آژانس مسافرتی معراج گشت
شروع تور از 29 آبان , 1397
02145162
3 شب دبی
 مسیر سفر
تهران
    
دبی
 نوع سفر
هوائی   -  ماهان
 هتل‌ها
نام هتل خدمات هتل قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته کودک با تخت
6 تا 12 سال
کودک بدون تخت
2 تا 6 سال
توضیحات
هتل Shalimar Park Hotel
b.b
3,270,000 تومان 3,950,000 تومان 2,850,000 تومان 2,250,000 تومان
هتل Golden Square Hotel Apartments
b.b
3,420,000 تومان 4,250,000 تومان 3,000,000 تومان 2,250,000 تومان
هتل Phoenix Hotel Dubai
b.b
3,420,000 تومان 4,250,000 تومان 3,000,000 تومان 2,250,000 تومان
هتل Delmon Hotel
b.b
3,490,000 تومان 4,410,000 تومان 3,080,000 تومان 2,250,000 تومان
هتل Dubai Palm Hotel
b.b
3,570,000 تومان 4,550,000 تومان 3,150,000 تومان 2,250,000 تومان
هتل Sun And Sands Sea View
b.b
3,570,000 تومان 4,540,000 تومان 3,150,000 تومان 2,250,000 تومان
هتل Dorus
b.b
3,690,000 تومان 4,800,000 تومان 3,270,000 تومان 2,250,000 تومان
هتل Carlton Palace Hotel
b.b
4,270,000 تومان 5,950,000 تومان 3,850,000 تومان 2,250,000 تومان
هتل Fortune Grand Hotel
b.b
3,790,000 تومان 4,980,000 تومان 3,370,000 تومان 2,250,000 تومان
هتل Delmon Palace Hotel
b.b
3,780,000 تومان 4,970,000 تومان 3,360,000 تومان 2,250,000 تومان
هتل Lavender Hotel
b.b
3,800,000 تومان 5,000,000 تومان 3,380,000 تومان 2,250,000 تومان
هتل Grand Central Hotel
b.b
3,800,000 تومان 5,020,000 تومان 3,380,000 تومان 2,250,000 تومان
هتل Landmark
b.b
...
3,890,000 تومان 5,180,000 تومان 3,460,000 تومان 2,250,000 تومان
هتل Coral Dubai Al Barsha
b.b
3,920,000 تومان 5,270,000 تومان 3,500,000 تومان 2,250,000 تومان
هتل Flora Grand Hotel
b.b
3,950,000 تومان 5,320,000 تومان 3,530,000 تومان 2,250,000 تومان
هتل Royal Continental Hotel
b.b
4,160,000 تومان 5,730,000 تومان 3,740,000 تومان 2,250,000 تومان
هتل Aloft Palm Jumeirah
b.b
5,050,000 تومان 7,500,000 تومان 4,630,000 تومان 2,250,000 تومان
هتل Millennium Plaza Hotel Dubai
b.b
5,140,000 تومان 7,680,000 تومان 4,710,000 تومان 2,250,000 تومان
هتل DUKES Dubai
b.b
6,550,000 تومان 10,520,000 تومان 6,130,000 تومان 2,250,000 تومان
هتل Sheraton Grand Hotel, Dubai
b.b
5,790,000 تومان 9,000,000 تومان 5,370,000 تومان 2,250,000 تومان
هتل Dubai Marine Beach Resort Spa
b.b
6,720,000 تومان 10,840,000 تومان 6,300,000 تومان 2,250,000 تومان
نام هتل هتل Shalimar Park Hotel
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 3,270,000 تومان
قیمت 1 تخته 3,950,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 2,850,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 2,250,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Golden Square Hotel Apartments
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 3,420,000 تومان
قیمت 1 تخته 4,250,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 3,000,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 2,250,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Phoenix Hotel Dubai
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 3,420,000 تومان
قیمت 1 تخته 4,250,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 3,000,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 2,250,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Delmon Hotel
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 3,490,000 تومان
قیمت 1 تخته 4,410,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 3,080,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 2,250,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Dubai Palm Hotel
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 3,570,000 تومان
قیمت 1 تخته 4,550,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 3,150,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 2,250,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Sun And Sands Sea View
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 3,570,000 تومان
قیمت 1 تخته 4,540,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 3,150,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 2,250,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Dorus
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 3,690,000 تومان
قیمت 1 تخته 4,800,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 3,270,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 2,250,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Carlton Palace Hotel
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 4,270,000 تومان
قیمت 1 تخته 5,950,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 3,850,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 2,250,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Fortune Grand Hotel
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 3,790,000 تومان
قیمت 1 تخته 4,980,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 3,370,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 2,250,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Delmon Palace Hotel
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 3,780,000 تومان
قیمت 1 تخته 4,970,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 3,360,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 2,250,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Lavender Hotel
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 3,800,000 تومان
قیمت 1 تخته 5,000,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 3,380,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 2,250,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Grand Central Hotel
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 3,800,000 تومان
قیمت 1 تخته 5,020,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 3,380,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 2,250,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Landmark
خدمات هتل b.b
...
قیمت دو تخته 3,890,000 تومان
قیمت 1 تخته 5,180,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 3,460,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 2,250,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Coral Dubai Al Barsha
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 3,920,000 تومان
قیمت 1 تخته 5,270,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 3,500,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 2,250,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Flora Grand Hotel
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 3,950,000 تومان
قیمت 1 تخته 5,320,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 3,530,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 2,250,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Royal Continental Hotel
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 4,160,000 تومان
قیمت 1 تخته 5,730,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 3,740,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 2,250,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Aloft Palm Jumeirah
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 5,050,000 تومان
قیمت 1 تخته 7,500,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 4,630,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 2,250,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Millennium Plaza Hotel Dubai
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 5,140,000 تومان
قیمت 1 تخته 7,680,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 4,710,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 2,250,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل DUKES Dubai
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 6,550,000 تومان
قیمت 1 تخته 10,520,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 6,130,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 2,250,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Sheraton Grand Hotel, Dubai
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 5,790,000 تومان
قیمت 1 تخته 9,000,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 5,370,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 2,250,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Dubai Marine Beach Resort Spa
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 6,720,000 تومان
قیمت 1 تخته 10,840,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 6,300,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 2,250,000 تومان
توضیحات
دبی
 تاریخ برنامه سفر
تاریخ شروع تور : 29 آبان , 1397 - تاریخ پایان تور : 2 آذر , 1397
 مدارک لازم
اسکن پاسپورت با ۷ ماه اعتبار
 خدمات آژانس
بلیط رفت و برگشت ، ترانسفر رفت و برگشت فرودگاهی ، بیمه مسافرتی ، اقامت در هتل ، ر اهنمای فارسی زبان .
 توضیحات

در صورت درخواست هتل خارج از پکیج با شماره 02145162 تماس حاصل فرمایید. در ساعات غیرکاری با شماره09128484745 آقای امیری تماس حاصل فرمایید. تخفیف شامل حال مسافران حضوری آژانس می گردد. قیمت کودک زیر ۲ سال 1200000 تومان میباشد.

  برای خرید این تور با آژانس مسافرتی معراج گشت و شماره  02145162  تماس حاصل فرمایید .

تور دبی از تهران

شما را به خواندن مطلب " تور اردیبهشت ۹۸ دبی " دعوت می‌کنیم .

یک دیدگاه بزارید...

برای تماس کلیک کنید
وبلاگ گردشگری پرواز یار
۱۱ دلیل که شما را برای سفر به باکو مشتاق‌تر می‌کند
۱۰ مقصد گردشگری خانوادگی در تایلند
۸ جاذبه مشهور در آگرا، هند که نباید از دست بدهید
پرواز یار
کليه حقوق اين سايت متعلق به  پرواز یار  می باشد .
درباره پرواز یار
پرواز یار صرفا تبلیغ کننده تورهای مسافرتی است که و خود فروشنده تورهای مسافرتی نیست.