تور زمینی و گروهی و شاد ارمنستان

اتوبوس وی ای پی / سه گشت شهری با نهار / لیدر فارسی و محلی / ترانسفر / اقامت در هتل با صبحانه / ترانسفر/ سیم کارت.