 تومان 6,440,000 تومان 5,240,000 تومان 4,350,000 تومان
هتل Sadaf Hotel
b.b فقط صبحانه
5,700,000 تومان 6,950,000 تومان 5,900,000 تومان 4,350,000 تومان
هتل Mayfair Hotel
b.b فقط صبحانه
5,720,000 تومان 6,750,000 تومان 5,840,000 تومان 4,350,000 تومان
هتل Landmark Plaza Hotel
b.b فقط صبحانه
6,090,000 تومان 7,790,000 تومان 5,990,000 تومان 4,350,000 تومان
هتل Gulf Inn
b.b فقط صبحانه
6,190,000 تومان 7,990,000 تومان 6,390,000 تومان 4,350,000 تومان
هتل Landmark grand
b.b فقط صبحانه
6,270,000 تومان 8,200,000 تومان 6,170,000 تومان 4,350,000 تومان
هتل The Leela
b.b فقط صبحانه
6,290,000 تومان 8,190,000 تومان 6,190,000 تومان 4,350,000 تومان
هتل Landmark Premier
b.b فقط صبحانه
6,330,000 تومان 8,270,000 تومان 6,310,000 تومان 4,350,000 تومان
هتل City Avenue
b.b فقط صبحانه
6,410,000 تومان 8,390,000 تومان 6,310,000 تومان
هتل Coral Dubai Deira
b.b فقط صبحانه
7,050,000 تومان 9,710,000 تومان 6,950,000 تومان
هتل Cassells Al Barsha Hotel
b.b فقط صبحانه
7,050,000 تومان 9,550,000 تومان 6,890,000 تومان 4,450,000 تومان
هتل Samaya Hotel Deira
b.b فقط صبحانه
7,090,000 تومان 9,770,000 تومان 6,690,000 تومان 4,350,000 تومان
هتل Royal Continental Hotel
b.b فقط صبحانه
7,100,000 تومان 9,710,000 تومان 5,770,000 تومان 4,450,000 تومان
هتل Avenue Hotel Dubai
b.b فقط صبحانه
7,130,000 تومان 9,870,000 تومان 6,790,000 تومان 4,450,000 تومان
هتل Hyatt Place Dubai Al Rigga
b.b فقط صبحانه
7,290,000 تومان 10,190,000 تومان 5,790,000 تومان 4,450,000 تومان
هتل Emirates Grand Hotel Apartments
b.b فقط صبحانه
7,390,000 تومان 10,390,000 تومان 5,990,000 تومان 4,450,000 تومان
هتل Two Seasons
b.b فقط صبحانه
7,750,000 تومان 11,110,000 تومان 6,490,000 تومان 4,500,000 تومان
هتل Jood Palace Hotel Dubai
b.b فقط صبحانه
7,790,000 تومان 11,190,000 تومان 7,290,000 تومان 4,500,000 تومان
هتل Aloft City Centre Deira
b.b فقط صبحانه
8,000,000 تومان 11,650,000 تومان 6,810,000 تومان 5,240,000 تومان
هتل City Seasons Hotel
b.b فقط صبحانه
8,050,000 تومان 11,710,000 تومان 5,990,000 تومان 4,500,000 تومان
هتل Crowne Plaza Dubai
b.b فقط صبحانه
8,250,000 تومان 12,090,000 تومان 5,250,000 تومان 4,740,000 تومان
هتل Hyatt Regency Dubai
b.b فقط صبحانه
8,290,000 تومان 12,190,000 تومان 6,590,000 تومان 4,550,000 تومان
هتل Gevora Hotel
b.b فقط صبحانه
8,290,000 تومان 12,190,000 تومان 8,290,000 تومان 4,500,000 تومان
هتل Swissotel Al Ghurair
b.b فقط صبحانه
8,390,000 تومان 12,410,000 تومان 5,290,000 تومان 4,550,000 تومان
هتل Pullman Dubai City Centre
b.b فقط صبحانه
8,510,000 تومان 12,610,000 تومان 6,770,000 تومان 4,600,000 تومان
هتل Sheraton Grand Hotel Dubai
b.b فقط صبحانه
8,690,000 تومان 12,990,000 تومان 8,890,000 تومان 4,740,000 تومان
هتل Canal Central
b.b فقط صبحانه
8,990,000 تومان 13,590,000 تومان 6,590,000 تومان 4,740,000 تومان
هتل Hilton Dubai Creek
b.b فقط صبحانه
9,290,000 تومان 14,190,000 تومان 8,890,000 تومان 4,740,000 تومان
هتل Hilton Dubai Al Habtoor City
b.b فقط صبحانه
9,610,000 تومان 14,830,000 تومان 6,890,000 تومان 4,740,000 تومان
هتل Grand Hyatt Dubai
b.b فقط صبحانه
10,000,000 تومان 15,450,000 تومان 7,350,000 تومان 4,740,000 تومان
هتل Rose Rayhaan by Rotana
b.b فقط صبحانه
10,090,000 تومان 15,990,000 تومان 8,130,000 تومان 4,740,000 تومان
هتل ShangriLa Hotel
b.b فقط صبحانه
10,350,000 تومان 16,290,000 تومان 5,570,000 تومان 4,740,000 تومان
هتل Conrad Dubai
b.b فقط صبحانه
10,750,000 تومان 16,950,000 تومان 9,450,000 تومان 5,540,000 تومان
هتل V Hotel
b.b فقط صبحانه
10,900,000 تومان 17,250,000 تومان 7,600,000 تومان 4,740,000 تومان
هتل Royal Central The Palm
b.b فقط صبحانه
10,950,000 تومان 16,750,000 تومان 7,550,000 تومان 4,740,000 تومان
نام هتل هتل Sun and Sands Downtown Hotel
خدمات هتل b.b فقط صبحانه
قیمت دو تخته 5,340,000 تومان
قیمت 1 تخته 6,440,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 5,240,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 4,350,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Sadaf Hotel
خدمات هتل b.b فقط صبحانه
قیمت دو تخته 5,700,000 تومان
قیمت 1 تخته 6,950,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 5,900,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 4,350,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Mayfair Hotel
خدمات هتل b.b فقط صبحانه
قیمت دو تخته 5,720,000 تومان
قیمت 1 تخته 6,750,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 5,840,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 4,350,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Landmark Plaza Hotel
خدمات هتل b.b فقط صبحانه
قیمت دو تخته 6,090,000 تومان
قیمت 1 تخته 7,790,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 5,990,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 4,350,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Gulf Inn
خدمات هتل b.b فقط صبحانه
قیمت دو تخته 6,190,000 تومان
قیمت 1 تخته 7,990,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 6,390,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 4,350,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Landmark grand
خدمات هتل b.b فقط صبحانه
قیمت دو تخته 6,270,000 تومان
قیمت 1 تخته 8,200,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 6,170,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 4,350,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل The Leela
خدمات هتل b.b فقط صبحانه
قیمت دو تخته 6,290,000 تومان
قیمت 1 تخته 8,190,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 6,190,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 4,350,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Landmark Premier
خدمات هتل b.b فقط صبحانه
قیمت دو تخته 6,330,000 تومان
قیمت 1 تخته 8,270,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 6,310,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 4,350,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل City Avenue
خدمات هتل b.b فقط صبحانه
قیمت دو تخته 6,410,000 تومان
قیمت 1 تخته 8,390,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 6,310,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 0 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Coral Dubai Deira
خدمات هتل b.b فقط صبحانه
قیمت دو تخته 7,050,000 تومان
قیمت 1 تخته 9,710,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 6,950,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 0 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Cassells Al Barsha Hotel
خدمات هتل b.b فقط صبحانه
قیمت دو تخته 7,050,000 تومان
قیمت 1 تخته 9,550,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 6,890,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 4,450,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Samaya Hotel Deira
خدمات هتل b.b فقط صبحانه
قیمت دو تخته 7,090,000 تومان
قیمت 1 تخته 9,770,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 6,690,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 4,350,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Royal Continental Hotel
خدمات هتل b.b فقط صبحانه
قیمت دو تخته 7,100,000 تومان
قیمت 1 تخته 9,710,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 5,770,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 4,450,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Avenue Hotel Dubai
خدمات هتل b.b فقط صبحانه
قیمت دو تخته 7,130,000 تومان
قیمت 1 تخته 9,870,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 6,790,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 4,450,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Hyatt Place Dubai Al Rigga
خدمات هتل b.b فقط صبحانه
قیمت دو تخته 7,290,000 تومان
قیمت 1 تخته 10,190,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 5,790,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 4,450,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Emirates Grand Hotel Apartments
خدمات هتل b.b فقط صبحانه
قیمت دو تخته 7,390,000 تومان
قیمت 1 تخته 10,390,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 5,990,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 4,450,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Two Seasons
خدمات هتل b.b فقط صبحانه
قیمت دو تخته 7,750,000 تومان
قیمت 1 تخته 11,110,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 6,490,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 4,500,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Jood Palace Hotel Dubai
خدمات هتل b.b فقط صبحانه
قیمت دو تخته 7,790,000 تومان
قیمت 1 تخته 11,190,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 7,290,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 4,500,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Aloft City Centre Deira
خدمات هتل b.b فقط صبحانه
قیمت دو تخته 8,000,000 تومان
قیمت 1 تخته 11,650,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 6,810,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 5,240,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل City Seasons Hotel
خدمات هتل b.b فقط صبحانه
قیمت دو تخته 8,050,000 تومان
قیمت 1 تخته 11,710,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 5,990,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 4,500,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Crowne Plaza Dubai
خدمات هتل b.b فقط صبحانه
قیمت دو تخته 8,250,000 تومان
قیمت 1 تخته 12,090,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 5,250,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 4,740,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Hyatt Regency Dubai
خدمات هتل b.b فقط صبحانه
قیمت دو تخته 8,290,000 تومان
قیمت 1 تخته 12,190,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 6,590,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 4,550,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Gevora Hotel
خدمات هتل b.b فقط صبحانه
قیمت دو تخته 8,290,000 تومان
قیمت 1 تخته 12,190,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 8,290,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 4,500,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Swissotel Al Ghurair
خدمات هتل b.b فقط صبحانه
قیمت دو تخته 8,390,000 تومان
قیمت 1 تخته 12,410,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 5,290,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 4,550,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Pullman Dubai City Centre
خدمات هتل b.b فقط صبحانه
قیمت دو تخته 8,510,000 تومان
قیمت 1 تخته 12,610,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 6,770,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 4,600,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Sheraton Grand Hotel Dubai
خدمات هتل b.b فقط صبحانه
قیمت دو تخته 8,690,000 تومان
قیمت 1 تخته 12,990,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 8,890,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 4,740,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Canal Central
خدمات هتل b.b فقط صبحانه
قیمت دو تخته 8,990,000 تومان
قیمت 1 تخته 13,590,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 6,590,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 4,740,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Hilton Dubai Creek
خدمات هتل b.b فقط صبحانه
قیمت دو تخته 9,290,000 تومان
قیمت 1 تخته 14,190,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 8,890,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 4,740,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Hilton Dubai Al Habtoor City
خدمات هتل b.b فقط صبحانه
قیمت دو تخته 9,610,000 تومان
قیمت 1 تخته 14,830,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 6,890,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 4,740,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Grand Hyatt Dubai
خدمات هتل b.b فقط صبحانه
قیمت دو تخته 10,000,000 تومان
قیمت 1 تخته 15,450,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 7,350,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 4,740,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Rose Rayhaan by Rotana
خدمات هتل b.b فقط صبحانه
قیمت دو تخته 10,090,000 تومان
قیمت 1 تخته 15,990,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 8,130,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 4,740,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل ShangriLa Hotel
خدمات هتل b.b فقط صبحانه
قیمت دو تخته 10,350,000 تومان
قیمت 1 تخته 16,290,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 5,570,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 4,740,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Conrad Dubai
خدمات هتل b.b فقط صبحانه
قیمت دو تخته 10,750,000 تومان
قیمت 1 تخته 16,950,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 9,450,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 5,540,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل V Hotel
خدمات هتل b.b فقط صبحانه
قیمت دو تخته 10,900,000 تومان
قیمت 1 تخته 17,250,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 7,600,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 4,740,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Royal Central The Palm
خدمات هتل b.b فقط صبحانه
قیمت دو تخته 10,950,000 تومان
قیمت 1 تخته 16,750,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 7,550,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 4,740,000 تومان
توضیحات
دبی
 تاریخ برنامه سفر
تاریخ شروع تور : 3 فروردین , 1398 - تاریخ پایان تور : 12 فروردین , 1398
 مدارک لازم
✔️ اسکن پاسپورت با حداقل 7 ماه اعتبار ✔️اسکن کارت ملی
 خدمات آژانس
✔️پرواز رفت و برگشت ✔️اقامت ✔️ویزا توریستی ✔️ترانسفر فرودگاهی ✔️لیدر فارسی زبان ✔️بیمه مسافرتی
 توضیحات

✔️ لطفا برای اطلاع از ساعت های دیگر تور با آژانس تماس حاصل فرمایید
✔️نرخ تور برای کودک زیر 2 سال 1.790.000تومان می باشد
✔️باتوجه به شرایط جدید در صدور ویزا دبی امکان فروش تور برای افراد زیر ۱۸ سال برای تاریخ های با فاصله کمتر از ۶ روز کاری امکان پذیر نمی باشد
✔️تور برای کودک بین 2 تا 5 سال بدون تخت محسوب می شود و برای 5 الی 12 سال با تخت در نظر گرفته می شود.
✔️مسئولیت کنترل پاسپورت از هر لحاظ (حداقل 7 ماه) و ممنوعیت خروج از کشور به عهده مسافر می باشد.
✔️پرداخت 70% هزینه تور در هنگام ثبت نام الزامی است.
✔️هرگونه کنسلی تور از سمت مسافر سوخت کامل می باشد.
✔️برای افراد بالای 60 سال،‌ هزینه بیمه الزامی و جداگانه به عهده مسافر می باشد.
✔️هزینه پرداخت مالیات هتل به عهده مسافر میباشد.
✔️درساعات غیر اداری و روزهای تعطیل با شماره 09123055521 تماس حاصل نمایید.

  برای خرید این تور با آژانس مسافرتی کاخ سپید ملل و شماره  02188895096  تماس حاصل فرمایید .

تور دبی از تهران

شما را به خواندن مطلب " تور خرداد ۹۹ دبی " دعوت می‌کنیم .

یک دیدگاه بزارید...

برای تماس کلیک کنید
وبلاگ گردشگری پرواز یار
همه چیز را درباره تور های گردشگری دبی بدانیم
آشنایی بیشتر با تور زمینی وان
تفریحات مهیج در تور کیش ارزان دقیقه 90
پرواز یار
کليه حقوق اين سايت متعلق به  پرواز یار  می باشد .
پیوندها
درباره پرواز یار
پرواز یار صرفا تبلیغ کننده تورهای مسافرتی است که و خود فروشنده تورهای مسافرتی نیست.