آژانس مسافرتی آرشین پرواز
شروع تور از 31 اردیبهشت , 1398
02188423462
3 شب دبی
 مسیر سفر
تهران
    
دبی
 نوع سفر
هوائی   -  ماهان
 هتل‌ها
نام هتل خدمات هتل قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته کودک با تخت
6 تا 12 سال
کودک بدون تخت
2 تا 6 سال
توضیحات
هتل Middle East Hotel
b.b
2,720,000 تومان 3,920,000 تومان 2,720,000 تومان 2,400,000 تومان
هتل Fortune Deira Hotel
b.b
3,030,000 تومان 4,180,000 تومان 3,030,000 تومان 2,400,000 تومان
هتل City Star Hotel
b.b
2,970,000 تومان 4,120,000 تومان 2,970,000 تومان 2,400,000 تومان
هتل Avenue Hotel Dubai
b.b
3,170,000 تومان 4,320,000 تومان 3,170,000 تومان 2,400,000 تومان
هتل Dream Palace Hotel
h.b
3,280,000 تومان 4,430,000 تومان 3,280,000 تومان 2,400,000 تومان
هتل Hilton Garden Inn Dubai Mall
b.b
3,380,000 تومان 4,530,000 تومان 3,380,000 تومان 2,400,000 تومان
هتل Landmark Grand Hotel
b.b
3,410,000 تومان 4,560,000 تومان 3,410,000 تومان 2,400,000 تومان
هتل Metropolitan Hotel Dubai
b.b
3,450,000 تومان 4,600,000 تومان 3,450,000 تومان 2,400,000 تومان
هتل Golden Tulip Nihal Palace
b.b
3,500,000 تومان 4,650,000 تومان 3,500,000 تومان 2,400,000 تومان
هتل Royal Continental Hotel
b.b
3,580,000 تومان 4,730,000 تومان 3,580,000 تومان 2,400,000 تومان
هتل Coral Dubai Deira
b.b
3,580,000 تومان 4,730,000 تومان 3,580,000 تومان 2,400,000 تومان
هتل Millennium Plaza Hotel Dubai
b.b
3,860,000 تومان 5,010,000 تومان 3,860,000 تومان 2,400,000 تومان
هتل Novotel Dubai Al Barsha
b.b
3,450,000 تومان 46,000,000 تومان 3,450,000 تومان 2,400,000 تومان
هتل Aloft Palm Jumeirah
b.b
3,920,000 تومان 5,070,000 تومان 3,920,000 تومان 2,400,000 تومان
هتل Swissotel Al Ghurair
b.b
3,980,000 تومان 5,130,000 تومان 3,980,000 تومان 2,400,000 تومان
هتل Dubai Marine Beach Resort Spa
b.b
4,800,000 تومان 5,950,000 تومان 4,800,000 تومان 2,400,000 تومان
هتل Habtoor Grand Resort
b.b
4,920,000 تومان 6,070,000 تومان 4,920,000 تومان 2,400,000 تومان
هتل Rixos The Palm Dubai
b.b
9,650,000 تومان 10,800,000 تومان 9,650,000 تومان 2,400,000 تومان
نام هتل هتل Middle East Hotel
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 2,720,000 تومان
قیمت 1 تخته 3,920,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 2,720,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 2,400,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Fortune Deira Hotel
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 3,030,000 تومان
قیمت 1 تخته 4,180,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 3,030,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 2,400,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل City Star Hotel
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 2,970,000 تومان
قیمت 1 تخته 4,120,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 2,970,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 2,400,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Avenue Hotel Dubai
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 3,170,000 تومان
قیمت 1 تخته 4,320,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 3,170,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 2,400,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Dream Palace Hotel
خدمات هتل h.b
قیمت دو تخته 3,280,000 تومان
قیمت 1 تخته 4,430,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 3,280,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 2,400,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Hilton Garden Inn Dubai Mall
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 3,380,000 تومان
قیمت 1 تخته 4,530,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 3,380,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 2,400,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Landmark Grand Hotel
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 3,410,000 تومان
قیمت 1 تخته 4,560,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 3,410,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 2,400,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Metropolitan Hotel Dubai
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 3,450,000 تومان
قیمت 1 تخته 4,600,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 3,450,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 2,400,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Golden Tulip Nihal Palace
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 3,500,000 تومان
قیمت 1 تخته 4,650,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 3,500,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 2,400,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Royal Continental Hotel
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 3,580,000 تومان
قیمت 1 تخته 4,730,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 3,580,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 2,400,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Coral Dubai Deira
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 3,580,000 تومان
قیمت 1 تخته 4,730,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 3,580,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 2,400,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Millennium Plaza Hotel Dubai
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 3,860,000 تومان
قیمت 1 تخته 5,010,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 3,860,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 2,400,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Novotel Dubai Al Barsha
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 3,450,000 تومان
قیمت 1 تخته 46,000,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 3,450,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 2,400,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Aloft Palm Jumeirah
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 3,920,000 تومان
قیمت 1 تخته 5,070,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 3,920,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 2,400,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Swissotel Al Ghurair
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 3,980,000 تومان
قیمت 1 تخته 5,130,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 3,980,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 2,400,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Dubai Marine Beach Resort Spa
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 4,800,000 تومان
قیمت 1 تخته 5,950,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 4,800,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 2,400,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Habtoor Grand Resort
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 4,920,000 تومان
قیمت 1 تخته 6,070,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 4,920,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 2,400,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Rixos The Palm Dubai
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 9,650,000 تومان
قیمت 1 تخته 10,800,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 9,650,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 2,400,000 تومان
توضیحات
دبی
 تاریخ برنامه سفر
تاریخ شروع تور : 31 اردیبهشت , 1398 - تاریخ پایان تور : 5 خرداد , 1398
 مدارک لازم
گپی گذرنامه با 7 ماه اعتبار کپی کارت ملی طبق دستورالعمل جدید اداره مهاجرت دبی جهت اخذ ویزای دبی ، مدارک زیر مورد نیاز میباشد 1.اسکن با کیفیت و بدون نور افتادگی صفحه اول گذرنامه 2.اسکن با کیفیت و بدون نور افتادگی صفحه اول و دوم شناسنامه 3. اسکن با کیفیت و بدون نور افتادگی هر دو روی کارت ملی 4. اسکن عکس پرسنلی 4*3 زمینه سفید بدیهی است ، کیفیت پایین و یا نقص مدارک ارسالی باعث زمان بر شدن اخذ ویزا و یا حتی موجب ریجکتی ویزا میشود . برای افراد زیر 18 سال کپی شناسنامه فرد و والدین اجباری است.
 خدمات آژانس
بلیط رفت و برگشت - لیدر فارسی زبان - بیمه مسافرتی -ترانسفر فرودگاهی - ویزا
 توضیحات

در ساعات اداری با شماره 02188423462 و در ساعات غیر اداری با شماره 09107550539 ( آقای سیفی ) تماس بگیرید قیمت تورها با درهم روز بسته شده است لطفا قبل از رزرو با دفتر هماهنگ شود. نرخ نوزاد 1.100.000تومان

  برای خرید این تور با آژانس مسافرتی آرشین پرواز و شماره  02188423462  تماس حاصل فرمایید .

تور دبی از تهران

شما را به خواندن مطلب " تور ارزان دبی لحظه آخری " دعوت می‌کنیم .

یک دیدگاه بزارید...

برای تماس کلیک کنید
وبلاگ گردشگری پرواز یار
۱۱ دلیل که شما را برای سفر به باکو مشتاق‌تر می‌کند
۱۰ مقصد گردشگری خانوادگی در تایلند
۸ جاذبه مشهور در آگرا، هند که نباید از دست بدهید
پرواز یار
کليه حقوق اين سايت متعلق به  پرواز یار  می باشد .
درباره پرواز یار
پرواز یار صرفا تبلیغ کننده تورهای مسافرتی است که و خود فروشنده تورهای مسافرتی نیست.