آژانس مسافرتی آیسو سفر پارسه
شروع تور از 29 اردیبهشت , 1398
02122220331
3 شب دبی
 مسیر سفر
تهران
    
دبی
 نوع سفر
هوائی   -  ایران ایر
 هتل‌ها
نام هتل خدمات هتل قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته کودک با تخت
6 تا 12 سال
کودک بدون تخت
2 تا 6 سال
توضیحات
هتل Middle east
b.b
...
2,370,000 تومان 3,080,000 تومان 2,270,000 تومان 2,080,000 تومان
هتل Sadaf Hotel
b.b
2,430,000 تومان 3,180,000 تومان 2,330,000 تومان 2,080,000 تومان
هتل Orchid Hotel
b.b
2,570,000 تومان 3,180,000 تومان 2,470,000 تومان 2,080,000 تومان
هتل New Black Stone
b.b
2,570,000 تومان 3,380,000 تومان 2,580,000 تومان 2,080,000 تومان
هتل Grand Central Hotel
b.b
2,680,000 تومان 2,380,000 تومان 2,580,000 تومان 2,080,000 تومان
هتل Avenue Hotel Dubai
b.b
2,700,000 تومان 3,420,000 تومان 2,600,000 تومان 2,080,000 تومان
هتل Lotus Grand
b.b
2,710,000 تومان 3,710,000 تومان 2,610,000 تومان 2,080,000 تومان
هتل Summit Hotel
b.b
2,780,000 تومان 3,480,000 تومان 2,680,000 تومان 2,080,000 تومان
هتل Flora Grand Hotel
b.b
2,780,000 تومان 3,830,000 تومان 2,680,000 تومان 2,080,000 تومان
هتل Landmark Riqqa Hotel
b.b
2,810,000 تومان 3,880,000 تومان 2,710,000 تومان 2,080,000 تومان
هتل Moscow Hotel
b.b
2,980,000 تومان 4,080,000 تومان 2,880,000 تومان 2,080,000 تومان
هتل Royal Continental Hotel
b.b
3,080,000 تومان 4,300,000 تومان 2,980,000 تومان 2,080,000 تومان
هتل Aloft City Centre Deira
b.b
3,080,000 تومان 4,380,000 تومان 2,980,000 تومان 2,080,000 تومان
هتل Roda Al Bustan Hotel
b.b
3,130,000 تومان 4,380,000 تومان 3,030,000 تومان 2,080,000 تومان
هتل AVANI Deira Dubai
b.b
323,180,000 تومان 4,330,000 تومان 3,080,000 تومان 2,080,000 تومان
هتل Carlton Palace Hotel
b.b
3,180,000 تومان 4,480,000 تومان 3,080,000 تومان 2,080,000 تومان
هتل Novotel Deira City Centre
b.b
3,180,000 تومان 448,000 تومان 3,080,000 تومان 2,080,000 تومان
هتل Jood Palace Hotel Dubai
b.b
3,280,000 تومان 4,480,000 تومان 3,180,000 تومان 2,080,000 تومان
هتل City Seasons Hotel
b.b
3,380,000 تومان 4,480,000 تومان 3,280,000 تومان 2,080,000 تومان
هتل Aloft Palm Jumeirah
b.b
3,380,000 تومان 5,280,000 تومان 3,280,000 تومان 2,080,000 تومان
هتل Swissotel Al Ghurair
b.b
3,480,000 تومان 4,680,000 تومان 3,380,000 تومان 2,080,000 تومان
هتل Yassat Gloria Hotel And Apartments
b.b
3,480,000 تومان 5,280,000 تومان 3,380,000 تومان 2,080,000 تومان
هتل Bonnington Jumeirah Lakes Towers
b.b
3,480,000 تومان 5,280,000 تومان 3,480,000 تومان 2,080,000 تومان
هتل Leva
b.b
3,580,000 تومان 5,180,000 تومان 3,480,000 تومان 2,080,000 تومان
هتل Nassima Royal Hotel
b.b
3,630,000 تومان 4,780,000 تومان 3,530,000 تومان 2,080,000 تومان
هتل Canal Central
b.b
3,830,000 تومان 5,280,000 تومان 3,730,000 تومان 2,080,000 تومان
هتل Hilton Dubai Creek
b.b
4,080,000 تومان 5,580,000 تومان 3,980,000 تومان 2,080,000 تومان
هتل Conrad Dubai
b.b
4,280,000 تومان 6,180,000 تومان 4,180,000 تومان 2,080,000 تومان
هتل Sheraton Dubai Mall
b.b
4,280,000 تومان 6,180,000 تومان 4,180,000 تومان 2,080,000 تومان
هتل Jumeirah Creekside Hotel
b.b
4,480,000 تومان 6,880,000 تومان 4,380,000 تومان 2,080,000 تومان
هتل Jumeirah Emirates Towers
b.b
5,280,000 تومان 9,830,000 تومان 5,180,000 تومان 2,080,000 تومان
نام هتل هتل Middle east
خدمات هتل b.b
...
قیمت دو تخته 2,370,000 تومان
قیمت 1 تخته 3,080,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 2,270,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 2,080,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Sadaf Hotel
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 2,430,000 تومان
قیمت 1 تخته 3,180,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 2,330,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 2,080,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Orchid Hotel
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 2,570,000 تومان
قیمت 1 تخته 3,180,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 2,470,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 2,080,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل New Black Stone
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 2,570,000 تومان
قیمت 1 تخته 3,380,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 2,580,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 2,080,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Grand Central Hotel
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 2,680,000 تومان
قیمت 1 تخته 2,380,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 2,580,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 2,080,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Avenue Hotel Dubai
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 2,700,000 تومان
قیمت 1 تخته 3,420,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 2,600,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 2,080,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Lotus Grand
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 2,710,000 تومان
قیمت 1 تخته 3,710,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 2,610,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 2,080,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Summit Hotel
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 2,780,000 تومان
قیمت 1 تخته 3,480,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 2,680,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 2,080,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Flora Grand Hotel
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 2,780,000 تومان
قیمت 1 تخته 3,830,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 2,680,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 2,080,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Landmark Riqqa Hotel
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 2,810,000 تومان
قیمت 1 تخته 3,880,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 2,710,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 2,080,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Moscow Hotel
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 2,980,000 تومان
قیمت 1 تخته 4,080,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 2,880,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 2,080,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Royal Continental Hotel
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 3,080,000 تومان
قیمت 1 تخته 4,300,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 2,980,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 2,080,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Aloft City Centre Deira
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 3,080,000 تومان
قیمت 1 تخته 4,380,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 2,980,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 2,080,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Roda Al Bustan Hotel
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 3,130,000 تومان
قیمت 1 تخته 4,380,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 3,030,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 2,080,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل AVANI Deira Dubai
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 323,180,000 تومان
قیمت 1 تخته 4,330,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 3,080,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 2,080,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Carlton Palace Hotel
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 3,180,000 تومان
قیمت 1 تخته 4,480,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 3,080,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 2,080,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Novotel Deira City Centre
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 3,180,000 تومان
قیمت 1 تخته 448,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 3,080,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 2,080,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Jood Palace Hotel Dubai
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 3,280,000 تومان
قیمت 1 تخته 4,480,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 3,180,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 2,080,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل City Seasons Hotel
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 3,380,000 تومان
قیمت 1 تخته 4,480,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 3,280,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 2,080,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Aloft Palm Jumeirah
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 3,380,000 تومان
قیمت 1 تخته 5,280,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 3,280,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 2,080,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Swissotel Al Ghurair
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 3,480,000 تومان
قیمت 1 تخته 4,680,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 3,380,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 2,080,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Yassat Gloria Hotel And Apartments
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 3,480,000 تومان
قیمت 1 تخته 5,280,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 3,380,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 2,080,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Bonnington Jumeirah Lakes Towers
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 3,480,000 تومان
قیمت 1 تخته 5,280,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 3,480,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 2,080,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Leva
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 3,580,000 تومان
قیمت 1 تخته 5,180,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 3,480,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 2,080,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Nassima Royal Hotel
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 3,630,000 تومان
قیمت 1 تخته 4,780,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 3,530,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 2,080,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Canal Central
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 3,830,000 تومان
قیمت 1 تخته 5,280,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 3,730,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 2,080,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Hilton Dubai Creek
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 4,080,000 تومان
قیمت 1 تخته 5,580,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 3,980,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 2,080,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Conrad Dubai
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 4,280,000 تومان
قیمت 1 تخته 6,180,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 4,180,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 2,080,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Sheraton Dubai Mall
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 4,280,000 تومان
قیمت 1 تخته 6,180,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 4,180,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 2,080,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Jumeirah Creekside Hotel
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 4,480,000 تومان
قیمت 1 تخته 6,880,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 4,380,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 2,080,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Jumeirah Emirates Towers
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 5,280,000 تومان
قیمت 1 تخته 9,830,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 5,180,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 2,080,000 تومان
توضیحات
دبی
 تاریخ برنامه سفر
تاریخ شروع تور : 29 اردیبهشت , 1398 - تاریخ پایان تور : 11 خرداد , 1398
 مدارک لازم
کپی پاسپورت با حداقل 7 ماه اعتبار کپی شناسنامه و پشت و روی کارت ملی هوشمند فایل عکس برای افراد 18 سال کپی شناسنامه فرد و والدین اجباری می باشد.
 خدمات آژانس
پرواز رفت و برگشت ایران ایر و ماهان ویزا توریستی 3 شب و 4 روز اقامت در هتل ترانسفر فرودگاهی لیدر فارسی زبان بیمه مسافرتی
 توضیحات

نرخ تور برای کودک زیر دو سال 1.000.000 تومان می باشد. به نفر سوم تخت اضافه سفری تعلق می گردد. مسئولیت کنترل پاسپورت از نظر اعتبار حداقل 6 ماه و ممنوعیت خروج از کشور به عهده مسافر می باشد. مالیات هتل 3 ستاره 10 درهم, 4 ستاره 15 درهم و 5 ستاره 20 درهم هر شب بوده و به عهده مسافر می باشد. بیمه ی افراد بالای 60 سال 50.000 تومان می باشد. **امکان اقساط تور** * تلفن جهت تماس در خارج ساعات اداری و تعطیلات : 09121463715 آقای خانی

  برای خرید این تور با آژانس مسافرتی آیسو سفر پارسه و شماره  02122220331  تماس حاصل فرمایید .

تور دبی از تهران

شما را به خواندن مطلب " تور ارزان دبی لحظه آخری از اصفهان " دعوت می‌کنیم .

یک دیدگاه بزارید...

برای تماس کلیک کنید
وبلاگ گردشگری پرواز یار
۱۱ دلیل که شما را برای سفر به باکو مشتاق‌تر می‌کند
۱۰ مقصد گردشگری خانوادگی در تایلند
۸ جاذبه مشهور در آگرا، هند که نباید از دست بدهید
پرواز یار
کليه حقوق اين سايت متعلق به  پرواز یار  می باشد .
درباره پرواز یار
پرواز یار صرفا تبلیغ کننده تورهای مسافرتی است که و خود فروشنده تورهای مسافرتی نیست.