تور 1 روزه در یاچه عروس و آبشار دودوزن(ترکیبی)
15 مرداد
این جمعه خدمات:صبحانه منو انتخابی-ناهار جوجه کباب-عصرانه-بیمه-لیدر-وسیله نقلیه توریستی دربست دراختیار – حرکت:جمعه 15تیر 4صبح از میدان آرژانتین برگست:جمعه شب تهرانیم قیمت:65000تومان تماس : 09391884434 – 22922881 سپهردادسیر . صادقی