تور لحظه آخری
آژانس مسافرتی آریو پرواز پرشین
شروع تور از 28 فروردین , 1397
۸۸۵۴۳۴۲۴
6 شب دبی
 مسیر سفر
تهران
    
دبی
 نوع سفر
air   -  قشم ایر
 هتل‌ها
نام هتلخدمات هتلقیمت 2 تختهقیمت 1 تختهکودک با تخت
6 تا 12 سال
کودک بدون تخت
2 تا 6 سال
توضیحات
Ibis Al Rigga
b.b
2,900,000 تومان3,990,000 تومان تومان1,850,000 تومان
Ibis Al Barsha
b.b
2,900,000 تومان3,990,000 تومان تومان1,850,000 تومان
Sadaf
h.b
2,900,000 تومان3,990,000 تومان2,690,000 تومان2,170,000 تومان
Dorus
h.b
3,020,000 تومان4,220,000 تومان2,790,000 تومان2,300,000 تومان
Ibis Deira City Centre
b.b
2,960,000 تومان4,120,000 تومان تومان1,850,000 تومان
Al Jawhara Gardens
b.b
3,120,000 تومان4,420,000 تومان2,950,000 تومان2,220,000 تومان
Grand Excelsior Deira
b.b
3,120,000 تومان4,420,000 تومان3,090,000 تومان2,220,000 تومان
Avari
b.b
3,120,000 تومان4,420,000 تومان3,090,000 تومان2,220,000 تومان
Cassells Al Barsha
b.b
3,120,000 تومان4,420,000 تومان3,130,000 تومان2,080,000 تومان
Emirates Grand
b.b
3,120,000 تومان4,420,000 تومان3,040,000 تومان2,300,000 تومان
Samaya
b.b
3,260,000 تومان4,690,000 تومان3,300,000 تومان2,220,000 تومان
Nihal Palace
b.b
360,000 تومان4,690,000 تومان2,040,000 تومان1,850,000 تومان
Gloria
b.b
3,480,000 تومان5,130,000 تومان3,290,000 تومان2,220,000 تومان
Atana
b.b
3,480,000 تومان5,130,000 تومان3,290,000 تومان2,220,000 تومان
Rove City Centre
b.b
3,560,000 تومان5,300,000 تومان3,390,000 تومان2,120,000 تومان
JW Marriott
b.b
3,800,000 تومان5,780,000 تومان400,000 تومان2,390,000 تومان
Carlton Downtown
b.b
3,890,000 تومان5,950,000 تومان3,300,000 تومان2,220,000 تومان
Coral Al Barsha
b.b
3,890,000 تومان5,950,000 تومان3,260,000 تومان1,850,000 تومان
City Seasons
b.b
3,890,000 تومان5,950,000 تومان3,170,000 تومان2,220,000 تومان
Pullman City Centre
b.b
4,400,000 تومان7,000,000 تومان3,520,000 تومان2,390,000 تومان
The Westin Al Habtoor
b.b
4,480,000 تومان7,170,000 تومان4,300,000 تومان1,850,000 تومان
Taj
b.b
4,870,000 تومان7,900,000 تومان3,780,000 تومان2,390,000 تومان
Conrad
b.b
4,460,000 تومان6,900,000 تومان3,650,000 تومان2,490,000 تومان
Fairmont
b.b
4,870,000 تومان7,900,000 تومان4,170,000 تومان2,390,000 تومان
JW Marriott Marquis
b.b
4,870,000 تومان7,900,000 تومان4,170,000 تومان2,390,000 تومان
Shangri-La
b.b
4,870,000 تومان7,900,000 تومان1,850,000 تومان1,850,000 تومان
DUKES
b.b
5,190,000 تومان8,560,000 تومان3,220,000 تومان1,850,000 تومان
Rixos Bab Al Bahr
all
7,050,000 تومان12,320,000 تومان6,900,000 تومان1,850,000 تومان
نام هتلIbis Al Rigga
خدمات هتلb.b
قیمت دو تخته2,900,000 تومان
قیمت 1 تخته3,990,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال1,850,000 تومان
توضیحات
نام هتلIbis Al Barsha
خدمات هتلb.b
قیمت دو تخته2,900,000 تومان
قیمت 1 تخته3,990,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال1,850,000 تومان
توضیحات
نام هتلSadaf
خدمات هتلh.b
قیمت دو تخته2,900,000 تومان
قیمت 1 تخته3,990,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال2,690,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال2,170,000 تومان
توضیحات
نام هتلDorus
خدمات هتلh.b
قیمت دو تخته3,020,000 تومان
قیمت 1 تخته4,220,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال2,790,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال2,300,000 تومان
توضیحات
نام هتلIbis Deira City Centre
خدمات هتلb.b
قیمت دو تخته2,960,000 تومان
قیمت 1 تخته4,120,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال1,850,000 تومان
توضیحات
نام هتلAl Jawhara Gardens
خدمات هتلb.b
قیمت دو تخته3,120,000 تومان
قیمت 1 تخته4,420,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال2,950,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال2,220,000 تومان
توضیحات
نام هتلGrand Excelsior Deira
خدمات هتلb.b
قیمت دو تخته3,120,000 تومان
قیمت 1 تخته4,420,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال3,090,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال2,220,000 تومان
توضیحات
نام هتلAvari
خدمات هتلb.b
قیمت دو تخته3,120,000 تومان
قیمت 1 تخته4,420,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال3,090,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال2,220,000 تومان
توضیحات
نام هتلCassells Al Barsha
خدمات هتلb.b
قیمت دو تخته3,120,000 تومان
قیمت 1 تخته4,420,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال3,130,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال2,080,000 تومان
توضیحات
نام هتلEmirates Grand
خدمات هتلb.b
قیمت دو تخته3,120,000 تومان
قیمت 1 تخته4,420,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال3,040,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال2,300,000 تومان
توضیحات
نام هتلSamaya
خدمات هتلb.b
قیمت دو تخته3,260,000 تومان
قیمت 1 تخته4,690,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال3,300,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال2,220,000 تومان
توضیحات
نام هتلNihal Palace
خدمات هتلb.b
قیمت دو تخته360,000 تومان
قیمت 1 تخته4,690,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال2,040,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال1,850,000 تومان
توضیحات
نام هتلGloria
خدمات هتلb.b
قیمت دو تخته3,480,000 تومان
قیمت 1 تخته5,130,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال3,290,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال2,220,000 تومان
توضیحات
نام هتلAtana
خدمات هتلb.b
قیمت دو تخته3,480,000 تومان
قیمت 1 تخته5,130,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال3,290,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال2,220,000 تومان
توضیحات
نام هتلRove City Centre
خدمات هتلb.b
قیمت دو تخته3,560,000 تومان
قیمت 1 تخته5,300,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال3,390,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال2,120,000 تومان
توضیحات
نام هتلJW Marriott
خدمات هتلb.b
قیمت دو تخته3,800,000 تومان
قیمت 1 تخته5,780,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال400,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال2,390,000 تومان
توضیحات
نام هتلCarlton Downtown
خدمات هتلb.b
قیمت دو تخته3,890,000 تومان
قیمت 1 تخته5,950,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال3,300,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال2,220,000 تومان
توضیحات
نام هتلCoral Al Barsha
خدمات هتلb.b
قیمت دو تخته3,890,000 تومان
قیمت 1 تخته5,950,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال3,260,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال1,850,000 تومان
توضیحات
نام هتلCity Seasons
خدمات هتلb.b
قیمت دو تخته3,890,000 تومان
قیمت 1 تخته5,950,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال3,170,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال2,220,000 تومان
توضیحات
نام هتلPullman City Centre
خدمات هتلb.b
قیمت دو تخته4,400,000 تومان
قیمت 1 تخته7,000,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال3,520,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال2,390,000 تومان
توضیحات
نام هتلThe Westin Al Habtoor
خدمات هتلb.b
قیمت دو تخته4,480,000 تومان
قیمت 1 تخته7,170,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال4,300,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال1,850,000 تومان
توضیحات
نام هتلTaj
خدمات هتلb.b
قیمت دو تخته4,870,000 تومان
قیمت 1 تخته7,900,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال3,780,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال2,390,000 تومان
توضیحات
نام هتلConrad
خدمات هتلb.b
قیمت دو تخته4,460,000 تومان
قیمت 1 تخته6,900,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال3,650,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال2,490,000 تومان
توضیحات
نام هتلFairmont
خدمات هتلb.b
قیمت دو تخته4,870,000 تومان
قیمت 1 تخته7,900,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال4,170,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال2,390,000 تومان
توضیحات
نام هتلJW Marriott Marquis
خدمات هتلb.b
قیمت دو تخته4,870,000 تومان
قیمت 1 تخته7,900,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال4,170,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال2,390,000 تومان
توضیحات
نام هتلShangri-La
خدمات هتلb.b
قیمت دو تخته4,870,000 تومان
قیمت 1 تخته7,900,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال1,850,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال1,850,000 تومان
توضیحات
نام هتلDUKES
خدمات هتلb.b
قیمت دو تخته5,190,000 تومان
قیمت 1 تخته8,560,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال3,220,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال1,850,000 تومان
توضیحات
نام هتلRixos Bab Al Bahr
خدمات هتلall
قیمت دو تخته7,050,000 تومان
قیمت 1 تخته12,320,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال6,900,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال1,850,000 تومان
توضیحات
دبی
 تاریخ برنامه سفر
تاریخ شروع تور : 28 فروردین , 1397 - تاریخ پایان تور : 5 فروردین , 1397
 مدارک لازم
اصل پاسپورت
 خدمات آژانس
6 شب اقامت - پرواز ایر یاس قشم ایر -صبحانه وناهار (طبق برد)-ویزای عادی - ترانسفر فرودگاهی-بیمه مسافرتی پاسارگاد-لیدر فارسی زبان
 توضیحات

کمیسیون همکار 50.000 تومان-نوزاد 590.000 تومان

  برای خرید این تور با آژانس مسافرتی آریو پرواز پرشین و شماره  ۸۸۵۴۳۴۲۴  تماس حاصل فرمایید .

شما را به خواندن مطلب " تور باکو از تبریز " دعوت می‌کنیم .

وبلاگ گردشگری پرواز یار
حقایق جالب درباره صومعه گلاتی؛ گرجستان
چهره ای متفاوت از استانبول در عکس هایی رنگارنگ
بهترین پارک های اروپا در کدام کشورها قرار دارند؟ (قسمت اول)
پرواز یار
کليه حقوق اين سايت متعلق به  پرواز یار  می باشد .
نماد الکترونیک