تور ارمنستان 4 شب و 5 روز زمینی

کلیه نرخ ها با اتوبوس 25 نفره می باشد.

پذیرایی بین راهی همراه با شام و موسیقی ایرانی

یزدان گشت سفیران 02188537418

خانه

http://www.pickup-passport.com/

http://www.sefaratamrica.com/

http://www.dubaigasht.net/