آژانس مسافرتی دیاکو پرواز
شروع تور از 1 فروردین , 1397
۰۲۱۸۶۰۱۵۹۱۹
5 شب دبی
 مسیر سفر
تهران
    
دبی
 نوع سفر
air   -  قشم ایر
 هتل‌ها
نام هتل خدمات هتل قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته کودک با تخت
6 تا 12 سال
کودک بدون تخت
2 تا 6 سال
توضیحات
Ibis Al Rigga
b.b
2,880,000 تومان 3,750,000 تومان  تومان 1,990,000 تومان
Ibis Al Barsha
b.b
2,880,000 تومان 3,750,000 تومان  تومان 1,990,000 تومان
Sun & Sands
h.b
2,880,000 تومان 3,750,000 تومان 2,750,000 تومان 2,350,000 تومان SEA VIEW
Dorus
h.b
3,020,000 تومان 4,020,000 تومان 2,820,000 تومان 2,420,000 تومان
Ibis Deira City Centre
b.b
2,920,000 تومان 3,850,000 تومان  تومان 1,990,000 تومان
Al Jawhara Gardens
b.b
3,050,000 تومان 4,090,000 تومان 2,970,000 تومان 2,350,000 تومان
Grand Excelsior Al Barsha
b.b
3,050,000 تومان 4,090,000 تومان 3,070,000 تومان 2,350,000 تومان
Emirates Grand
b.b
3,050,000 تومان 4,090,000 تومان 3,040,000 تومان 2,420,000 تومان
Samaya
b.b
3,160,000 تومان 4,320,000 تومان 3,260,000 تومان 2,350,000 تومان
Nihal
b.b
3,160,000 تومان 4,320,000 تومان 3,840,000 تومان 1,990,000 تومان
Gloria
b.b
3,340,000 تومان 4,670,000 تومان 3,250,000 تومان 2,270,000 تومان
Coral Al Barsha
b.b
3,670,000 تومان 5,330,000 تومان 3,250,000 تومان 1,990,000 تومان
City Seasons
b.b
3,670,000 تومان 5,320,000 تومان 3,090,000 تومان 2,320,000 تومان
Crowne Plaza
b.b
3,930,000 تومان 5,860,000 تومان 3,980,000 تومان 2,490,000 تومان
Pullman City Centre
b.b
4,090,000 تومان 6,170,000 تومان 3,370,000 تومان 2,460,000 تومان
Conrad
b.b
4,460,000 تومان 6,900,000 تومان 3,650,000 تومان 2,490,000 تومان
Fairmont
b.b
4,460,000 تومان 6,900,000 تومان 3,990,000 تومان 2,490,000 تومان
DUKES
b.b
4,830,000 تومان 7,640,000 تومان 3,190,000 تومان 1,990,000 تومان
DoubleTree by Hilton Marjan Island
all
5,890,000 تومان 9,780,000 تومان 5,700,000 تومان 3,280,000 تومان
Rixos Bab Al Bahr
all
6,380,000 تومان 10,070,000 تومان 6,190,000 تومان 1,990,000 تومان
نام هتل Ibis Al Rigga
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 2,880,000 تومان
قیمت 1 تخته 3,750,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال  تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 1,990,000 تومان
توضیحات
نام هتل Ibis Al Barsha
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 2,880,000 تومان
قیمت 1 تخته 3,750,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال  تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 1,990,000 تومان
توضیحات
نام هتل Sun & Sands
خدمات هتل h.b
قیمت دو تخته 2,880,000 تومان
قیمت 1 تخته 3,750,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 2,750,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 2,350,000 تومان
توضیحات SEA VIEW
نام هتل Dorus
خدمات هتل h.b
قیمت دو تخته 3,020,000 تومان
قیمت 1 تخته 4,020,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 2,820,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 2,420,000 تومان
توضیحات
نام هتل Ibis Deira City Centre
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 2,920,000 تومان
قیمت 1 تخته 3,850,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال  تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 1,990,000 تومان
توضیحات
نام هتل Al Jawhara Gardens
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 3,050,000 تومان
قیمت 1 تخته 4,090,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 2,970,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 2,350,000 تومان
توضیحات
نام هتل Grand Excelsior Al Barsha
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 3,050,000 تومان
قیمت 1 تخته 4,090,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 3,070,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 2,350,000 تومان
توضیحات
نام هتل Emirates Grand
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 3,050,000 تومان
قیمت 1 تخته 4,090,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 3,040,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 2,420,000 تومان
توضیحات
نام هتل Samaya
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 3,160,000 تومان
قیمت 1 تخته 4,320,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 3,260,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 2,350,000 تومان
توضیحات
نام هتل Nihal
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 3,160,000 تومان
قیمت 1 تخته 4,320,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 3,840,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 1,990,000 تومان
توضیحات
نام هتل Gloria
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 3,340,000 تومان
قیمت 1 تخته 4,670,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 3,250,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 2,270,000 تومان
توضیحات
نام هتل Coral Al Barsha
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 3,670,000 تومان
قیمت 1 تخته 5,330,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 3,250,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 1,990,000 تومان
توضیحات
نام هتل City Seasons
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 3,670,000 تومان
قیمت 1 تخته 5,320,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 3,090,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 2,320,000 تومان
توضیحات
نام هتل Crowne Plaza
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 3,930,000 تومان
قیمت 1 تخته 5,860,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 3,980,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 2,490,000 تومان
توضیحات
نام هتل Pullman City Centre
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 4,090,000 تومان
قیمت 1 تخته 6,170,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 3,370,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 2,460,000 تومان
توضیحات
نام هتل Conrad
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 4,460,000 تومان
قیمت 1 تخته 6,900,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 3,650,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 2,490,000 تومان
توضیحات
نام هتل Fairmont
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 4,460,000 تومان
قیمت 1 تخته 6,900,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 3,990,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 2,490,000 تومان
توضیحات
نام هتل DUKES
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 4,830,000 تومان
قیمت 1 تخته 7,640,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 3,190,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 1,990,000 تومان
توضیحات
نام هتل DoubleTree by Hilton Marjan Island
خدمات هتل all
قیمت دو تخته 5,890,000 تومان
قیمت 1 تخته 9,780,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 5,700,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 3,280,000 تومان
توضیحات
نام هتل Rixos Bab Al Bahr
خدمات هتل all
قیمت دو تخته 6,380,000 تومان
قیمت 1 تخته 10,070,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 6,190,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 1,990,000 تومان
توضیحات
دبی
 تاریخ برنامه سفر
تاریخ شروع تور : 1 فروردین , 1397 - تاریخ پایان تور : 6 فروردین , 1397
 مدارک لازم
گذرنامه با ۷ ماه اعتبار
 خدمات آژانس
پرواز رفت و برگشت - ویزا – 5 شب و 6 روز اقامت در هتل – ترانسفر فرودگاهی – لیدر فارسی زبان – بیمه مسافرتی
 توضیحات

-تاریخ های رفت : 1 و 8 فروردین 97
ساعت رفت : 09:30
- ساعت برگشت : 14:30

پرواز و هتل چارتر و گارانتی ، غیر قابل استرداد و کنسلی می باشد.
پرداخت 50% مبلغ تور هنگام ثبت نام الزامیست
مسئولیت کنترل پاسپورت از لحاظ اعتبار و ممنوعیت خروج از کشور به عهده مسافر می باشد
نرخ بلیط کودک زیر 2 سال 590.000 تومان می باشد.
در صورت عدم صدور ویزا از طرف اداره مهاجرت امارات آژانس دیاکوپرواز هیچ مسئولیتی بر عهده ندارد.

  برای خرید این تور با آژانس مسافرتی دیاکو پرواز و شماره  ۰۲۱۸۶۰۱۵۹۱۹  تماس حاصل فرمایید .
وبلاگ گردشگری پرواز یار
راحت ترین صندلی های هواپیما در کدام ردیف ها هستند؟
حقایق جالب در مورد سوچی؛ روسیه
حقایق جالب درباره مونیخ؛ آلمان
پرواز یار
کليه حقوق اين سايت متعلق به  پرواز یار  می باشد .
نماد الکترونیک